Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 
Inici | Comunicació

Notícies

05/08/2009. La promoció d'habitatges per a gent gran a l'antiga sala Cibeles tindrà una qualificació energètica A

La promoció del Patronat Municipal de l'Habitatge situada al c/Còrsega, 363, on abans hi havia l'antiga sala de ball Cibeles, i on ara hi ha projectada la construcció de 32 habitatges per a gent gran, 44 aparcaments i el CAP Vila de Gràcia, rebrà una lletra A en qualificació energètica, conforme al programa CALENER VYP.

Aquesta excel·lent qualificació ha estat possible gràcies a la introducció de sistemes d'aprofitament de l'energia solar tèrmica per cobrir un 60% de la demanda total tèrmica de l'edifici sumant l'aigua calenta sanitària, la calefacció i la refrigeració de l'edifici.

Sistema High Combi

La promoció de Cibeles es troba dins del projecte europeu d'investigació High Combi, un sistema que parteix de l'explotació de l'energia solar tèrmica per aportar gran part de la demanda energètica dels edificis i, d'aquesta manera, evitar més del doble de consum d'energia primària que els sistemes solars actuals. Amb el High Combi, a través del sistema solar i el recolzament de gas, es genera, amb màquines d'absorció, calor i fred a l'estiu. Aquest sistema permet reduir en un 60% el consum d'energia primària en l'edifici, un percentatge que supera amb escreix el 25% d'estalvi que suposa la incorporació d'algun dels sistemes d'aprofitament solar que actualment obliga la normativa.

En l'edifici, a més, s'havien plantejat diferents accions per millorar l'aïllament tèrmic i acústic i per reduir el consum d'aigua i energia, com ara l'increment dels aïllaments, introducció de façanes vidriades ventilades, instal·lació de recuperadors de calor, etc.

El projecte tècnic ha estat redactat per l'equip d'Exe Arquitectura Barcelona i el disseny dels sistemes energètics per la consultoria energètica Aiguasol que forma part, juntament amb el PMHB, del projecte europeu High Combi.

La qualificació energètica valora el comportament energètic de l'edifici en la fase del projecte tenint en compte els seus aïllaments, infiltracions d'aire, sistema de calefacció i aigua sanitària i sistema de controls associats i és el primer pas per obtenir, un cop construït, la certificació energètica. Aquesta es materialitza amb una etiqueta energètica, similar a la dels electrodomèstics, que valora de manera global l'eficiència energètica dels edificis amb lletres i colors: de la A a la G i del verd al vermell (de més a menys eficient).

17/05/2017. El Banc Europeu d'Inversions finançarà la meitat de la construcció de 2.200 habitatges de lloguer social

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) finançarà el 50% de la construcció de prop de 2.200 habitatges de lloguer públic, previstos dins del Pla pel dret a l'habitatge 2016-2025. Els 125 milions que aportarà el BEI són l'operació de finançament més alta que l'entitat europea ha fet mai i suposarà un gran estalvi per a la ciutat i un aval a les polítiques d'habitatge municipals.

Es tracta de 23 promocions d'un total de 2.198 habitatges que es troben actualment en fase de redacció del projecte, en fase de concurs o pendents d'iniciar la fase de concurs. Es destinaran a persones grans i a famílies que tenen dificultats per disposar d'un habitatge a preu de mercat i que pagaran quotes de lloguer en funció de les seves rendes o ingressos.

És la primera vegada que el BEI participa en una operació d'aquesta magnitud. El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que la decisió "és un aval a les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament, perquè són polítiques que tenen una clara orientació social i sostenibilitat energètica", i ha afegit que ha calgut recórrer a l'entitat europea perquè "ni la Generalitat ni l'Estat estan assumint els seus compromisos i les seves competències en matèria d'habitatge".

El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha explicat: "Aquest finançament s'ha aconseguit per la bona feina del projecte que va presentar el Patronat Municipal de l'Habitatge i per la sintonia que hi ha entre el nostre projecte i els objectius que té el BEI en aquesta matèria."

Es preveu que els tràmits administratius es duguin a terme durant les properes setmanes, de manera que el projecte podria passar pel Consell Plenari del mes de juny perquè s'aprovi definitivament. La signatura del crèdit tindria lloc abans de l'estiu.

Per un finançament municipal alternatiu

L'actuació suposarà un estalvi important per a la ciutat, ja que les condicions de finançament que ofereix el BEI són més convenients que les de la banca privada. L'Ajuntament aportarà la resta dels 245 milions del cost de la construcció a través d'aportacions de capital i d'altres fonts de finançament.

A més, s'emmarca en una nova política municipal de relació amb les entitats financeres que afavoreixi una economia més plural i incorpori noves tipologies de fonts de finançament en la gestió municipal, com cooperatives, entitats de banca ètica i institucions multilaterals de crèdit.

Més informació: Nota de premsa

15/05/2017. L'Ajuntament resol el concurs per construir cohabitatge en cinc solars municipals

L'Ajuntament de Barcelona ha resolt el concurs per construir habitatge cooperatiu en 5 solars municipals. Les cooperatives guanyadores són La Xarxaire SCCL, Llar Jove SCCL, Associació Parkformes, Associació Cohabitatge Cooperatiu, i Sostre Cívic SCCL. Construiran un total de 110 habitatges en terrenys situats a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris, i Sant Martí

   
SOLARCOOPERATIVA GUANYADORA
 Pg. Joan de Borbó, 11 (la Barceloneta)La Xarxaire SCCL
 C/ Ulldecona, 26-28 (la Marina del Prat Vermell) Llar Jove SCCL
 C/ del General Vives 4-6 (Sarrià)Associació Parkformes
 Ctra. de Sant Cugat, 66 (Sant Genís dels Agudells) --------
 C/ del Pla dels Cirerers, 2-4 (Roquetes) Associació Cohabitatge Cooperatiu
 C/ d'Aiguablava, 74-76 (Trinitat Nova)---------
 C/ Espronceda 131-135 (Poblenou) Sostre Cívic SCCL

Consulta aquí la puntuació obtinguda per cada cooperativa.

Aquests són els cinc solars on es projectaran les properes promocions de cohabitatge, dels 7 que inicialment van sortir a concurs. Pel que fa als solars del carrer Aiguablava, per una banda, i de la Carretera de Sant Cugat per l'altra, que també estaven en aquest primer paquet, les propostes presentades no corresponien als criteris de cohabitatge en el cas d'Aiguablava, i han estat desestimades. Quant al solar de la Carretera de Sant Cugat, ha quedat desert perquè no s'hi ha presentat cap proposta.

Un cop adjudicades les propostes guanyadores, s'inicien els tràmits perquè aquests cinc projectes comencin a prendre forma. Els primers passos que hauran de fer, en els propers mesos, serà constituir formalment les cooperatives. Amb posterioritat es formalitzaran els drets de superfície dels solars, i a continuació les cooperatives podran iniciar la construcció dels edificis.

Una nova línia d'actuació per l'ampliació del parc d'habitatge assequible

L'Ajuntament de Barcelona va treure a concurs públic l'adjudicació de set solars situats en diferents districtes de la ciutat per a la construcció d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús, o cohabitatge l'octubre passat. L'accés a aquest concurs va quedar restringit a cooperatives que fomenten noves formes d'accés i de relació amb l'habitatge protegit, que no passen per la propietat ni tampoc pel lloguer. S'hi van presentar un total de 19 projectes de 12 entitats diferents.

Amb aquest concurs el Govern municipal ha posat en marxa una nova línia d'actuació per ampliar del parc d'habitatge assequible de la ciutat, aquest cop oferint noves oportunitats a cooperatives i promotores socials d'habitatge. La propietat del sòl mai no deixarà de ser pública i s'oferirà en dret de superficie.

La valoració dels projectes ha tingut especialment en compte criteris ambientals, com l'ús de sistemes constructius de baix impacte ambiental, i socials, com la imbricació amb el territori i la participació dels cooperativistes.

Igualment, els projectes preveuen una quantitat significativa d'espais comunitaris que promoguin la vida en comunitat, l'ús compartit d'infraestructures bàsiques i la coresponsabilitat dels usuaris en la gestió.

Dos projectes de cohabitatge en obres

La implantació de models alternatius que ja funcionen amb èxit en altres ciutats del món té com a finalitat progressar en la concepció de l'habitatge com un bé d'ús. En aquests moments hi ha dos projectes de cohabitatge que ja es troben en desenvolupament: Can Batlló, que proporcionarà 28 habitatges construïts en fusta, i les obres del qual van començar al mes de febrer, i un edifici al carrer Princesa, a Ciutat Vella, que acollirà 5 nous pisos i que va iniciar obres a mitjans del mes d'abril.

A més de posar a disposició solars municipals, l'Ajuntament està en converses amb la banca ètica i cooperativa per facilitar el finançament d'aquests projectes.

El cohabitatge ha demostrat ser una alternativa molt exitosa tant per accedir a un habitatge a preu inferior al del mercat, com per a garantir la implicació dels usuaris en la gestió i el manteniment dels habitatges a ciutats del nord d'Europa com Viena, Copenhaguen i Berlín.

La idea fonamental d'aquest model és que la propietat dels immobles correspon a una cooperativa i el sòl mai no deixa de ser públic, així que mai no es pot especular amb ells. En aquestes comunitats de veïns no existeixen propietaris, sinó cooperativistes que viuen amb un règim semblant al lloguer indefinit però amb un preu molt més assequible i una gestió dels espais comuns molt més col·laborativa.

La Taula de Cohabitatge, impulsada conjuntament per la regidoria d'Habitatge, i el Comissionat d'Economia Social i Solidària es va constituir l'any passat com un espai en el qual hi participen entitats financeres de banca ètica i cooperativa, cooperatives d'habitatge, promotores socials, i entitats socials i veïnals que tenen interès en impulsar projectes de cohabitatge

27/01/2017. Publicat el Xifres d'Habitatge del primer semestre de 2016

El Xifres d'Habitatge corresponent al primer semestre del 2016, que acaba de publicar el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, recull l'increment del preu dels habitatges, iniciat en el 2014 en alguns districtes i que en el 2015 ja era generalitzat a la major part de barris de Barcelona. També recull les operacions de lloguer que s'han realitzat a Barcelona i l'increment de preus. La publicació també recull indicadors del Pla d'Habitatge, com els ajuts al lloguer, les atencions al ciutadà, etc.

Podeu consultar la publicació en el següent link .

16/12/2016. Presentat l'estudi comparatiu sobre polítiques d'habitatge a diverses ciutats d'Europa i Amèrica

El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Josep Maria Montaner, ha participat avui en la presentació del Qüestions d'habitatge: Polítiques comparades d'habitatge, on ha reivindicat l'habitatge com a element distintiu de les cultures i com a "eina d'empoderament" de la societat.

El número 20 del Qüestions d'Habitatge presenta un estudi comparatiu de les polítiques d'habitatge en diferents ciutats d'Europa i Amèrica: Amsterdam, París, Londres, Berlín, Nova York i Bogotà. L'estudi pren com a referència indicadors sociològics i demogràfics, la tipologia d'ajuts públics i els organismes creats per l'administració i la societat civil per gestionar tots els temes relacionats amb l'habitatge.

El regidor ha destacat la importància d'estudiar el model d'altres ciutats amb polítiques d'habitatge molt més evolucionades, per tal de conèixer experiències d'èxit i valorar quines mesures i instruments es poden extrapolar a Barcelona. Alhora, Montaner ha defensat que les polítiques d'habitatge han d'aspirar a "la màxima diversificació possible" i aglutinar diferents àmbits d'actuació per part de l'administració, per exemple, fent un cens de pisos buits i aprofitant-lo per fer pedagogia amb els propietaris perquè els incloguin a la Borsa d'Habitatges de Lloguer.

Més informació

16/12/2016. Notable alt al parc d'habitatge del Patronat Municipal de l'Habitatge

Els barcelonins que han llogat o comprat un habitatge a través del Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) valoren amb un notable el servei rebut i les actuacions realitzades des de la xarxa d'oficines de l'habitatge, i el 83,6% es mostra satisfet o bastant amb el pis obtingut, ja que aquest encaixa amb les seves expectatives i necessitats.

Aquestes són dades de l'enquesta de satisfacció d'usuaris del Patronat que avui es publiquen a La Vanguardia.

Veure article

15/12/2016. Jornada de presentació d'un nou número de la publicació Qüestions d'Habitatge

Amb motiu de la presentació de l'últim número de Qüestions d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat avui dijous 15 de desembre una jornada al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) per donar a conèixer diferents models que impulsen l'habitatge com a dret fonamental a nivell internacional.

La publicació Qüestions d'Habitatge, editada pel Patronat Municipal de l'Habitatge, té com a objectiu aprofundir en tots aquells temes que envolten el món de l'habitatge, com el manteniment del sòl productiu, les noves tipologies d'habitatges o l'ús d'energies alternatives.

El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Josep Maria Montaner, participarà en la trobada acompanyat del secretari del CAATEEB, Jaume Casas. Montaner farà un repàs de les principals polítiques municipals implementades pel consistori amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge a tota la ciutadania. A la jornada de presentació també hi participaran Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3 (entitat del tercer sector que impulsa l'habitatge per a la inclusió social); Pilar García-Almirall, catedràtica de l'ETSAB-UPC i autora de l'estudi, i Jordi Bosch, investigador de polítiques socials i urbanes de la Universitat Pompeu Fabra.

El número 20 del Qüestions d'Habitatge porta com a títol Polítiques comparades d'habitatge i pren com a punt de partida un enfocament innovador: un estudi comparatiu entre casos d'estudi relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme de diferents ciutats d'Europa i Amèrica, elaborat per un equip de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). El monogràfic fa un recorregut per diversos temes que ens fan reflexionar sobre com abordar les noves polítiques municipals d'habitatge a Barcelona: el nombre d'habitatges que es construeixen, com es garanteix el dret a l'habitatge, les mesures que cal dissenyar i implementar per controlar l'increment del preu dels lloguers o com afrontar els efectes de l'emergència habitacional. També recopila diferents indicadors: l'evolució dels preus de lloguer, la inversió en ajuts municipals per al pagament del lloguer o el pes del parc de lloguer social en relació al total del parc d'habitatges públics, per exemple.

17/11/2016. L'Ajuntament de Barcelona atén representants de la Fundación de Benestar Social de Seúl

Dues representants de la Fundació de Benestar Social a Seúl, Dajoung Kim y Eun JiHo, visiten aquests dies Barcelona per conèixer els sistemes d'ajuda pública i les interaccions entre entitats públiques i privades en el sector social, i estudiar si l'experiència pot aplicar-se a Corea. Ahir van ser rebudes pel director de planificació i innovació de l'àrea de Drets Socials, Lluís Torrents; la directora de Programes Transversals d'Ocupació de Barcelona Activa, Lorena Ventura, la directora de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), Fuensanta Alcalà; i per personal del Patronat Municipal de l'Habitatge.

La trobada es va desenvolupar en una taula rodona on els diferents representants de l'Ajuntament van explicar experiències i projectes concrets de col.laboració entre el sector públic i privat així com experiències comunitàries per aconseguir el benestar de col.lectius específics, com és el cas de la gent gran. Un altre punt va ser el funcionament de processos de participació ciutadana com el que es porta a terme per elaborar el Pla d'Actuació Municipal (PAM). La taula també es va centrar en donar a conèixer la situació d'emergència habitacional que viu Barcelona i les tasques que està duent a terme la Unidad contra la Exclusió Residencial, així com les línies prioritàries d'actuació que inclou el nou Pla d'Habitatge. Els representants de la Fundació van poder conèixer també quins programes s'estan impulsant des de Barcelona Activa per impulsar el treball estable entre els joves. L'atenció es va completar amb una visita a un habitatge promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge.

La fundació de Benestar Social de Seúl treballa en projectes socials per a petites comunitats a través de diferents experts en protecció social que fan treball de camp per conèixer als residents dels barris per donar-los l'assistència social que necessiten. Segons va informar la Fundació, el govern local de Seúl vol transformar els centres de serveis comunitaris en centres per als veïns amb la finalitat de promoure la participació activa i l'empoderament dels residents en temes de benestar social. Les dues representants de la Fundació que han visitat Barcelona, Dajoung Kim y Eun JiHo, investiguen un model social gestionat pels ciutadans i la seva difusió a altres regions de Corea.

09/11/2016. Comença la redacció del projecte executiu d'una promoció de 112 habitatges a la Marina del Prat Vermell

Els arquitectes de la UTE formada per Estudio Vivas Arquitectos SCP, Pau Vidal Pont i Arquitectura Produccions, SLP seran els encarregats de redactar el projecte de 112 habitatges i 186 aparcaments que el Patronat Municipal de l'Habitatge promourà al carrer Ulldecona, 68-78, a la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc.

La proposta que van presentar i que el jurat va donar com a guanyadora contempla la construcció de tres edificis independents que s'estructuren a partir d'un nucli vertical passant que incorpora espais comunitaris cada dues plantes que donen al carrer. L'espai de comunicació s'allarga en forma de passera que dóna al jardí interior.

La promoció comptarà amb un total de 112 habitatges de lloguer assequible i en dret de superfície distribuïts en vuit plantes. D'aquests, 48 seran de dos dormitoris i 64 de tres dormitoris, amb una superfície útil de 8.859 m2.

També tindrà 186 places d'aparcament, amb una superfície útil de 5504 m2. La superfície destinada a locals i a espais comuns és de 2.229 m2 i 1050 m2 respectivament.

La proposta projecta un edifici que tendeix a l'autosuficiència energètica en base a l'ús d'energies renovables d'alta eficiència, la reducció de la demanda energètica i l'impuls de bones pràctiques entre els usuaris. La promoció estarà connectada a una xarxa de calor i fred d'alta eficiència a partir de biomasa, energia solar , etc. A més, s'incorporaran diferents estratègies per aconseguir una important reducció de la demanda de calefacció i refrigeració.

09/11/2016. Comença la redacció del projecte executiu d'una promoció de 46 habitatges de lloguer social a Torre Baró

Els arquitectes de la UTE formada per Data Arquitectura i Enginyeria, SLP, J.Ramon Pasquets i Maira González seran els encarregats de redactar el projecte executiu de 46 habitatges i 52 aparcaments que el Patronat Municipal de l'Habitatge promourà al carrer Escolapi Càncer, 10, a Torre Baró, al districte de Nou Barris.

La promoció, amb una superfície útil de 4.409 m2, comptarà amb un total de 46 habitatges de lloguer social distribuïts en 5 plantes, amb una superfície útil de 3.357 m2. Del total, 34 dels habitatges seran de dos dormitoris i 12 de tres. L'edifici també incorporarà dos plantes soterrani amb 52 places d'aparcament en una superfície útil de 1.730 m2.

La proposta que els arquitectes van presentar i que el jurat va donar com a guanyadora ha tingut en compte l'orografia de forts pendents del barri de Torre Baró, per la qual cosa es contempla una construcció graonada dels habitatges, amb l'aparició de cobertes que poden ser patis aprofitables pel següent nivell habitable. El projecte aprofundeix en la relació de l'habitatge amb espai públic immediat i la ciutat. La proposta arquitectònica emfatitza les mesures passives d'estalvi energètic, el respecte al medi ambient i l'increment de comfort.

Pel que fa als sistemes passius, el projecte contempla ventilació creuada, l'increment d'aïllament en les façanes, coberta ventilada, màxim aprofitament de la il.luminació natural, incorporació de la vegetació per a la creació d'un microclima favorable, etc. I de sistemes actius, s'incorporen plaques solars per a la producció d'ACS, calderes de condensació, detectors de presència en espais comunitaris, etc.

04/11/2016. Representants del sector immobiliari de Noruega, interessats en la promoció pública d'habitatge al 22@

El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) va atendre ahir un grup format per 50 noruegs representants del sector immobiliari del país i que responien a diferents perfils (arquitectes, promotors, economistes, etc). El grup estava interessat en la planificació urbana a la zona del 22@ i, en concret, en la planficació d'habitatge públic.

El grup va visitar la promoció de 47 habitatges de lloguer social i 20 allotjaments que el Patronat està construint al carrer Tànger amb Àlaba, i va ser atès per l'arquitecta que va projectar l'edifici, Judith Leclerc, i per representants del Patronat.

El PMHB té diverses promocions d'habitatge que ja estan en funcionament a la zona del 22@. En aquests moments, a més de l'edifici del carrer Tànger, està impulsant una promoció de 105 habitatges amb serveis per a gent gran al carrer Ciutat de Granada, 147, i té en previsió construir 68 habitatges en dret de superfície a la plaça Dolors Piera, 6.

28/10/2016. La Fundació Pia Opera Ciccarelli onlus de San Giovanni Lupatoto, de Verona, visita els habitatges amb serveis per a gent gran de Navas de Tolosa.

Representants de la fundació Pia Opera Ciccarelli Onlus de San Giovanni Lupatoto, que gestiona equipaments per a persones grans depenents a Verona (Itàlia), s'ha desplaçat aquests dies a Barcelona per conèixer a fons el programa d'habitatges amb serveis per a gent gran de l'Ajuntament dirigit a persones majors de 65 anys totalment autònomes. L'objectiu és estudiar la implantació d'aquesta alternativa a Verona.

A més de visitar la promoció de 76 habitatges per a gent gran que el Patronat Municipal de l'Habitatge va construir al carrer Navas de Tolosa, el grup va ser informat sobre les característiques arquitectòniques dels habitatges amb serveis per a la gent gran i molt especialment sobre la gestió dels serveis, la importància dels serveis socials en el programa, la inversió, la integració dels adjudicataris a la comunitat, etc.

21/10/2016. Els habitatges municipals amb serveis per a la gent gran participen en el 48h Open House Barcelona

El festival 48h Open House Barcelona, que se celebra els dies 22 i 23 d'octubre, obrirà les portes de quatre edificis amb serveis per a la gent gran construïts pel Patronat Municipal de l'Habitatge que ja estan en funcionament a la ciutat, sota la gestió de Drets Socials. Per segon any, seran els mateixos veïns i veïnes que habiten aquests edificis els voluntaris que els mostraran i els ensenyaran als visitants que vulguin participar en l'edició d'aquest any del festival.

Aquesta nova iniciativa, que porta el nom "Gran OpenExtra" té dos tipus d'objectius, els socials i els objectius artístics:

Els objectius socials són: ?

-Augmentar la confiança personal i col·lectiva de la Gen Gran.

-Difondre la realitat i les necessitats d'aquest col·lectiu al conjunt de la societat, i explicar com s'adapta l'arquitectura de la ciutat a aquestes necessitats i a aquest col·lectiu. ?

-Promoure la participació, la implicació i la integració del col·lectiu de la Gent Gran en un esdeveniment cultural a nivell de ciutat.

Els objectius artístics:

-Aconseguir que millorin la seva capacitat d'expressió, amb el suport de tècniques de teatre i vídeo.

-Posar en valor l'arquitectura com a fet artístic i cultural dels edificis de Promoció Pública d'Habitatges per a Gent Gran: tant als seus habitants com als ciutadans de Barcelona (durant el festival d'arquitectura 48h Open House BCN).

-Obtenir un document final, un docudrama en vídeo, resum de la vida dels edificis d'Habitatge de Promoció Pública per a Gent Gran.

Així doncs, l'Open House 2016, en el marc del "Gran OpenExtra" obrirà les portes dels edificis següents:

Pg. Urrutia, 5. Dissabte 22 d'octubre d'11 a 14 hores

Arquitecte: Callís-Wortham

C/Navas de Tolosa, 310. Dissabte, 22 d'octubre de 16 a 19 hores

Arquitectes: ONL Arquitectura

Can Travi, 30. Diumenge, 23 d'octubre d'11 a 14 hores

Arquitectes: Sergi Serrat, Ginés Egea, Cristina Garcia

Camí Antic de València, 96 . Diumenge 23 d'octubre, de 16 a 19 hores

Arquitecte: Sara Bartomeus, Anna Renau

Els i les voluntàries participants en aquesta iniciativa, -persones grans que viuen en una d'aquestes promocions- guiaran els visitants, per la qual cosa han rebut formació i han participat en tallers per poder explicar els aspectes més destacats de l'arquitectura d'aquests edificis on viuen. Però a més a més, podran compartir amb els visitants la seva experiència, i fer-los coneixedors del procés a través del qual ells s'han fet seus aquests espais que han estat creats amb dissenys especials per als seus usuaris i usuàries, amb espais íntims i amb altres espais d'ús col·lectiu.

L'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge, ha impulsat 1.206 habitatges amb serveis per a gent gran que formen part de diferents promocions distribuïdes als districtes de la ciutat. L'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament és l'encarregada de gestionar els serveis que els habitatges proporcionen.

Els objectius generals són oferir a les persones grans de la ciutat de Barcelona un habitatge adaptat, segur, confortable i integrat a la comunitat, amb el suport necessari, tant d'atenció directa (personal del centre) com indirecta (teleassistència), perquè els faciliti el manteniment dels nivells d'autonomia personal el màxim de temps possible. Aquest suport que s'ofereix manté a l'usuari en contacte amb personal especialitzat les 24 hores del dia.

L'Open House Barcelona arriba aquest any a la seva 7à edició. El festival obre a la ciutadania més de 200 edificis de totes les èpoques i característiques perquè els coneguin, per descobrir els seus secrets arquitectònics. En aquesta experiència hi participen més de 1000 voluntaris i voluntàries, estudiants d'arquitectura que s'ofereixen com a guies per desenvolupar les visites guiades als edificis. En alguns casos, són els mateixos arquitectes creadors dels edificis els que s'ofereixen a ensenyar-los i explicar-los al públic.

El Gran Open Extra es va impulsar l'any passat en el marc del 48 h Open House Barcelona. i un total de 353 persones van visitar quatre promocions més per a gent gran que l'Ajuntament té als carrers Balboa, Marina, Torre Júlia i Joan Torres. Des de l'organització, es va explicar als adjudicataris l'arquitectutra d'aquests edificis i el barri que els allotja i es va integrar el col.lectiu que els habita en el Festival 48 h Open House. L'èxit de la iniciativa ha fet que aquest any, els organitzadors impulsin l'Open Social, una iniciativa que neix per intentar incidir més directament en la qualitat de vida de les persones. Donar a conèixer a la ciutadania les diferents vies d'accés a l'habitatge a través de l'experiència de la participació d'aquests edificis en la programació del Festival i a la vegada trencar barreres entre professionals i no professionals, posant en valor la figura de l'arquitecte i la necessitat dels seus coneixements.

15/09/2016. Estudiants de la Thammasat Business School, de Tailàndia, visiten el Patronat

El Patronat Municipal de l'Habitatge ha atès avui unb grup de 85 estudiants d'Urbanisme i el sector inmobiliari de la Thammasat Business School, reconeguda com una de les universitats més prestigioses de Tailàndia. El grup realitza durant aquests dies un viatge d'estudi a Barcelona i, a través de l'ambaixada de Tailàndia a Madrid, van contactar amb el Patronat Municipal de l'Habitatge per conèixer el treball i els projectes que es desenvolupen en matèria d'habitatge públic a la nostra ciutat.

L'objectiu del grup és estudiar quines són les línies d'actuació en matèria d'habitatge a Barcelona per tal de plantejar i replicar fórmules semblants a les grans ciutats de Tailàndia.

01/09/2016. Inici de les obres de 49 habitatges per a gent gran al carrer Ali Bei

L'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, ha començat les obres d'una promoció que estarà formada per 49 habitatges amb serveis per a gent gran, 15 allotjaments i 23 places d'aparcament al carrer Ali Bei, 100-102. En total, el projecte compta amb una superfície construïda de 6.019 m2.

Els habitatges per a gent gran, dos dels quals seran adaptats, tindran una superfície d'uns 40 m2. Tots estan integrats per una sala-menjador-cuina, una habitació doble i un bany. Les característiques dels habitatges responen a les necessitats de les persones majors de 65 anys, i per això, entre d'altres característiques, tindran banys amb dutxa arran de paviment, llum d'emergència per poder-se orientar en cas que falli el subministrament elèctric, alarma centralitzada al bany, cuines amb plaques elèctriques, endolls situats a una alçada còmoda per evitar esforços innecessaris, etc. També compten amb diferents serveis, com ara consergeria, teleassistència, serveis de neteja dels espais comunitaris, etc.

El programa d'allotjaments amb serveis col.lectius s'ha desenvolupat conjuntament entre el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona i l'Àrea de Drets Socials i té com a objectiu facilitar un allotjament temporal a persones sense llar i amb necessitat de suport sòcio-educatiu, en fase de desestructuració o que acaben de perdre l'habitatge.

Els 15 allotjaments tenen una superfície d'entre 17 i 32 m2 i estan concebuts com petites unitats amb capacitat d'entre dos i cinc persones en situació d'emergència social. Disposen d'un espai estar-menjador-dormitori i bany i d'un petit espai per a preparació d'aliments que inclou un frigorífic, una pica i un forn microones. Complementant aquest programa, es construiran una sèrie d'espais en planta baixa i primera que donaran servei als allotjaments, com ara menjador col.lectiu, recepció, vestidors i serveis, sales de reunió, cuina i serveis.

Els arquitectes autors del projecte de la promoció del carrer Ali Bei són els formats per l'equip de l'Estudio Vivas Arquitectos, Pau Vidal Pont i Arquitectura Produccions SLP. La previsió és que les obres finalitzin el segon trimestre de 2018.

20/07/2016. L'Ajuntament sorteja els 167 habitatges de la 3a fase de remodelació del Bon Pastor

L'Ajuntament de Barcelona ha sortejat ja els 167 habitatges dels tres blocs que corresponen a la tercera fase de remodelació de les antigues cases barates del Bon Pastor. Ahir es va celebrar el sorteig públic davant notari per configurar l'ordre en el qual les famílies adjudicatàries seran convocades per escollir l'habitatge i formalitzar tot seguit l'adjudicació. Es preveu que tot aquest procés es durà a terme durant el que queda d'estiu i la propera tardor.

La remodelació del Bon Pastor preveu la substitució de 784 cases barates per un nou barri d'habitatges construïts amb els criteris sostenibles i d'estalvi energètic que el Patronat Municipal de l'Habitatge aplica a totes les seves promocions. La remodelació del barri contempla també la redefinició i la millora de l'espai públic amb l'objectiu de potenciar l'espai viari com a zona de relació veïnal, prioritzant l'ús dels vianants per sobre del de vehicles.

Els tres edificis construïts en aquesta tercera fase de remodelació tenen respectivament 60, 61 i 46 habitatges. Són pisos de quatre, de tres i de dos habitacions construïts amb criteris de sostenibilitat i d'estalvi energètic, que s'apliquen a totes les promocions del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB).

A banda de la construcció dels nous blocs de pisos, l'Ajuntament de Barcelona acompanya tota aquesta transformació del barri del Bon Pastor, amb una intervenció de millora en l'espai públic, que inclou l'ampliació de les zones de vianants, que passen a ser prioritaris davant dels usuaris del vehicle privat i de zones verdes.

L'actuació que el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) està duent a terme al Bon Pastor consta de vàries fases. els152 habitatges corresponents a la primera fase es van lliurar l'any 2006, i els 190 corresponents a la segona, al 2010. Actualment s'estan adjudicant ja els 167 habitatges que conformen la 3a fase de la remodelació del Bon Pastor. En la quarta fase, que es troba en fase de redacció de projectes, es preveu edificar cinc blocs de pisos, que sumaran un total de 245 habitatges.

01/07/2016. S'obre el concurs internacional de projectes per a 300 habitatges a la zona de Glòries

El Patronat Municipal de l'Habitatge ha obert el concurs de projectes per a la redacció del Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) de l'Illa de Glòries i dels contractes per a la redacció de projectes i posterior direcció de les obres de quatre promocions que tindran un total de 300 habitatges. L'illa on s'ubicaran els habitatges està delimitada pels carrers Castillejos, Casp, Gran via de les Corts Catalanes i la plaça de les Glòries. La illa passarà també per una proposta d'ordenació mitjançant un Pla Especial de Millora Urbana (PEMU). Els quatre edificis hauran de respectar les caracterítiques pròpies de les illes de l'Eixample, seguint el Pla Cerdà, amb l'objectiu de conservar la fesomia de la zona. De les quatre parcel.les que cal projectar, una estarà destinada a habitatges de lloguer social protegit, dues a lloguer social i una a venda del dret de superfície.

El conjunt dels edificis s'adjudicarà a quatre propostes guanyadores -un per cada parcel.la- per tal de fomentar el desenvolupament col.laboratiu de les propostes escollides. El primer dels guanyadors s'encarregarà del planejament, l'avantprojecte de tot l'aparcament i el projecte bàsic de la seva parcel.la, i posteriorment, del projecte executiu i la direcció d'obra. Els altres tres guanyadors redactaran el projecte bàsic de les seves parcel.les i posteriorment l'executiu i la direcció d'obra.

El concurs està obert a professionals i equips de qualsevol país de la Unió Europea. Les bases del concurs, que fomenten la participació així com l'anonimat i la transparència, poden consultar-se en el següent link: http://www.pmhb.cat/document.asp?gc_id=66725 .

Els interessants poden presentar les seves ofertes fins al 13 de setembre.

08/06/2016. Concurs internacional per a 300 habitatges a l'entorn de Glòries

L'Ajuntament de Barcelona convocarà en els propers dies un concurs de caràcter internacional per escollir el disseny d'un paquet d'habitatge públic de lloguer que s'ha de construir a l'entorn de les Glòries, en concret a l'illa que formen els carrers Castillejos, Casp, plaça de les Glòries, i la Gran Via de les Corts Catalanes. Aquest concurs, en realitat, comportarà l'encàrrec d'una proposta d'ordenació que definirà el Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) per aquest sector, en el qual s'edificaran els pisos. I per altra banda, també comportarà l'encàrrec de les propostes arquitectòniques i d'edificació per a quatre sectors de l'Illa de Glòries, quatre propostes que definiran el disseny dels quatre blocs de pisos que es construiran i que sumaran en total al voltant de 300 habitatges, en un solar que té una capacitat de sostre edificable de 30.000 metres quadrats.

Els projectes d'edificis guanyadors s'hauran d'adaptar la proposta del PEMU que surti escollida. Les condicions i les bases d'aquest concurs internacional han estat pactades amb les associacions de veïns i de veïnes, en el marc del que preveu el Compromís per Glòries, que totes elles van signar 2007 amb l'Ajuntament de Barcelona, i que continua vigent. Així, doncs, atenent a les reivindicacions veïnals, algunes de les condicions que es plantegen de cara al disseny dels edificis, són, per exemple, que hauran de respectar les característiques que ja tenen les illes de l'Eixample, atès que aquests pisos es construiran en una illa que configurarà la trama urbana de l'Eixample. Aquest supòsit impedeix entre d'altres la construcció d'edificis de gran alçada ajudant així a conservar la fesomia del barri.

Els participants al concurs competiran no per la forma dels edificis, que hauran de defugir de les singularitats, sinó pel contingut. La creativitat s'haurà d'invertir doncs en aspectes de contingut arquitectònic. De fet, els criteris per a l'adjudicació dels projectes tindran en compte aspectes d'ordenació i planejament i aspectes de constructius com la qualitat arquitectònica, la integració en l'entorn, la funcionalitat de la planta, l'eficiència energètica i la visió general de la proposta.

Per evitar la concentració de tota l'obra en un únic estudi d'arquitectura, el concurs preveu que els quatre edificis resultants s'adjudiquin a quatre propostes guanyadores, que hauran de dialogar entre elles. Aquesta és una altra particularitat d'aquest concurs d'arquitectura llargament reivindicada pel sector: no hi haurà un únic guanyador, sinó múltiples guanyadors. En total quatre guanyadors per a les propostes arquitectòniques, el primer dels quals serà també l'autor de la proposta guanyadora de Pla Especial de Millora Urbana (PEMU).

Al concurs internacional de projectes de l'Illa Glòries s'hi podran presentar professionals i equips de qualsevol país de la Unió Europea. El termini de presentació serà de 40 dies a partir de la publicació de les bases del concurs en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

06/06/2016. Editat el Xifres d'Habitatge corresponent al 2n semestre de 2015

L'increment del preu dels habitatges, tant de compravenda com de lloguer, així com l'augment de les compravendes d'immobles són unes de les principals dades que recull el Xifres d'Habitatge corresponent al segon semestre del 2015 que acaba d'anunciar el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. Aquests indicadors s'emmarquen, a més, en un procés de canvi de les polítiques municipals d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona que no només busquen frenar l'emergència social en aquest sentit, sinó que pretenen canviar la concepció d'hàbitat urbà a la ciutat i garantir un dret ampli d'accés a un habitatge digne i assequible.

Increment dels preus de compravenda i lloguer

Els preus dels habitatges mostren un increment significatiu en el 2015, cosa que confirma la tendència que ja es va produir durant el 2014. L'augment ha estat d'entre un 4,7% i un 8,2%, segons la font, en obra nova, i entre un 4,2% i un 9,7%, en segona mà. L'increment dels preus del lloguer, al seu torn, és molt més significatiu: els preus han continuat pujant entre un 13,3% i un 22,9%, segons la font. Però malgrat els preus de l'habitatge es trobin a l'alça, durant el 2015 es van realitzar 13.554 operacions de compravenda, és a dir, un 6% més que l'any anterior.

En el mercat del lloguer, en canvi i coincidint amb aquest augment tan significatiu de preus, el nombre de contractes ha disminuït un 8,5% respecte l'any anterior. Tot i això, a Barcelona els contractes de lloguer representen un 75% de la demanda d'habitatge enfront del 25% de les transaccions de compravenda. Pel que fa a les dades d'hipoteques, es van enregistrar 6.903, el que representa un 27,2% més que l'any anterior. L'import mitjà ha estat de 173.885 € i la durada mitjana de 21,5 anys.

Les dades publicades també certifiquen una millora del sector de la construcció a la ciutat ja que els habitatges finalitzats durant el 2015 van ser 836, un 50,6% més que l'any anterior. Així mateix, s'han concedit 1.216 llicències d'obra, tan sols un 7,3% menys que un any abans. A més, mitjançant aprovacions de planejament i reparcel·lacions, s'ha posat a disposició del mercat sòl per edificar 86.943,74 m2 i 149.268 m2 de sostre, respectivament, amb un potencial d'edificació de 1.538 habitatges lliures, 1.283 de protegits i 118 de dotacionals.

Fre a la emergència social en l'habitatge

L'augment de la població amb dificultats per satisfer les necessitats bàsiques, combinat amb un increment dels preus dels habitatges molt superior a la renda mitjana, no ha fet més que agreujar la situació d'una bona part de la població. És per això que des de l'Ajuntament s'han impulsat una sèrie de mesures que tenen com objectiu assegurar l'accés de la ciutadania a l'habitatge. En aquest context, s'han atorgat 10.315 ajuts al lloguer, per un import total de 23,3 milions d'euros xifra que representa un increment del 64,1% més que l'any passat.

Així mateix, pel que fa a l'oferta d'habitatge protegit, en el 2015 s'han atorgat llicències per a construir 358 habitatges i s'han adjudicat un total de 1.112 habitatges (449 d'obra nova, 344 de segones adjudicacions i 319 per a emergències). A més, cal afegir que els indicadors del Pla d'Habitatge, en el camp de la rehabilitació també es van incrementar. Al 2015 es van atorgar 598 llicències d'obra major i 9.443 d'obra menor. Pel que fa als ajuts, 10.358 habitatges van rebre algun ajut per assegurar la millora d'aquests immobles. Pel que fa a l'atenció ciutadana, s'han realitzat 750.271 atencions i al 2015 al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona hi havia 28.238 inscrits.

En relació a l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge, en el 2015 hi havia 498 habitatges licitats o en construcció i 950 en estudi o redacció.

Nova política d'habitatge a Barcelona

Un dels temes que també es destaquen a la publicació de Xifres d'Habitatge és el canvi en les polítiques municipals d'habitatge al segon semestre de l'any. La política d'habitatge treballa per donar resposta a la situació d'emergència habitacional i per garantir el dret de l'habitatge de tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat. En aquest sentit, s'actua en diferents àmbits: promoció de nous pisos de lloguer social i assequible, incorporació d'habitatges buits al parc de lloguer, rehabilitació eficient i promoció de noves formes d'accés i gestió de l'habitatge. L'objectiu d'aquestes mesures és avançar en la concepció de l'habitatge com un dret.

Dades per districtes

La publicació fa una anàlisi d'aquests indicadors per districtes. Entre aquests, cal destacar que a Sarrià-Sant Gervasi és on més elevats estan els preus dels habitatges de venda en segona mà (4.346 m2), mentre que el preu més elevat en obra nova està encapçalat per Les Corts (6.203€/m2). En lloguer, els preus més elevats es troben, igualment al districte de Sarrià-Sant Gervasi (13,56€/m2). Cal destacar la pujada de preus en els últims anys a Ciutat Vella. En el 2015 ha estat el quart districte amb preus més elevats en el mercat de compravenda, tant en obra nova com en la segona mà, i el segon en el mercat de lloguer. Per contra, Nou Barris és el districte on es troben els preus mitjans de segona mà i lloguer més baixos (1.781 €/m2, i 9,19 €/m2/mes, respectivament). El districte que encapçala els preus més baixos d'obra nova és Sant Andreu. Respecte a les variacions de preus, cal destacar que els districtes de mitjana més econòmics són Nou Barris, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc.

Xifres 35

31/05/2016. Habitatge licitarà 6 solars públics per a més de 100 habitatges cooperatius

La Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha presentat, dins del marc de la segona Taula d'habitatge cooperatiu, sis solars de titularitat pública que es licitaran de forma imminent per a la construcció d'habitatges gestionats de forma cooperativa. L'objectiu d'aquesta acció és repensar el model d'habitatge a Barcelona aportant alternatives que assegurin un accés ampli al habitatge i alhora suposin un avenç cap a un nou model d'hàbitat urbà a la ciutat.

En l'actualitat ja existeixen dos projectes de cohabitatge en fase de desenvolupament: Can Batlló, que proporcionarà 28 habitatges i les obres del qual començaran aquesta tardor, i un edifici al carrer Princesa, a Ciutat Vella, que acollirà 5 nous immobles. A aquestes dues iniciatives es sumaran els 126 habitatges potencials que suposarà la licitació dels 6 solars públics, situats a diferents districtes de la ciutat. A més, el Regidor d'Habitatge, Josep María Montaner, va destacar que "la intenció de l'Ajuntament és avançar en aquesta direcció a través de la licitació de més terrenys i edificis en els propers mesos."

L'accés a aquest concurs públic quedarà restringit a cooperatives que fomenten aquestes noves formes d'accés a l'habitatge. A més, en la valoració dels projectes tindrà especialment en compte criteris sostenibles com l'ús de sistemes constructius amb un baix impacte ambiental. Igualment, es tindrà especialment en compte que els projectes contemplin un número significatiu d'espais comunitaris que promoguin la col·laboració dels veïns i veïnes en la gestió i manteniment dels immobles.

Les cooperatives d'habitatge han demostrat ser una alternativa per a garantir l'accés a l'habitatge al conjunt de ciutadans i ciutadanes a altres ciutats europees com Berlín, Viena o Copenhaguen. La idea fonamental d'aquest model és que la propietat dels immobles correspon a una cooperativa. En aquestes comunitats de veïns no existeixen propietaris, sinó socis que viuen amb un règim semblant al lloguer però amb un preu molt més assequible i una gestió dels espais comuns molt més col·laborativa.

La Taula d'Habitatge Cooperatiu, que forma part del Consell de l'Habitatge Social del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, també està treballant de forma conjunta amb l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat per reformar el Pla General Metropolità per tal de poder eximir de places d'aparcament dels projectes d'habitatge social en règim de cooperativa i vida comunitària, cosa que agilitzarà els processos de licitació i construcció. La reunió igualment es va aprofitar per a parlar de les formes de finançament d'aquests projectes, parant especial atenció a les banques ètiques i altres models alternatius. Alhora, aquesta taula, també va servir com a plataforma per promoure les Jornades de Cohabitatge que tindran lloc el proper octubre. Aquesta iniciativa s'emmarcarà al Congrés de Rehabilitació organitzat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i que servirà per impulsar unes jornades de referència pel cohabitatge i a la vegada, proporcionarà un punt de trobada i de treball d'entitats i projectes cooperatius.

28/04/2016. Els projectes del Patronat s'apropen al món universitari

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) va acollir ahir durant tot el dia exposicions i taules rodones sobre els projectes d'habitatges que està impulsant el Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB). Aquesta jornada s'emmarca dins la mostra "Qüestions d'Habitatge. Projectes del Patronat Municipal de l'Habitatge" que durant un mes i mig es podrá visitar al vestíbul de l'ETSAB i que ensenya 10 promocions d'habitatge social que s'estan construint a la ciutat així com els projectes guanyadors i finalistes de cinc concursos d'arquitectura.

L'ETSAB i la regidoría d'habitatge han signat un conveni de col.laboració en la difusió de projectes en un context acadèmic. "Iniciem un procés de relació am l'Escola per fer més visible el que s'està fent", va dir durant la presentació de la jornada el regidor d'habitatge, Josep Maria Montaner.

Davant de més d'un centenar de persones, entre arquitectes i estudiants, el regidor va explicar quines són les quatre línies estratègiques de les polítiques d'habitatge: fer més habitatge de lloguer social, fer front a l'emergència habitacional, recuperar pisos buits i evitar un mal ús de l'habitatge, i promoure la rehabilitació dels habitatges. "No té sentit una política d'habitatge si no és molt diversificada", va puntualitzar.

Durant el matí les exposicions i la taula rodona es van centrar en els projectes que van guanyar els concursos de la 4ª fase de la remodelació de les cases barates del Bon Pastor, mentre que a la tarda hi van participar els arquitectes de 10 projectes que el Patronat té en obres o bé ha finalitzat recentment. Durant el debat, els arquitectes i els alumnes assistents van plantejar diversos temes com ara la necessitat de trobar espais d'oportunitat per a poder investigar en els projectes i innovar, la necessitat de reduir els terminis des de que es projecta una promoció i es lliuren els habitatges, l'aposta per la diversitat programàtica dels edificis, la relació de l'habitatge amb el seu entorn urbà, o la importància de la participació dels futurs usuaris a l'hora de projectar els habitatges.

Durant la jornada també es va presentar la nova etapa de la publicació Qüestions d'Habitatge que edita el Patronat Municipal de l'Habitatge.

25/04/2016. L'Escola d'Arquitectura acull una mostra de projectes d'habitatges impulsats pel Patronat Municipal de l'Habitatge

Amb l'objectiu d'apropar el món acadèmic a l'arquitectura d'habitatge social que s'està fent a la ciutat i, al mateix temps, generar un cert debat, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSAB) en col.laboració amb l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat una mostra de diferents projectes impulsats pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. L'exposició es va obrir el passat dia 18 d'abril al vestíbul de l'ETSAB i es podrá visitar durant un mes i mig.

07/04/2016. Habitatge rep una delegació municipal de Copenhague

El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha rebut avui una delegació de l'Ajuntament de Copenhague encapçalada per l'alcalde Frank Jensen i formada pels caps de llista dels grups municipals. La delegació, que va ser atesa ahir per l'Alcaldessa, ha visitat aquests dies Barcelona per conèixer les experiències i les polítiques en diferents àmbits, com residus, mercats municipals, ateneus de fabricació, habitage social, etc.

L'alcalde de Copenhague, Frank Jensen, i el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, han intercanviat coneixements sobre les polítiques d'habitatge que s'estan desenvolupant en les dues ciutats. Montaner ha explicat quines són les línies prioritàries per combatre l'emergència habitacional i per augmentar el percentatge d'habitatge social a Barcelona.

La delegació s'ha traslladat després al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, per visitar els interiors dels habitatges de la 3a fase de la remodelació del barri.

24/03/2016. Jornada per donar impuls a la rehabilitació

La rehabilitació és un sector fonamental que en el marc de la nova política d'habitatge pren especial rellevància. Més de 300 professionals de les entitats que conformen l'Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA) van participar d'una jornada el passat 22 de març per emmarcar la nova convocatòria d'Ajuts per a la Rehabilitació d'Habitatges i Edificis de 2016.

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des del Consorci de l'Habitatge de Barcelona s'impulsa una nova convocatòria d'Ajuts a la Rehabilitació amb un accent especial a l'interior dels habitatges, a banda de continuar fomentant també rehabilitació d'edificis d'ús residencial. En Aquest sentit el regidor d'Habitatge i President d'OBRA, Josep Maria Montaner, va destacar - a l'auditori del Museu del Disseny amb més de 300 professionals del sector- que la rehabilitació com una peça fonamental de la protecció del dret a un habitatge digne, al mateix temps com un element indispensable per afavorir l'accessibilitat així com l'eficiència energètica.

Així mateix, durant l'acte hi va participar el gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Buron; el Gerent de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà, Xavier Olivella; el Director Tècnic de Rehabilitació d'Habitatges, Jordi Amela; així com el President de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment (RIME) i membre d ela junta d'OBR, Josep Gassiot, entre d'altres.

L'Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica va néixer per potenciar la innovació, la promoció i la difusió de la rehabilitació d'edificis i habitatges i amb la voluntat de ser punt de trobada dels principals actors de la ciutat de Barcelona que interactuen en aquest àmbit.

14/03/2016. Comencen a lliurar-se els habitatges de Dr. Aiguader, 15-17

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha començat a lliurar els habitatges de la promoció del carrer del Doctor Aiguader, 15, al districte de Ciutat Vella. La promoció té un total de 150 habitatges, 120 dels quals són en dret de superfície i la resta es destinen al programa "Canvia't d'habitatge", i per tant s'adjudicaran a veïns i veïnes de la Barceloneta en règim de lloguer assequible, i en concret a persones grans amb problemes de mobilitat, que actualment viuen en habitatges sense ascensor i amb condicions que no els permeten la mobilitat.

Els habitatges de dret a superfície són d'1, 2 i 3 dormitoris, i tenen una superfície útil d'entre 41 i 75 m2. Les quotes mensuals d'aquests habitatges, amb traster i aparcament inclosos, estan entre els 304 i els 672 euros mensuals. La quota que hauran de pagar les famílies depèn de la superfície de l'habitatge i de l'obtenció 80% o el 100% de finançament.

El règim de tinença en dret a superfície consisteix a comprar per 75 anys, tot i que el sòl continua en mans de l'administració. Un cop transcorregut aquest període, la propietat passa a mans de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest període, però, es pot ampliar 15 anys més. El dret de superfície suposa pagaments que estan molt per sota del preu de mercat. Això no obstant, és una figura de tinència d'habitatge que pressuposa capacitat d'estalvi, ja que cal fer una inversió inicial (20% pis, IVA, notari). Per un pis de 60m2 amb plaça de pàrquing i traster és aproximadament de 40.000€. Amb tot, aquest règim de tinença té avantatges que donen estabilitat i seguretat als adjudicataris.

Pel que fa als 30 habitatges del programa "Canvia't d'habitatge", estan destinats a veïns i veïnes de la Barceloneta que viuen en habitatges de quart de casa sense ascensors, i en pisos que no estan situats en planta baixa, tant si són propietaris de l'habitatge on viuen, com si són llogaters, poden sol·licitar algun dels pisos de la promoció de Doctor Aiguader, ja que disposen d'ascensor i de les comoditats necessàries perquè els siguin completament accessibles. Actualment l'Ajuntament està en fase tramitació l'adjudicació d'aquests altres pisos de la promoció.

02/03/2016. L'Ajuntament amplia amb 255 pisos el parc d'habitatge públic

L'alcaldessa, Ada Colau, acompanyada del regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha presentat avui en roda de premsa el segon gran paquet d'adquisicions d'habitatges d'entitats financeres. Segons ha explicat l'alcaldessa, l'Ajuntament ha arribat a diferents acords que permetran ampliar el parc públic d'habitatge.

Des que va començar el mandat, l'Ajuntament ha assolit ja la xifra de 250 cessions de pisos de grans tenidors, després de les negociacions i tramitació dels convenis amb la Sareb i amb Caixabank/Buildingcenter. Per altra banda, l'Ajuntament està ultimant l'adquisició amb compra directa de 125 pisos de bancs per sota del preu de mercat. Amb aquests acords, el Govern municipal haurà incorporat durant els primers mesos de mandat al parc d'habitatge públic un total de 455 habitatges per diferents vies (compra directa, dret de tenteig, convenis de cessió).

Els pisos passen a ser gestionats pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. S'adjudicaran preferentment a través de la Taula d'Emergència Social o de convocatòries de contingents especials.

Durant la roda de premsa s'ha presentat també el resultat d'un informe sobre l'evolució dels preus dels lloguers en el mercat lliure a Barcelona. Segons aquest estudi, elaborat pel Departament d'Estudis i Programació de l'Ajuntament de Barcelona, al llarg de 2015 els preus de lloguer d'habitatges a Barcelona han repuntat amb força i el lloguer mitjà per contracte s'ha situat en els primers nou mesos en 727 €/mes, un 6.6% més que durant el mateix període de 2014.

L'alcaldessa ha alertat de la pujada de preus i del perill de que es produeixi una nova bombolla immobiliària, i ha instat al Parlament i al Congrés dels Diputats perquè introdueixin modificacions en la legislació sobre arrendaments urbans.

Dossier de premsa

29/02/2016. La nova convocatòria d'Ajuts per a la Rehabilitació contempla actuar dins i fora l'habitatge per millorar l'habitabilitat

Des dins i cap a fora de l'habitatge, la nova convocatòria d'Ajuts a la Rehabilitació d'habitatges i edificis contempla accions que fomentin l'habitabilitat, l'accessibilitat, l'eficiència energètica. I és que la rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des de l'Ajuntament de Barcelona es treballa per tal d'acompanyar aquells projectes que aportin una millora tant dels habitatges com dels edificis.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona - Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona- impulsa una nova convocatòria d'Ajuts a la Rehabilitació amb un accent especial a l'interior dels habitatges prioritzant l'habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant la rehabilitació d'edificis d'ús residencial, fomentant l'accessibilitat, salut i estalvi energètic.

Aquesta convocatòria, estarà vigent fins el proper 31 de desembre.

Es pot sol·licitar des de qualsevol de les Oficines d'Habitatge repartides arreu dels districtes de la ciutat.

Les actuacions contemplades als ajuts de Rehabilitació

Aquesta convocatòria contempla per primera vegada actuar dins dels habitatges. Així que engloba aquelles accions que incloguin la rehabilitació d'interiors d'habitatges com obres per assolir l'habitabilitat, d'accessibilitat, per la millora de l'estalvi energètic o vinculades a l'eliminació de materials nocius per a la salut o d'aïllament acústic d'acord amb el mapa del soroll de Barcelona. Així mateix, també implica la rehabilitació amb mesures globals d'estalvi energètic, o sigui amb l'objectiu clar de reducció del consum i millora de l'eficiència energètica dels edificis actuant sobre tots els elements de l'edifici o impulsant mesures actives de generació d'energia. En aquest sentit, la convocatòria contempla aquelles actuacions per posar aïllament en tota l'envolupant de l'edifici, la instal·lació d'aigua calenta sanitària mitjançant energia solar, la posada en marxa de plaques solars obsoletes, l'aigua directa sanitària i la centralització d'instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.

D'altra banda, també es poden sol·licitar ajuts per a la rehabilitació amb mesures parcials d'estalvi energètic amb la finalitat de reduir el consum i de millora de l'eficiència energètica actuant sobre elements parcials de l'edifici; com per exemple a les façanes, cobertes, mitgeres, celoberts, i terrats verds. També, es contempla aquelles millores a l'accessibilitat com la instal·lació d'ascensors en edificis que no en tinguin. I, actuar sobre patologies estructurals mitjançant obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Així mateix, la rehabilitació arquitectònica d'elements comuns, com les obres a escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d'aigua corrent, elèctrica, de gas; l'endreçament d' antenes, aparells d'aire condicionat, etc. I finalment, la convocatòria, inclou una línia d'ajuts específics per subvencionar els costos de redacció d'informes tècnics dels edificis.

Més informació

24/02/2016. L'Ajuntament de Barcelona impulsa un grup de treball per explorar i fomentar la innovació al voltant de l'Habitatge

Com ha de ser l'habitatge? Com fer front a les situacions d'emergència habitacional? Com ha de ser el parc d'habitatge públic de Barcelona? Aquestes i altres preguntes que es formulen al voltant de les noves necessitats en habitatge a Barcelona es treballaran en el marc d'un nou Comitè d'Experts per a la Innovació en l'Habitatge impulsat dins del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. Aquest nou grup de treball -de creació recent- s'ha constituït per tal de reflexionar i treballar al voltant de les noves necessitats sorgides arran de la situació d'emergència social viscuda els darrers anys i que marquen l'actual política d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.

La innovació en tots els eixos definits en la política d'habitatge és un dels reptes de la nova política del Consistori. Per això, aquest comitè afronta el repte d'explorar, estudiar i valorar aquelles accions que aportin un nou punt de vista en la gestió, construcció, implementació i promoció de l'habitatge, així com en els sistemes de rehabilitació, o la introducció de polítiques d'igualtat, accessibilitat o eficiència energètica, entre d'altres. El grup està integrat per representants de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Regidoria d'Habitatge i el Patronat Municipal de l'Habitatge, així com també de Barcelona Regional, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona, del Col·legi d'Enginyers, de l'Escola Tècnica d'Arquitectura, i del Col·legi d'advocats de Barcelona i, finalment, diversos arquitectes a títol individual.

15/02/2016. L'Ajuntament impulsa la publicació Qüestions d'Habitatge

L'Ajuntament de Barcelona vol donar un impuls a la publicació Qüestions d'Habitatge per convertir-lo en una plataforma de treball multidisciplinari que aporti nou material per a les noves polítiques d'habitatge. La publicació, que es va crear l'any 1999 com a fòrum de debat per aprofundir en temes relacionats amb el món de l'habitatge i definir futures línies d'acció, reapareix amb un nou disseny més dinàmic i visual. L'objectiu és apropar aquesta publicació a la ciutadania. Per aquest motiu, es disposarà d'una versió digital a la pàgina web, i una versió en paper que es podrà adquirir a un preu simbòlic a diferents punts de venda.

La publicació que ara s'ha editat correspon al número 19 de la col.lecció i recopila les ponències de la jornada "Repensar el Patronat Municipal de l'Habitatge" que es va celebrar al Col.legi d'Arquitectes el 27 d'octubre de 2015. Aquest número inclou unes pinzellades sobre quines seran les principals línies d'actuació en matèria d'habitatge en els propers anys, amb les ponències del gerent de Drets Socials, Ricard Fernández, i el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner. També recull les ponències del gerent del Patronat durant el període 2011-2015, Xavier González; del president del Patronat durant els anys 1995 a 2007, Eugeni Forradellas; de la presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla; i dels arquitectes Ferran Sagarra, Zaida Muxí, Marta Peris, Carme Ribas, Arnau Andrés, Josep Bohigas i David H. Falagán.

També incorpora les dades del Pla d'Habitatge 2008-2016 a juny de 2015 i dóna una visió global dels principals indicadors en el moment d'inici del nou mandat.

QH núm 19

15/01/2016. El Patronat rep una delegació de l'empresa Sodegis, de l'Illa Reunió

El conseller delegat del Patronat Municipal de l'Habitatge, Jaume Barnada va rebre ahir una delegació de sis persones de l'empresa Sodegis, situada a l'illa La Réunion, a prop de Madagascar. L'empresa, que actua com a constructora i administradora dels habitatges públics al sud de l'illa, estava interessada a conèixer les polítiques d'habitatge que es porten a terme a Barcelona, així com altres temes concrets, com ara la gestió del Patronat Municipal de l'Habitatge, el finançament de les obres, els col.lectius als quals s'adrecen les polítiques d'habitatge, les polítiques de rehabilitació, innovació en la construcció, etc.

A més d'explicar l'activitat que desenvolupa el Patronat Municipal de l'Habitatge com a principal promotor i administrador de l'habitatge públic a Barcelona, Jaume Barnada va destacar com s'integra l'habitatge social en l'estructura urbana i en l'espai públic, i com els projectes urbans són la suma de petits projectes públics desenvolupats als diferents barris de la ciutat. L'empresa Sodegis és propietària de 3.000 habitatges al sud i part oest de l'illa i està formada per capital mixt integrat per socis públics majoritàriament i socis privats.

La visita s'engloba dins de les activitats que organitza la universitat de l'empresa per conèixer i intercanviar coneixements sobre accions dutes a terme en habitatge social a nivell internacional. L'empresa es dedica a la gestió residencial, al desenvolupament de l'oferta d'habitatges, urbanització, manteniment i enginyeria social. El grup que ha visitat avui el Patronat estava format pel director i els responsables de diferents departaments de l'empresa.

10/12/2015. Comencen les obres de 47 habitatges de lloguer social i 20 allotjaments a Sant Martí

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha començat aquesta setmana les obres d'una promoció de 47 habitatges de lloguer social i un Centre d'Allotjament Familiar compost de 20 allotjaments al carrer Tànger, 38 b, al districte de Sant Martí. L'edifici constarà de 47 habitatges de lloguer social i 17 aparcaments, amb una superfície útil total de 3.515,16 m2, i 20 allotjaments, que ocuparan una superfície útil total de 1.064,64 m2.

Els habitatges de lloguer social, on els adjudicataris pagaran en funció dels seus ingressos, tindran una superfície d'entre 42 m2 i 58 m2. Dels 47 habitatges, 39 tindran dos dormitoris i 8 seran d'un dormitori. Tots tindran un menjador-sala d'estar i cuina oberta, bany i terrassa.

Per la seva banda, els 20 allotjaments tindran una superfície d'entre 20 m2 i 30m2, i estan concebuts com un espai integrat de menjador-sala d'estar-dormitori-un espai mínim per escalfar aliments, i un bany independent. En aquest cas, els destinataris són persones soles o amb parella. El programa d'allotjaments individuals amb serveis col.lectius s'ha desenvolupat conjuntament entre el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona i l'Àrea de Drets Socials i té com a objectiu facilitar un allotjament temporal -uns 6 mesos aproximadament- a persones sense llar i amb necessitat de suport sòcio-educatiu, en fase de desestructuració o que acaben de perdre l'habitatge.

El pressupost de licitació de les obres ha estat de 6.595.194,782 € (IVA inclòs). Es preveu que les obres finalitzin durant el 3r trimestre de 2017. Els arquitectes autors del projecte són Jaime Coll i Judith Leclerc.

10/12/2015. L'Ajuntament impulsa la construcció de 1.145 nous habitatges

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per impulsar la construcció de 1.145 nous habitatges. La regidoria d'Habitatge ha formalitzat l'encàrrec al Patronat Municipal de l'Habitatge per iniciar la construcció de noves promocions de pisos en 9 solars de propietat municipal que estan situats en els districtes de Sants-Montjuïc, Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. En concret es tracta dels següents solars:

Aquests solars són de propietat municipal i estan qualificats urbanísticament per a la construcció d'habitatge protegit. Actualment estan buits, i de fet, estan pendents de desenvolupament urbanístic des de fa més de 4 anys. En el cas dels solars dels carrers Puigcerdà i Maresme, corresponen a les actuacions que estaven previstes en el planejament del 22@, de renovació del teixit urbà del Poblenou. Pel que fa als sòls de la Marina del Prat Vermell, són solars que s'inclouen en el planejament vigent d'àrees urbanitzades i vacants del nou barri en construcció. A Torre Baró i Trinitat Nova, els projectes d'habitatge que es desenvoluparan completaran àmbits d'actuació de planejaments previstos, i en concret a Trinitat Nova es construeixen els primers blocs d'habitatge social que no estaran destinats al reallotjament sinó que constituiran el nou parc de lloguer social del barri. Finalment, als solars de Porta Trinitat Vella, Via Favència i Lluís Borrassà es proposa la construcció d'illes mixtes d'equipament i habitatge.

L'encàrrec formulat al Patronat de l'Habitatge de Barcelona especifica que es construiran promocions de pisos per al lloguer social en la majoria dels casos, excepte alguna de les promocions que es destinaran a habitatge dotacional. El govern municipal vol equilibrar amb aquest nou paquet destinat a lloguer social, el parc d'habitatge públic de la ciutat, respecte a altres models que han tingut més impuls anteriorment, com són el dret a superfície o els habitatges destinats a persones grans.

A aquestes noves promocions cal sumar les que ja estan en marxa. El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona actualment té 8 promocions en marxa que sumen un total de 472 pisos destinats a lloguer social, a habitatge dotacional per a la gent gran, a dret de superfície i a reallotjaments. Pel que fa a les promocions que es troben en procés de redacció de projecte o en tràmit de llicència, n'hi ha 12 més, que suposaran la construcció de 518 habitatges més també destinats a lloguer i a dret de superfície, a dotacional, reallotjaments, per a persones grans, i a lloguer social. En total, per tant, ja estan en procés 990 habitatges que sumats als 1.145 que ara inicien els tràmits, suposaran la posada al mercat de 2.135 nous habitatges, amb els quals el govern vol complir amb els seus plans d'ampliació del parc públic d'habitatge, i en aquest cas amb el compromís adquirit de crear 2.000 nous habitatges construïts per l'Ajuntament, als quals caldrà sumar uns altres 2.000 que es crearan amb la col·laboració d'altres promotors, amb els quals la voluntat i l'objectiu és d'ampliar sobretot el parc d'habitatge destinat a lloguer social, per donar sortida a la gran demanda d'habitatge social que hi ha a la ciutat.

10/12/2015. Campanya d'ajuts per rehabilitar habitatges de promoció pública al Besòs

L'Ajuntament de Barcelona impulsa una campanya d'ajuts per rehabilitar edificis que tenen patologies estructurals al barri del Besòs, al districte de Sant Martí. En concret, aquesta campanya està dirigida als propietaris dels 42 blocs de pisos, en total 780 habitatges, que presenten patologies estructurals.

La campanya es fa en col·laboració amb el Consorci de l'Habitatge, el Districte de Sant Martí, l'Associació de Veïns del Besòs i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), i té com a objectiu informar els veïns dels habitatges de promoció pública del barri del Besòs sobre aquests ajuts específics per rehabilitar edificis amb patologies estructurals. La rehabilitació d'aquests edificis es pot acollir a subvencions de fins al 85% del cost de les obres, que atorga el Consorci de l'Habitatge de Barcelona. El 15% restant correspon a cadascun dels propietaris dels pisos. No obstant, els veïns també poden tenir ajut complementari de fins al 100% del cost de les obres en el cas que la unitat familiar tingui uns ingressos inferiors a 2,33 vegades l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), i sempre que la família sol·licitant compleixi els requisits establerts, com ara ser propietària de l'habitatge i tenir-lo inscrit al seu nom; residir a l'habitatge de forma habitual i permanent; no disposar de cap altre habitatge, i no tenir deutes de caràcter tributari.

Per iniciar el procés de rehabilitació, la comunitat de propietaris ha de sol·licitar formalment al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona la Inspecció Tècnica de l'Edifici i el projecte de rehabilitació, projecte que posteriorment haurà d'aprovar la mateixa comunitat. El 30 de desembre de 2011, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona i el Consorci de l'Habitatge de Barcelona van signar el primer conveni per transferir fons al Consorci de l'Habitatge de Barcelona, amb la finalitat de convocar subvencions per a la rehabilitació de barris de promoció pública. Aquests convenis han estat renovats anualment i amb la firma anual s'han fet públiques les convocatòries de concessió de subvencions amb conveni específic de col·laboració i d'encàrrec de gestió entre el Consorci de l'Habitatge de Barcelona, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Patronat Municipal de l'Habitatge per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges dels barris Canyelles i el sud oest del Besòs. Aquestes convocatòries inclouen el Programa de Cohesió Social, que consisteix en l'ajut complementari de fins al 100% per als propietaris amb ingressos familiars inferiors a 2,33 vegades l'IRSC, que no disposin de cap altre habitatge a Barcelona.

Així doncs, durant aquest temps s'han rehabilitat 288 habitatges, d'un total de 1.272 afectats amb patologies estructurals. Actualment les comunitats de propietaris de dos blocs -un total de 60 habitatges- han sol·licitat la redacció de projecte per a la rehabilitació, mentre que n'hi ha quatre comunitats més, -un total de 96 habitatges- pendents de portar els diners i/o la documentació per a poder sol·licitar els ajuts complementaris.

L'Ajuntament vol donar un nou impuls als ajuts a la rehabilitació amb una campanya informativa realitzada conjuntament amb diverses entitats. En tot el procés, la relació amb els representants veïnals ha estat constant. El Patronat Municipal de l'Habitatge manté contacte tant amb els representants de l'associació de veïns com amb els diferents presidents de les comunitats afectades i els veïns directament. El ritme de les rehabilitacions el marquen les diferents comunitats de veïns, amb l'impuls de l'associació de veïns del Besòs i el suport del Patronat Municipal de l'Habitatge.

16/11/2015. Jornada sobre novetats jurídiques en matèria d'habitatge

Prop de 200 persones van participar divendres passat a la "Jornada sobre novetats jurídiques en matèria d'habitatge", organitzada per l'Observatori DESC, l'Ajuntament de Barcelona i la Comissió de Defensa de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona a la seu de l'ICAB. L'objectiu de la jornada era compartir experiències, dubtes i bones pràctiques d'implementació del nou marc legal per fer front a l'emergència habitacional.

La jornada va ser presentada pel regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, que va recordar que un dels objectius de la Regidoria és la recuperació del dret a l'habitatge i, que en aquest sentit, l'Ajuntament està treballant en l'elaboració d'un Pla d'Habitatge "que ha d'anar més enllà d'aquesta legislatura i que ha d'estar consensuat". Montaner va explicar que aconseguir que els pisos buits existents arribin a tenir un ús social depèn del marc legislatiu i que per aquest motiu és important conèixer les possibilitats i els marges per actuar-hi. També va destacar que el marc legislatiu català està "més avançat".

El marc normatiu català entorn l'habitatge ha viscut molts canvis els darrers anys, tant pel que fa a l'aprovació de lleis específiques, com la Llei 18/2017 del Dret a l'Habitatge o la més recent Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, com per la necessitat d'atendre el nombre creixent de persones que pateixen l'emergència habitacional.

La jornada es va estructurar en una conferència i dues taules rodones. En primer lloc, Domènec Sibina, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, va fer una ponència amb el títol 'El marc normatiu català, reptes i possibilitats en matèria de dret a l'habitatge'. Tot seguit, es va dur a terme la primera taula rodona de la jornada: 'Mecanismes jurídics d'abast municipal per fer efectiu el dret a l'habitatge', que va comptar amb la participació de Mercè Pidemont, advocada i membre de l'Observatori DESC; Javier Burón, gerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Joana Ricardo, cap dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. A la taula es van exposar les possibilitats que ofereix la Llei 24/2015 i l'aplicació de les multes previstes a la Llei 18/2007.

Per acabar, la tasca dels serveis socials i l'atenció als afectats van centrar la taula rodona 'El dret a l'habitatge des de l'atenció a les persones: com fem front a les problemàtiques d'habitatge?'. Mercè Civit Illa, de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi de Treball Social de Catalunya, va presentar la taula, que va comptar amb la intervenció de Mercè Soler, directora de Serveis de Ciutadana i Qualitat Democràtica de l'Ajuntament de Terrassa; Gemma Arau, gerent del districte de Nou Barris de Barcelona, i Margarida Cladera, coordinadora de l'Oficina Antidesnonaments de l'Ajuntament de Palma de Mallorca.

05/11/2015. El Patronat Municipal de l'Habitatge i Drets Socials expliquen als gestors públics d'habitatge de Catalunya les característiques del programa de promocions destinades a allotjaments temporals

L'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge i l`'àrea de Drets Socials, ha donat a conèixer avui les característiques dels allotjaments col.lectius protegits. La difusió del programa s'ha realitzat davant de més de 40 persones relacionades amb la gestió de l'habitatge social a Catalunya i dins del seminari "Allotjaments municipals temporals, una nova manera d'encarar el problema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona", organitzat pels Gestors d'Habitatge Social a Catalunya GHS, l'associació de promotors públics AVS i el Patronat Municipal de l'Habitatge.

Aquest tipus de construcció, previst a la Llei pel Dret a l'Habitatge, té un ús residencial col.lectiu i té com a finalitat facilitar un allotjament temporal, a col.lectius vulnerables i amb necessitat de tutela.

El programa d'allotjaments individuals amb serveis col.lectius s'ha desenvolupat conjuntament entre el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona i l'Àrea de Drets Socials i té com a objectiu facilitar un allotjament temporal -uns 6 mesos aproximadament- a persones sense llar i amb necessitat de suport sòcio-educatiu, en fase de desestructuració o que acaben de perdre l'habitatge.

El programa és flexible i permet la construcció d'espais que puguin ser ocupats per 2-3 persones, i altres per 4-5 persones i que, donat el cas, es puguin connectar entre sí per poder allotjar unitats familiars més grans. Els interiors estarien dotats d'un espai general (descans, estar i una petita cuina) i un lavabo, i anirien equipats amb llits o lliteres, una taula i cadires, armaris i una cuina amb una mininevera i un microones. A més, compten amb diferents espais comuns, com ara menjador col.lectiu per unes 30 ó 35 persones, espai d'estar, bugaderia comunitària, recepció, sales de reunió, etc. Tots els serveis seran gestionats per una empresa externa contractada per l'Ajuntament de Barcelona.

El Patronat cosntruirà dues promocions on s'inclouran allotjaments. Una, al districte de Sant Martí, ubicada al carrer Tànger, amb 20 allotjaments d'entre 20 i 30 m2 de superfície i destinada a persones soles o parelles, i una altra, a l'Eixample, al carrer Ali Bei, amb 15 allotjaments d'entre 17 i 32 m2 de superficie, i destinada a famílies. Les obres de la promoció del carrer Tànger començaran a finals d'aquest any, mentre que la d'Ali Bei s'iniciarà durant el segon trimestre de 2016. Els edificis s'han realizat seguint els criteris d'eficiència i energètica que aplica el Patronat a les seves promocions. El del carrer Tànger ha obtingut una lletra A en certificació energètica i el del carrer Ali Bei, una lletra B.

"No és un habitatge -ha reconegut avui la responsable del departament d'atenció a les persones vulnerables de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament- sinó un recurs per fer un treball social".

El seminari ha estat presentat pel president en funcions dels Gestors d'Habitatge Social GHS Catalunya, i ha comptat amb diferents ponències per part del departament d'atenció a les persones vulnerables de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i de Serveis Tècnics del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

29/10/2015. Més de 250 persones participen a la jornada "Repensar el Patronat Municipal de l'Habitatge"

Més de 250 persones van participar ahir a la jornada "Repensar el Patronat Municipal de l'Habitatge" que la Regidoria d'Habitatge va organitzar al Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. El regidor d'Habitatge Josep Maria Montaner i el gerent de l'àrea de Drets Socials, Ricard Fernández, van presentar la jornada en la qual també van participar l'actual gerent del Patronat, Xavier González i l'ex president Eugeni Forradellas, l'arquitecte i professor Ferran Sagarra i la presidenta de la Fundació Habitat3, Carme Trilla. L'acte també va comptar amb la intervenció dels arquitectes Zaida Muxí, Marta Peris, Carme Ribas, Arnau Andrés, Josep Bohigas i David Falagán.

El regidor J. M. Montaner va explicar quines eren les línies prioritàries de la Regidoria d'Habitatge pel que fa a la promoció d'habitatge de lloguer social i va destacar que el Patronat Municipal de l'Habitatge "és l'operador més important per fer habitatge social" i que aquest organisme es caracteritza per haver definit uns "estándards de qualitat". El gerent del Patronat, Xavier González va destacar la importància d'impulsar més lloguer social en el moment actual, però va reconèixer al mateix temps que el lloguer és "deficitari" i que la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que aquest organisme no pot tenir pèrdues.

Per la seva banda i dins del bloc dedicat a l'arquitectora, els arquitectes ponents van plantejar diversos temes de reflexió, com ara les tipologies d'habitatge, la cessió d'ús, el treball cooperatiu, la flexibilitat en els habitatges, etc.

La cloenda va anar a càrrec del gerent d'Habitatge, Javier Burón, que va concloure que "havíem de fer més i millor" per tal de fer front a l'emergència habitacional de la ciutat.

23/10/2015. El festival 48h Open House Barcelona obre al públic els habitatges amb serveis de la gent gran

El festival 48h Open House Barcelona, que se celebra els dies 24 i 25 d'octubre, obrirà les portes d'alguns edificis amb serveis per a la gent gran construïts pel Patronat Municipal de l'Habitatge que ja estan en funcionament a la ciutat, sota la gestió de Drets Socials. Per primera vegada, seran els mateixos veïns i veïnes que habiten aquests edificis els voluntaris que els mostraran i els ensenyaran als visitants que vulguin participar en l'edició d'aquest any del festival.

Aquesta nova iniciativa, que porta el nom "Gran OpenExtra" té objectius socials i rtístics. Entre aquests, està augmentar la confiança personal i col·lectiva de la gent gran, difondre la realitat i les necessitats d'aquest col·lectiu al conjunt de la societat, explicar com s'adapta l'arquitectura de la ciutat a aquestes necessitats i a aquest col·lectiu, i posar en valor l'arquitectura com a fet artístic i cultural dels edificis de Promoció Pública d'habitatges per a gent gran tant als seus habitants com als ciutadans de Barcelona.

L'Open House 2015, en el marc del "Gran OpenExtra" obre les portes dels edificis següents:

BARCELONETA C/ Balboa, 29-35; c/ dels Pinzón, 6-12

Dissabte 24 d'octubre d'11 a 14 hores

Arquitecte: Joan Carles Cardenal i González

C/DE LA MARINA C/ de la Marina, 351

Dissabte, 24 d'octubre de 16 a 19 hores

Arquitectes: Ricard Mercadé i Aurora Fernández

TORRE JÚLIA Via Favència, 350

Diumenge, 25 d'octubre d'11 a 14 hores

Arquitectes: Sergi Pons, Ricard Galiana i Pau Vidal

JOAN TORRAS C/ de Fernando Pessoa, 4

Diumenge 25 d'octubre, de 16 a 19 hores

Arquitecte: Rafael Cáceres

Els i les voluntàries participants en aquesta iniciativa, aquells i aquelles que guiaran els visitants, han rebut formació i han participat en tallers per poder explicar els aspectes més destacats de l'arquitectura d'aquests edificis on viuen. Però a més a més, podran compartir amb els visitants la seva experiència, i fer-los coneixedors del procés a través del qual ells s'han fet seus aquests espais que han estat creats amb dissenys especials per als seus usuaris i usuàries, amb espais íntims i amb altres espais d'ús col·lectiu.

L'Open House Barcelona arriba aquest any a la seva 6a edició. És un festival que obre a la ciutadania més de 180 edificis de totes les èpoques i característiques perquè els coneguin, per descobrir els seus secrets arquitectònics. En aquesta experiència hi participen més de 900 voluntaris i voluntàries, estudiants d'arquitectura que s'ofereixen com a guies per desenvolupar les visites guiades als edificis. En alguns casos, són els mateixos arquitectes creadors dels edificis els que s'ofereixen a ensenyar-los i explicar-los al públic.

Open House Barcelona, a més a més, està impulsant juntament amb l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona el 'Museu d'arquitectura a cel obert', un projecte que té com a objectiu difondre l'arquitectura 'in situ', primer per descobrir-la entre el veïnat i segon per descentralitzar els referents del centre de la ciutat. Es tracta de Barcelona Contactless, un servei d'informació a través del mòbil. El distintiu de Barcelona Contactless és un adhexiu amb un codi QR i un xip NFC per tal que quan s'hi apropi un dispositiu mòbil a algun dels dos sistemes contactless, s'obri una web mòbil amb informació d'aquell equipament i dels que estan a prop. D'aquesta manera, s'obté informació precisa, geolocalitzada i en temps real.

Aquest projecte arrenca amb la senyalització en mig centenar d'edificis, entre els quals ja hi ha els 4 edificis que participen en el projecte Gran OpenExtra d'aquest any, més dos que van ser a la programació del festival en anys anteriors: els habitatges del passeig Urrutia, 5-11, de Nou Barris, i els habitatges del carrer Tàrrega 2, al barri del Bon Pastor de Sant Andreu. Aquest any en què es desenvolupa la primera fase del museu a cel obert, quedaran senyalitzats aquests 50 edificis que han participat en la programació del festival aquests 6 primers anys i que estan repartits entre Nou Barris i Sant Andreu.

16/10/2015. La Regidoria d'Habitatge organitza una jornada sobre el Patronat al Col.legi d'Arquitectes

La regidoria d'Habitatge ha organitzat el proper 27 d'octubre la jornada "Repensar el Patronat" amb l'objectiu de redefinir la funció i les accions del Patronat dins dels objectius de la Regidoria d'Habitatge 2015-2019. La jornada va dirigida a tots els col.lectius que treballen el tema d'habitatge social, així com al col.lectiu d'arquitectes.

La presentació de la jornada anirà a càrrec del regidor d'Habitatge Josep Maria Montaner i del gerent de l'àrea de Drets Socials, Ricard Fernández. Hi participaran amb diferents ponències l'actual gerent del Patronat, Xavier González i l'ex president Eugeni Forradellas, l'arquitecte i professor Ferran Sagarra i la presidenta de la Fundació Habitat3, Carme Trilla. A més, hi haurà una taula de debat integrada pels arquitectes Zaida Muxí, Marta Peris, Carme Ribas, Arnau Andrés, Josep Bohigas i David Falagan.

La jornada es durà a terme el proper 27 d'octubre, de 16.00 a 20.00 h, a la sala d'actes del Col.legi d'Arquitectes.

Programa

28/05/2015. El PMHB obre el procés per adjudicar les obres de rehabilitació cromàtica i millora de l'eficiència energètica de la promoció del passeig Santa Coloma, 55-71

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha obert el concurs per adjudicar les obres de rehabilitació cromàtica i de millora de l'eficiència energètica de la promoció d'habitatges del passeig Santa Coloma, 55-71, al districte de Sant Andreu. Les actuacions tenen com a objectiu millorar l'eficiència energètica de l'edifici, donar una nova imatge cromàtica i resoldre lesions en els revestiments de les façanes.

El projecte de rehabilitació ha estat redactat pels arquitectes Manuel Ortiz Alba i Jorge Urbano Salido, socis d'Oikosvia Arquitectura, guanyadors el passat 21/11/2014 del concurs que va convocar el Patronat Municipal de l'Habitatge. L'edifici, que es va construir al 1.999 i que forma part de les emblemàtiques promocions de les Vores del cinturó construïdes pel PMHB, consta de 207 habitatges de lloguer i 192 places d'aparcament situades en planta soterrani. El conjunt està format per un bloc allargat de planta baixa més vuit plantes, i de quatre blocs més, connectats a través de passeres, formats per planta baixa més sis plantes. En total, hi ha vuit escales que donen accés als habitatges i que compten amb grups de 2 ascensors per escala.

El principal objectiu d'aquest projecte és la millora de l'eficiència energètica, que s'aconseguirà a través d'un aïllament exterior amb gruixos que aniran entre els 6 i 10 cms. En concret, s'aïllaran les façanes nord, est i oest i les façanes sud que no estan protegides per terrasses. L'aïllament formarà un mosaic de textures i colors diversos que donaran als edificis una nova imatge cromàtica. A la façana nord, la que dóna a la Ronda de Dalt, s'ha plantejat una façana texturada, amb diversos gruixos d'aïllament revestits de colors diferents i combinats de façana ventilada revestida amb xapa lacada d'alumini. Les façanes que donen a l'avinguda Santa Coloma tindran un fons neutre amb color saturat i lluminós. Al col·locar aïllament tèrmic per l'exterior també suposarà una important millora en les caixes de persianes.

Prèviament a aquestes intervencions es resoldran totes les lesions que pugui tenir l'edifici, es reforçaran les baranes d'obra de la façana sud i a més, les gelosies dels safarejos, actualment de PVC seran substituïdes per alumini lacat i plegat preparades per ventilar. Per la seva banda, les baranes amb frontal de vidre es substituiran per baranes amb frontal de xapa perforada d'alumini.

Finalment per aconseguir un estalvi en la despesa energètica dels serveis comuns de l'edifici s'automatitzaran les maniobres dels ascensors existents. Les obres tenen un pressupost de 2.124.253 € (IVA inclòs). El termini per presentar les ofertes finalitza el proper 23 de juny.

12/05/2015. Publicat el Xifres d'Habitatge corresponent al segon semestre de 2014

El Xifres d'Habitatge corresponent al segon semestre del 2014, que acaba de publicar el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, posa de manifest que la contracció del sector podria haver tocat fons.

Tot i que els habitatges acabats van continuar disminuint, cal destacar que es van atorgar 1.312 llicències per construir 1.312 habitatges d'obra nova, un 71,7% més que l'any anterior. Al 2014, com a resultat del procés de planejament de nous desenvolupaments s'ha posat a disposició del mercat sòl per edificar 14.369 m2 de sostre destinats a 55 habitatges protegits i 129 dotacionals. Mitjançant processos de reparcel.lació s'han obtingut 164.097 m2 de sostre, destinats a 1.400 habitatges lliures i 537 protegits. Pel que fa al mercat, s'han realitzat 12.819 transaccions de compravenda, un 35% més que l'any anterior. Aquesta xifra, però, resta encara molt allunyada dels màxims assolits abans de la crisi (21.310 l'any 2006).

L'augment s'ha produït tant en el segment de segona mà, on hi ha hagut un 31,6% més de transaccions, com en el d'obra nova, amb un increment del 88,5% més. El segment del lloguer es consolida en el seu nivell màxim des de que es disposa de dades i es situa en una posició preeminent a la ciutat. En concret, els contractes de lloguer signats al 2014 representen un 77,6% de la quota de mercat mentre que les transaccions de compravenda, suposen el 22,4% restant. Respecte als preus, les tendències varien. En el segment de segona mà algunes fonts recullen que s'aprecien increments mentre que en el d'obra nova i en el lloguer continuen els descensos.

Pel que fa a l'oferta d'habitatge protegit, en el 2014 s'han atorgat 252 llicències per construir 252 habitatges, el que suposa un 51,3% del total de llicències d'habitatges concedides a la ciutat. S'han adjudicat un total de 1.1145 habitatges (549 d'obra nova, 398 de segones adjudicacions i 198 per a emergències). De l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge, val a dir que a finals d'any 250 habitatges es trobaven en construcció i 525 en estudi o redacció de projecte. El parc d'habitatges públic gestionat pel Patronat se situa en 6.738 immobles.

La publicació fa una anàlisi d'aquests indicadors per districtes. Entre aquests, cal destacar que a Sarrià-Sant Gervasi és on més elevats estan els preus dels habitatges tant en obra nova (7.094 €/m2), com en lloguer (11,86 €/m2/mes), mentre que el preu més elevat d'habitatges de segona mà aquest semestre està encapçalat per Les Corts 4.110 €/m2). Per contra, Nou Barris és el districte on es troben els preus mitjans de segona mà i lloguer més baixos (1.695 €/m2, i 8,28 €/m2/mes, respectivament). El districte que encapçala els preus més baixos d'obra nova és Sant Andreu (2.405 €/m2). Respecte a les variacions de preus, cal destacar que els districtes de mitjana més econòmics, Nou Barris, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc són on els preus més han caigut (53,3%, 47,1%, 44,3% i 43,1%, respectivament). En canvi, en els districtes més cars, els preus han disminuït d'una manera més moderada.

Pel que fa al tema del semestre, la publicació dóna informació del programa de cessió de 200 habitatges privats per a destinar-los a lloguer assequible. Aquest programa forma part, entre d'altres accions, del pla 100x1000 que ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona per ampliar en 1.000 habitatges el parc de lloguer assequible a la ciutat. L'Ajuntament destina 7 M € per captar habitatges buits de propietaris privats que els cedeixin durant un període de 4 anys a l'Administració. Aquesta s'encarregarà de rehabilitar-los i llogar-los a col.lectius amb necessitats d'habitatge. Aquest és un programa nou que ofereix als propietaris de pisos assegurar el cobrament de la renda de lloguer i el finançament d'obres d'adequació dels habitatges que es destinaran a lloguer social. L'Ajuntament es farà càrrec de la diferència de la renda de lloguer que es pagui al propietari i el que paguin els adjudicataris.

Veure Xifres núm. 34

16/01/2015. Comencen les obres de 26 habitatges en dret de superfície i per a afectats urbanístics al carrer Constitució

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona ha iniciat aquesta setmana les obres de construcció de la primera de les diverses promocions d'habitatge públic que es construiran al sector de Can Batlló. Es tracta dels 26 habitatges destinats a afectats urbanístics, i en dret de superfície, situats al carrer Constitució número 31, edifici que tindrà també 40 places d'aparcament.

L'edifici ha estat projectat per l'equip format per les arquitectes Joana Ayxendri i Pilar Salinas. El pressupost de les obres és d'uns 4.228.108 € (IVA inclòs). Els habitatges, amb una superfície d'entre 52 i 89 m2, seran d'1, 2, 3 i 4 dormitoris. En concret, n'hi haurà 2 d'un dormitori, 8 de dos dormitoris, 12 de 3 dormitoris i 4 de 4 dormitoris. El termini d'execució de les obres es preveu d'uns 19 mesos.

A més de la promoció del carrer Constitució, el PMHB construirà més habitatges protegits al sector de Can Batlló. En concret, el segon trimestre de 2015 està previst l'inici de les obres d'una nova promoció al carrer Parcerisa.

16/01/2015. Procés per adjudicar 178 habitatges públics per a gent gran

L'Ajuntament de Barcelona ha engegat el procés per adjudicar les properes promocions d'habitatges destinades a la gent gran que ja s'estan construint o s'iniciaran en breu a la ciutat. Es tracta d'un total de 178 habitatges, repartits en tres promocions del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) i que estan situades al carrer Pere IV (29 habitatges), a l'entor de Glòries (105 habitatges) i al carrer Infanta Isabel, a Sarrià-Sant Gervasi (44 habitatges).

Aquests habitatges tenen 40 m2 de superfície, un dormitori, un menjador-sala d'estar-cuina i un bany adaptat. Les promocions també inclouen diferents espais com sales polivalents, a més de serveis de consergeria i neteja dels espais comunitaris i dels habitatges. El preu de lloguer s'estableix en funció dels ingressos de cada usuari.

L'objectiu del programa és facilitar un pis a mida per a les persones majors de 65 anys d'edat.

Per poder accedir a aquests habitatges, caldrà estar inscrit al Registre de Sol.licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (abans del 13 de febrer de 2015) i presentar una sol.licitud de participació (abans del 27 de febrer de 2015). L'adjudicació es realitza a través del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Per a més informació, podeu consultar el web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona .

10/11/2014. Portes obertes a la promoció del C/Dr. Aiguader

El Patronat Municipal de l'Habitatge ha organitzat aquest mes de novembre quatre jornades de portes obertes per visitar els habitatges de la promoció del carrer Dr. Aiguader, 15, situada a Ciutat Vella, al barri de la Barceloneta, i que en aquests moments es troba en procés de comercialització.

Les jornades de portes obertes es faran els divendres 14 i 28 de novembre, de 16 a 19 hores, i els dissabtes 15 i 29 de novembre, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. La promoció té un total de 150 habitatges, 120 dels quals són de venda en dret de superfície. Els habitatges són d'1, 2 i 3 dormitoris, i tenen una superfície útil d'entre 41 i 75 m2. Les quotes mensuals per accedir a un d'aquests habitatges, amb traster i aparcament inclòs, oscil.len entre 304 i 672 €, en funció de si s'obté el 80% o el 100% de finançament.

Per poder accedir a aquests habitatges, cal inscriure's al Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial abans del 15 de desembre i presentar una sol·licitud de participació abans del 20 de gener. El sorteig es celebrarà durant el mes de febrer de 2015. L'habitatge en dret de superfície es compra per 75 anys, tot i que el sòl continua en mans de l'Administració. Un cop transcorregut aquest període, la propietat passa a mans de l'Ajuntament. Aquest període, però, es pot ampliar 15 anys més. El dret de superfície permet accedir a un habitatge de protecció oficial mitjançant uns pagaments molt assequibles, similars a un lloguer protegit, durant només 30 anys (mentre dura la hipoteca). Aquest règim de tinença té diferents avantatges que donen estabilitat i seguretat al comprador.

Més informació

04/11/2014. Presentat el programa Canvia't d'Habitatge per a veïns de la Barceloneta

La regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, acompanyada del conseller delegat del Patronat, Antoni Sorolla, ha presentat avui el programa "Canvia't d'habitatge", que posa a disposició dels veïns de la Barceloneta més grans de 65 anys o que tinguin dificultats de mobilitat un paquet de 30 habitatges de la promoció del carrer Dr. Aiguader, 15, construïda pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB).

Els veïns de la Barceloneta que viuen en habitatges de quart de casa sense ascensors, i en pisos que no estan situats en planta baixa, tant si són propietaris de l'habitatge on viuen, com si són llogaters, poden sol·licitar l'accés a algun d'aquests pisos, que disposen d'ascensor i de les comoditats necessàries perquè els siguin completament accessibles. En cas de ser propietari del seu habitatge de quart, el veí que es vulgui acollir a aquest programa haurà d'incorporar el seu pis de la Barceloneta a la borsa de mediació per al lloguer social de Barcelona, i en percebrà la renda corresponent amb la qual podrà assumir el pagament del lloguer del seu nou pis, que tindrà un preu assequible. Pel que fa als llogaters de quarts de casa de la Barceloneta, també tindran dret a canviar d'habitatge, i en aquest cas el propietari del pis de la Barceloneta, l'haurà de posar també a la borsa de mediació per al lloguer social, fet que li permetrà trobar un nou llogater per a la seva propietat.

Els 30 pisos que es posen a disposició dels veïns de la Barceloneta en el marc del projecte "Canvia't d'habitatge" tenen un i dos dormitoris. El programa ha estat elaborat amb la participació i el treball conjunt de diferents entitats de la Barceloneta.

Els interessats podran lliurar la seva sol·licitud amb la documentació acreditativa al casal de la Gent Gran del carrer Baluard entre el 5 de novembre i el 5 de desembre. Cap a final d'any es preveu disposar ja d'una llista de candidats a ocupar els pisos, que es lliurarà al Patronat de l'Habitatge, ens que portarà a terme tot el procediment d'adjudicació dels nous habitatges.

28/10/2014. S'obre el termini de presentació de sol.licituds per comprar un habitatge a Can Cortada

El proper 17 de novembre el Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) obrirà el termini de presentació de sol.licituds per poder accedir a la compra d'un dels habitatges en dret de superfície de la promoció de Can Cortada, situada al districte d'Horta-Guinardó.

Els habitatges consten de dos i tres dormitoris i tenen una superfície d'entre 60 i 79 m2. Es posaran a la venda en règim de dret de superfície, un règim de tinença que permet accedir a un habitatge amb uns pagaments molt assequibles, similars a un lloguer protegit, durant només trenta anys (mentre dura la hipoteca). Quan es compra un habitatge en dret de superfície, cal subrogar un préstec hipotecari. Per tant, caldrà pagar l'entrada (que es pot finançar amb una segona hipoteca), l'IVA, les despeses d'escripturació i unes quotes mensuals. Aquestes quotes oscil.len entre 319 i 610 € mensuals per un habitatge amb aparcament inclòs.

Per poder comprar un habitatge de la promoció de Can Cortada cal estar inscrit en el Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona (a través de les Oficines d'Habitatge) i presentar la sol.licitud a les oficines del Patronat Municipal de l'Habitatge (C/Dr. Aiguader, 36) a partir del 17 de novembre.

23/10/2014. Tres promocions del Patronat s'obriran pel festival d'arquitectura 48 h Open House

El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) obrirà tres de les seves promocions al públic general coincidint amb el festival d'arquitectura 48 h Open House que es durà a terme els propers 25 i 26 d'octubre a Barcelona.

En concret, el Patronat obrirà tres edificis d'habitatges amb serveis per a gent gran: Santa Caterina (Colomines, 1-5), al districte de Ciutat Vella; Torre Júlia (Via Favència, 350), al districte de Nou Barris; i la Cibeles (Còrsega, 363), a Gràcia. Les promocions es podran visitar només el dissabte, 25, en horari de 10 a 13 hores. Aquesta és la cinquena edició que es fa a Barcelona del festival Open House i que permetrà obrir al públic general un total de 160 edificis.

29/07/2014. L'Ajuntament de Barcelona adjudica el projecte per a construir habitatges en dret de superfície al districte de Sarrià-Sant Gervasi

L'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB), ha adjudicat els treballs per a la redacció del projecte d'una promoció d'habitatges en dret de superfície situada al districte de Sarrià-Sant Gervasi. L'equip format pels arquitectes Robert Terradas Muntañola i Esteve Terradas Muntañola serà l'encarregat de redactar el projecte de la promoció que es construirà a Via Augusta, núm 401-403 i que constarà de 13 habitatges en dret de superfície, 13 trasters i 9 aparcaments.

En el disseny de l'edifici, amb una superfície total construïda d'uns 1.494 m2, s'han tingut en compte factors mediambientals, com ara una bona orientació, aïllaments, etc. Els habitatges, de 2 i 3 dormitoris, bany, sala d'estar diàfana i galeria, tindran una superfície útil d'entre 53 i 83 m2. El pressupost d'adjudicació per a la redacció del projecte ha estat de 33.201,15 €.

Els habitatges que el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona construirà a Via Augusta seran en dret de superfície. El dret de superfície és un règim de tinença impulsat per l'Ajuntament de Barcelona per facilitar l'accés a un habitatge protegit i que compta amb tot un seguit d'avantatges que donen a l'adjudicatari més estabilitat, seguretat i garanties.

Amb aquesta fórmula, es transmet la propietat de l'habitatge per un període de 75 anys però el sòl queda en mans de l'administració, és a dir, en mans del Patronat Municipal de l'Habitatge. Un cop transcorregut aquest període, la propietat de l'habitatge passarà a mans de l'Ajuntament. Aquest termini es pot ampliar 15 anys més sense cost, sempre que l'habitatge estigui en bon estat de conservació i de manteniment. Aquest sistema permet accedir a un habitatge mitjançant pagaments molt assequibles-similars a un lloguer protegit- durant només 30 anys (mentre dura la hipoteca) i amb quotes mensuals constants. A més, dóna seguretat i garanties a l'usuari, ja que aquest pot romandre en l'habitatge durant el període de durada del dret i el pot transmetre en herència. En el cas que no es puguin pagar les quotes del préstec hipotecari per manca de feina o per altres motius, s'extingeix el contracte. El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona es quedaria amb el pis i retornaria part dels diners pagats. És a dir, que el propietari quedaria lliure de qualsevol deute, i a més a més, podria recuperar part del capital ja amortitzat, millorant així les condicions de la dació en pagament. Els habitatges de la promoció de Via Augusta s'adjudicaran a través del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

29/07/2014. L'Ajuntament de Barcelona adjudica el projecte per a construir dos edificis d'habitatges dotacionals a l'Eixample

L'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB), ha adjudicat els treballs per a la redacció del projecte de dues promocions situades en ple Eixample i que van destinades a habitatges dotacionals de lloguer.

L'equip de Martí Miralles Arquitectes serà l'encarregat de redactar el projecte de la promoció que es construirà al carrer Comte Borrell, núm 159 i que constarà de 35 habitatges de lloguer social. Per la seva banda, Taller d'Arquitectura Col.laboradors redactarà el projecte de la promoció de 47 habitatges dotacionals per a gent gran situada al carrer Viladomat, 142.

L'edifici del carrer Comte Borrell, amb una superfície total construïda d'uns 5.800 m2, disposarà de 35 habitatges de lloguer social i 61 places d'aparcament i es completarà amb un equipament, una escola bressol que ocuparà uns 825 m2. En el disseny de l'edifici es tindran en compte factors mediambientals, com ara una bona orientació, incorporació de ventilació creuada, etc. Els habitatges tindran una superfície útil aproximada d'uns 57 m2 i constaran de dos dormitoris. El pressupost d'adjudicació per a la redacció del projecte ha estat de 113.753 €.

L'edifici del carrer Viladomat, amb una superfície total construïda d'uns 4.600 m2, constarà de 47 habitatges dotacionals per a gent gran i un equipament (casal per a gent gran), amb una superfície construïda d'uns 872 m2. Els habitatges tindran al voltant d'uns 40 m2 de superfície útil i disposaran d'una cuina-saló menjador, un bany i un dormitori. El pressupost de licitació per a la redacció del projecte és de 114.799 € La previsió és que les obres de l'edifici del carrer Comte Borrell comencin al 2015, i les del carrer Viladomat al 2016.

29/07/2014. L'Ajuntament treu a concurs els projectes de l'última fase de la remodelació del Bon Pastor

L'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB), ha tret a concurs els treballs per a la redacció dels projectes dels edificis d'habitatges que formaran part de la quarta fase de la remodelació de les cases barates del barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu. Aquesta serà l'última fase per completar la remodelació total de les cases barates del Bon Pastor i comportarà la construcció d'uns 200 habitatges nous aproximadament.

La remodelació del Bon Pastor preveu la substitució de 784 cases barates, amb problemes d'humitats, per un nou barri d'habitatges construïts amb els criteris sostenibles i d'estalvi energètic que el Patronat Municipal de l'Habitatge aplica a totes les seves promocions. La remodelació del barri contempla també la redefinició i la millora de l'espai públic amb l'objectiu de potenciar l'espai viari com a zona de relació veïnal, prioritzant l'ús dels vianants per sobre del de vehicles.

L'actuació que el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) està duent a terme al Bon Pastor consta de 4 fases: els 152 habitatges corresponents a la primera fase es van lliurar l'any 2006, i els 190 corresponents a la segona, al 2010. Actualment s'estan duent a terme les obres dels 167 habitatges que conformen la 3a fase de la remodelació del Bon Pastor. Amb els 200 habitatges previstos a la 4a fase, el PMHB haurà construït al barri més de 700 nous habitatges. Els habitatges d'aquesta darrera fase tindran entre 60 i 90 m2 de superfície útil i seran majoritàriament de 3 dormitoris. La previsió és que les obres d'aquesta última fase comencin al 2016.

La participació dels veïns i veïnes del barri ha estat una constant en el procés de remodelació de les cases barates del Bon Pastor. El 1998 es va constituir una Comissió de Seguiment d'afectats que ha actuat com a interlocutor entre els veïns i les administracions, també es va obrir una oficina d'informació i es va posar en marxa un Pla d'Acompanyament.

19/05/2014. Editat el Xifres d'Habitatge del segon semestre del 2013

El Xifres d'Habitatge corresponent al segon semestre del 2013, que acaba de publicar el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, posa de manifest la continuïtat de les tendències iniciades arran de la crisi financera pel que fa a la demanda d'habitatge, oferta i evolució dels preus mitjans. Pel que fa la demanda, destaca que durant el 2013 els contractes de lloguer han arribat a un nou màxim: se n'han formalitzat 44.819. Això significa que s'han gairebé doblat respecte l'any 2006, quan se'n van enregistrar 23.975.

Els indicadors de construcció a Barcelona continuen a la baixa. En concret, durant tot l'any 2013 s'han concedit 764 llicències d'obra, un 47,9% menys que en l'any anterior i s'han enregistrat 666 certificats de final d'obra, un 38,2% menys. El baix nivell d'habitatges acabats -un 38,2% inferior a l'any anterior- està donant com a resultat que l'estoc d'habitatges nous sense vendre a Barcelona estigui disminuint. Així, el percentatge d'immobles sense vendre en les promocions d'obra nova de la ciutat s'ha situat en el segon semestre de l'any en el 18,2%.

Pel que fa als preus, continua el descens en tots els segments del mercat. En la compravenda d'obra nova els preus han caigut entre un 6,8 i un 14,3%, segons la font. En el mercat de segona mà han disminuït entre el 2,5% i 6,4%, i en el lloguer, el descens ha estat del 5,1%. Els contractes de lloguer han arribat a un nou màxim: se n'han formalitzat 44.819 -s'han gairebé doblat respecte l'any 2006-, que se'n van enregistrar 23.975-. En canvi, pel que fa a la venda només s'han enregistrat 9.498 transaccions, lluny de les 21.310 de l'any 2006.

Pel que fa a l'oferta d'habitatge protegit, en el 2013 s'han atorgat 97 llicències, el que suposa un 14,9% del total de llicències concedides a la ciutat. S'han adjudicat un total de 1.251 habitatges (533 d'obra nova, 505 de segones adjudicacions i 213 per a emergències). De l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge destaca l'augment dels habitatges en construcció i licitació (560 enfront dels 320 del segon semestre del 2012) i en té 664 en estudi. El parc d'habitatges públic gestionat pel Patronat se situa en 6.511 immobles.

La publicació fa una anàlisi d'aquests indicadors per districtes. Entre aquests, cal destacar que a Sarrià-Sant Gervasi és on més elevats estan els preus dels habitatges tant en obra nova (6.363 €/m2), com en lloguer (11,71 €/m2/mes), mentre que el preu més elevat d'habitatges de segona mà aquest semestre està encapçalat per Les Corts (4.104 €/m2). Per contra, Nou Barris és el districte on es troben els preus mitjans més baixos (2.517 €/m2, 1.898 €/m2 i 8,65 €/m2/mes, respectivament). Respecte a les variacions de preus, cal destacar que hi ha quatre districtes on el descens de preus en obra nova ha estat superior a la mitjana: Sant Andreu ha baixat un 21,7%, Nou Barris un 18,3%, Sarrià-Sant Gervasi un 14,3% i Gràcia un 13,6%. En el cas dels preus de segona mà, el preu mitjà disminueix més que a la mitjana de la ciutat als districtes amb els preus més baixos, Nou Barris i Sant Andreu. En concret, un 9,5% i un 12,%, respectivament.

Pel que fa al tema del semestre, la publicació ha dedicat aquestes pàgines al programa Aparcaquí per a la comercialització en lloguer de places d'aparcament, impulsat pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. Aquest programa té com a objectiu mobilitzar les places d'aparcament que no estan vinculades als habitatges, és a dir, les places que no s'adjudiquen juntament amb el pis. Des de que es va posar en marxa l'any 2012 i fins a 31 de desembre de 2013, s'han ofertat en lloguer un total de 662 places d'aparcament en 12 promocions diferents. A 30 de març del 2014, el nombre de places llogades era de 471, el que representa un 71% respecte al total de places.

Veure Xifres

27/03/2014. Propera subhasta de locals comercials en venda

El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) ha organitzat una subhasta pública el proper 6 de maig per a vendre 8 locals comercials situats als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Martí i Gràcia. Els locals que s'oferten tenen una superfície d'entre 72 i 855 m2, i uns preus de licitació d'entre 142.500 € i 900.000 €. La subhasta dels locals es realitzarà a la sala d'actes del PMHB (C/Dr. Aiguader, 36), el dia 6 de maig, a les 10.00 h.

Per a més informació sobre els locals i les bases de la subhasta, podeu consultar aquest link .

17/03/2014. Obert el procés per a l'adjudicació de les obres de 26 habitatges protegits a Can Batlló

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha obert el concurs per a l'execució de les obres de 26 habitatges a l'àmbit de Can Batlló, al districte Sants- Montjuïc. Es tracta de la promoció situada al carrer Constitució, numero 31 (sector 1 de Can Batlló UP-4). L'edifici constarà de 26 habitatges per a afectats urbanístics i en dret de superficie, i de 40 places d'aparcament. El pressupost de licitació de les obres és de 4.228.108,10 € (IVA inclòs), i el termini perquè les empreses hi puguin presentar les seves ofertes és fins al 8 d'abril.

Els arquitectes autors del projecte són Joana Ayxendri i Pilar Salinas. Els habitatges, amb una superfície d'entre 52 i 89 m2, seran d'1, 2, 3 i 4 dormitoris. En concret, n'hi haurà 2 d'un dormitori, 8 de dos dormitoris, 12 de 3 dormitoris i 4 de 4 dormitoris. El termini d'execució de les obres, un cop adjudicades, serà de 19 mesos. La previsió és que les obres comencin abans de l'estiu.

A més de la promoció del carrer Constitució, el PMHB construirà més habitatges protegits al sector de Can Batlló. En concret, durant el segon trimestre d'aquest any també es licitaran les obres d'una altra promoció al carrer Parcerisa, 4-6 (UP-8). L'edifici constarà també de 26 habitatges en dret de superfície.

31/01/2014. Can Cortada es sortejarà el proper 3 de febrer

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona sortejarà els 160 habitatges de la promoció de 'Can Cortada', promoguda pel Patronat Municipal de l'Habitatge, el proper 3 de febrer. El sorteig es realitzarà mitjançant aplicació informática, i els resultats amb els números i la llista de persones agraciades es podran consultar a partir del dia 4 al web del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona www.registrehabitatgebcn.cat.

La promoció de Can Cortada es troba situada a l'Av. Estatut de Catalunya, 57 i Maternitat d'Elna, 2- 18, al districte d'Horta-Guinardó i consta de 15 habitatges de dos dormitoris i 145 de tres dormitoris i 152 aparcaments. Els habitatges són de venda en dret de superficie i les quotes mensuals estimades amb aparcament inclòs oscil·len entre els 392 euros i els 685 €, en funció de la superfície i de si es financia el 80% o el 100% del preu de venda.

El sorteig es farà entre les 652 persones o unitats de convivència inscrites al Registre i que van presentar la corresponent sol·licitud de participació en la convocatòria i que complien els requisits fixats a les bases. El sorteig comptarà amb la presència del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, la Directora del Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial de Barcelona, experts de la Comissió de Peritatges del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya que avalen l'aplicació i el procediment informàtic, i el notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Mario Romeo García.

30/01/2014. Propera subhasta de places d'aparcament al Pg. Zona Franca

El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) ha organitzat una subhasta pública el proper 11 de març per a vendre 46 places d'aparcament de cotxe i moto al pg Zona Franca, 106. Els propers 18 i 20 de febrer està previst una jornadade portes obertes per a mostrar els aparcaments a les persones que hi estiguin interessades. L'horari de visita serà a la tarda, de 17.00 a 18.00 h.

Les places d'aparcament que oferta el Patronat parteixen d'un preu d'11.000 € sense IVA i tenen la possibilitat de finançament a 15 anys al 5% d'interès amb quotes creixents al 2% anual. La subhasta de les places d'aparcament es farà l'11 de març a la sala d'actes del PMHB (C/Dr. Aiguader, 36), a les 10.00 h.

Per a més informació, podeu consultar aquest link .

28/01/2014. Dos edificis del Patronat obtenen una menció en la 1a Mostra d'Arquitectura de Barcelona

La 1a Mostra d'Arquitectura de Barcelona, organitzada pel Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), va atorgar una menció a dues promocions d'habitatge promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge. En concret la menció va ser per l'edifici de 77 habitatges amb serveis per a gent gran de Torre Júlia, obra dels arquitectes Ricard Galiana, Sergi Pons i Pau Vidal, i pel complex format per 127 habitatges per a gent gran i en dret de superfície, centre de gent gran i centre de barri al carrer Reina Amàlia, 31, obra dels arquitectes Eduard Bru, Neus Lacomba i Víctor Setoain.

A la mostra s'hi van presentar 208 obres de deu municipis del Barcelonès i Baix Llobregat, amb obres d'edificació, rehabilitació i reforma; d'espais exteriors i d'interiorisme realitzades entre l'1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2011.

En el cas de Torre Júlia, situada a Via Favència, 348, al districte de Nou Barris, el jurat va considerar que "l'edifici presenta una varietat de solucions experimentals que són altament lloables en el context d'un projecte de molt baix cost. S'articula un sistema de circulació interessant i expressiva que connecta passadissos interns i diverses sales comunes amb simples tipologies d'habitatges però ben resoltes".

De l'edifici de Reina Amàlia, al districte de Ciutat Vella, el jurat va determinar que "combina l'exploració tipològica i la combinació d'usos en el context complex del Raval. Partint d'una rigorosa opció formal, el gran volum edificat és capaç de relacionar-se amb els diferents teixits urbans del casc antic mitjançant el treball en secció i l'escala de la façana".

Les mostres d'arquitectura tenen per objectiu divulgar la tasca dels arquitectes i fer-la comprensible per a la societat, esdevenint així una exposició de la feina feta pels arquitectes.

28/11/2013. Publicat el Xifres d'Habitatge corresponent al 1r semestre de 2013

El Xifres d'Habitatge corresponent al primer semestre del 2013, que acaba de publicar el Patronat Municipal de l'Habitatge, posa de manifest el descens de la construcció en l'àmbit residencial, el poc moviment en transaccions immobiliàries i el creixement significatiu dels contractes de lloguer.

Els indicadors de construcció a Barcelona continuen a marcar mínims. En concret, s'han concedit 375 llicències, un 12,2% menys que en el semestre anterior i s'han finalitzat 333 habitatges, un 45,9% menys. L'estoc d'habitatges d'obra nova sense vendre continua disminuint i en el primer semestre un 21,2% dels habitatges de les promocions estaven en venda. Pel que fa als preus, en el primer semestre del 2013 tots els segments, mostren descensos notables respecte al semestre antrior.

En la compravenda d'obra nova els preus han caigut de mitjana un 4%. En el mercat de segona mà han disminuït entre el 3,7% i el 7,3%, segons la font. En el lloguer, en canvi, el descens ha estat més moderat, amb una caiguda del 2,8%. Respecte a les polítiques públiques, s'han atorgat llicències per construir 82 habitatges i s'han adjudicat un total de 730 habitatges (327 d'obra nova, 288 de segones adjudicacions i 115 per a emergències).

De l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge destaca l'augment dels habitatges en construcció i licitació (514 enfront dels 320 del segon semestre del 2012) i el continu increment del parc d'habitatge públic gestionat, que al primer semestre de 2013 es situa en 6.428 immobles.

La publicació fa una anàlisi d'aquests indicadors per districtes. Entre aquests, cal destacar que a Sarrià-Sant Gervasi és on més elevats estan els preus dels habitatges tant en obra nova (6.864 €/m2), com en lloguer (11,77 €/m2/mes), mentre que el preu més elevat d'habitatges de segona mà aquest semestre està encapçalat per Les Corts (4.144 €/m2). Per contra, Nou Barris és el districte on es troben els preus mitjans més baixos (2.896 €/m2, 2.002 €/m2 i 9,03 €/m2/mes, respectivament). Pel que fa al tema del semestre, la publicació ha dedicat aquestes pàgines a la nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'habitatges que ha obert el Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

Veure Xifres

28/11/2013. Visites al pis mostra de Can Cortada el 28 de novembre i el 5 i 10 de desembre

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona ha programat noves jornades de portes obertes per a visitar el pis mostra de Can Cortada en resposta a algunes peticions que ens han arribat en aquest sentit. Les jornades tindran lloc els dies 28 de novembre i 5 i 10 de desembre, de 12.00 a 18.00 h. L' adjudicació d'aquests habitatges es realitza mitjançant el sistema de sorteig. El dia 22 va finalitzar el període per inscriure's en el Registre de Sol.licitants d'Habitatge Protegit, mentre que el període per fer la sol.licitud de participació a la convocatòria finalitza el proper 12 de desembre. Trobareu més informació en aquest link:

Can Cortada

06/11/2013. Jornades de portes obertes a Can Cortada el 8 i 9 de novembre

El Patronat Municipal de l'Habitatge ha organitzat els propers 8 i 9 de novembre unes jornades de portes obertes al pis mostra de la promoció de Can Cortada, situada a l'Avinguda Estatut, 57 i Maternitat d'Elna 2-18, al districte d'Horta-Guinardó. La promoció està formada per 160 habitatges en dret de superfície que tenen una superfície d'entre 60 i 81 m2 i consten de dos i tres dormitoris. Els habitatges són en règim de dret de superfície i tenen unes quotes mensuals d' entre 392 euros i 685 € amb aparcament inclòs, en funció de la superfície del pis i de si es financia el 80% ó el 100% del preu de venda.

Els habitatges s'adjudiquen a través del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Per poder participar del procés, cal estar inscrit en el Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció de Barcelona abans del 22 de novembre inclòs i presentar la sol.licitud de participació abans del 12 de desembre. L'adjudicació dels habitatges es farà a través d'un sorteig durant el mes de gener.

El divendres 8 de novembre, de 16.00 a 19.00 h, les persones que ho desitgin podran visitar el pis mostra. El dissabte 9 de novembre, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h, també s'obrirà el pis a la ciutadania.

18/10/2013. Dues promocions per a gent gran, al 48 H Open House

Els propers 19 i 20 d'octubre tindrà lloc a Barcelona el 48 H Open House, una iniciativa que ofereix un cap de setmana de portes obertes a més de 150 edificis de la ciutat. Aquest esdeveniment ofereix l'oportunitat de conèixer i experimentar l'arquitectura de forma excepcional i completament de franc.

El Patronat Municipal de l'Habitatge hi participa facilitant l'accés a les promocions d'habitatges per a gent gran de Santa Caterina, al districte de Ciutat Vella, i de Torre Júlia, a Nou Barris. Aquest últim edifici va ser guardonat amb el premi d'Arquitectura Ciutat de Barcelona 2011. Si voleu veure la llista d'edificis emblemàtics que es poden visitar aquests dies gratuïtament a la ciutat, podeu consultar el web 48hopenhousebarcelona.org

10/10/2013. Mercadona adquireix els locals de la promoció d'habitatges de Can Cortada

Mercadona ha estat l'adjudicatari dels locals de la promoció Can Cortada, que el Patronat Municipal de l'Habitatge va subhastar el passat dia 2 d'octubre. Els locals, amb una superfície total construïda de 3.033 m2, formen part dels baixos de la promoció de 160 habitatges en dret de superfície que el Patronat ha construït a l'Av. Estatut/ Can Marcet, al districte d'Horta-Guinardó.

En total, la companyia ha adquirit sis locals en règim de venda i la concessió per a construir un aparcament, a un preu únic de licitació de 6,8 milions de euros per destinar-los a obrir un nou supermercat. Per tal d'habilitar el nou espai comercial, el Patronat farà diverses obres d'adequació a l'interior dels locals, mentre que Mercadona es farà càrrec de la construcció de l'aparcament concessionat al subsòl de la plaça Boticelli en els propers mesos.

L'aparcament, en una superfície de 5.750 m2 constarà de 2 plantes soterrànies i 124 places d'aparcament. L'accés dels vehicles es farà per una rampa paral·lela a la calçada de l'Avinguda de l'Estatut de Catalunya, en sentit descendent, i la sortida de vehicles, per l'avinguda de Can Marcet en sentit ascendent. L'execució de l'aparcament comportarà també l'execució de la urbanització en superfície de la plaça Botticelli com un espai enjardinat i l' arranjament de la urbanització de l'avinguda de l'Estatut de Catalunya entre l'esmentada plaça i el camí de l'Església, així com l'arranjament de l'avinguda de Can Marcet en el tram afectat per les obres.

El complex de Can Cortada es troba en una de les àrees de Barcelona en plena transformació i a tocar dels recents inaugurats Parc de les Rieres d'Horta, dipòsit d'aigües pluvials i parc central de neteja, just a l'Avinguda Estatut. A més, amb la remodelació de l'entorn de l'avinguda es dotarà la zona de diferents espais verds i es milloraran les connexions entre els barris de La Clota i Horta.

05/08/2013. Portes obertes al pis mostra de La Clota per la festa major d'Horta

El Patronat Municipal de l'Habitatge farà una jornada de portes obertes al pis mostra de la promoció d'habitatges de La Clota el proper diumenge 15 de setembre durant el matí coincidint amb la festa major d'Horta.

La promoció es troba a l'Av. Estatut, 1-13, just al davant del parc de les Rieres d'Horta. L'edifici, promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) i projectat per l'arquitecte Lluís Comeron, està format per 132 habitatges en dret de superfície. Els habitatges són d'entre 1 i 4 dormitoris i tenen una superfície d'entre 51 m2 i 88 m2. Es poden adquirir en règim de dret de superfície amb unes quotes mensuals d'entre 506 i 780 € amb aparcament inclòs.

El dret de superfície és un nou règim de tinença a través del qual es transmet la propietat de l'edifici per un període de 75 anys però el sòl queda en mans de l'administració, és a dir, en mans del Patronat Municipal de l'Habitatge. Aquest sistema permet accedir a un habitatge mitjançant pagaments molt assequibles durant només 25 anys i amb quotes mensuals constants. A més, dóna seguretat i garanties a l'usuari, ja que aquest pot romandre en l'habitatge durant el període de durada del dret i el pot transmetre en herència. Un dels avantatges és que si l'usuari vol retornar l'habitatge durant els primers 15 anys, l'administració es compromet a recomprar-li. D'aquesta manera, es pot recuperar part dels diners pagats.

A més, en cas de no poder pagar les quotes del préstec hipotecari per manca de feina o per altres motius, s'extingeix el contracte. El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona es quedaria amb el pis i retornaria part dels diners pagats. És a dir, l'usuari no només queda lliure de qualsevol deute, sinó que, a més a més, pot recuperar part del capital ja amortitzat. Es a dir, el dret de superficie incorpora i millora, així, les condicions de la dació en pagament.

01/08/2013. Primera pedra del complex de Pere IV

El passat divendres l'Ajuntament va col.locar la primera pedra del complex de Pere IV, on el Patronat Municipal de l'Habitatge construirà un casal de gent gran, un centre de barri, 29 habitatges per a gent gran i 54 habitatges en dret de superfície. El solar, comprès entre els carrers Josep Pla, Pere IV, Paraguai i Camí de Ca l'Isidret, al districte de Sant Martí, ocupa 1.363 m2.

El volum de l'edifici consta d'una part llarga de cinc plantes (PB+4), i una torre de base quadrangular de deu plantes (PB+9). Els 29 habitatges amb serveis per a gent gran es situen en tres de les plantes de l'edifici de PB+4. N'hi haurà 11 apartaments de gent gran per planta, amb una tipologia principal de 40m2. Tots són adaptables i consten d'una habitació doble i una sala-menjador i un bany complet. La ubicació del nucli vertical d'accessos en un punt central minimitza els recorreguts i potencia la lluminositat d'aquesta zona.

Els 54 habitatges en dret de superfície estaran a la torre de PB+9. N'hi haurà 6 pisos per planta, amb un únic nucli vertical d'accessos i 3 patis situats estratègicament per tal de dotar-los de les millors condicions d'il·luminació i ventilació creuada. El dret de superfície és un nou règim de tinença que ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona per facilitar l'accés a l'habitatge.

El complex també constarà d'un Casal de gent gran, d'uns 900 m2 de superfície, que estarà a la planta baixa, i u Casal de barri, d'uns 800 m2 de superfície, a la primera planta.

L'arquitecte autor del projecte és Enric Massip-Bosch, de l'estudi barceloní EMBA, autors també de la Torre Telefónica Diagonal ZeroZero.La duració de les obres no serà inferior a 24 mesos.

16/07/2013. Jornada de portes obertes al pis mostra de La Clota

El Patronat Municipal de l'Habitatge farà una jornada de portes obertes al pis mostra de la promoció d'habitatges de La Clota el proper dissabte 20 de juliol durant el matí coincidint amb la inauguració del Parc de les Rieres d'Horta i la jornada de portes obertes del Dipòsit d'aigües pluvials i del nou centre de neteja.

La promoció es troba a l'Av. Estatut, 1-13, just al davant del parc. L'edifici, promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) i projectat per l'arquitecte Lluís Comeron, està format per 132 habitatges en dret de superfície. Els habitatges són d'entre 1 i 4 dormitoris i tenen una superfície d'entre 51 m2 i 88 m2. Es poden adquirir en règim de dret de superfície amb unes quotes mensuals d'entre 506 i 780 € amb aparcament inclòs.

El dret de superfície és un nou règim de tinença a través del qual es transmet la propietat de l'edifici per un període de 75 anys però el sòl queda en mans de l'administració, és a dir, en mans del Patronat Municipal de l'Habitatge. Aquest sistema permet accedir a un habitatge mitjançant pagaments molt assequibles durant només 25 anys i amb quotes mensuals constants. A més, dóna seguretat i garanties a l'usuari, ja que aquest pot romandre en l'habitatge durant el període de durada del dret i el pot transmetre en herència.

Un dels avantatges és que si l'usuari vol retornar l'habitatge durant els primers 15 anys, l'administració es compromet a recomprar-li. D'aquesta manera, es pot recuperar part dels diners pagats. A més, en cas de no poder pagar les quotes del préstec hipotecari per manca de feina o per altres motius, s'extingeix el contracte. El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona es quedaria amb el pis i retornaria part dels diners pagats. És a dir, l'usuari no només queda lliure de qualsevol deute, sinó que, a més a més, pot recuperar part del capital ja amortitzat. Es a dir, el dret de superficie incorpora i millora, així, les condicions de la dació en pagament.

14/06/2013. Adjudicades les obres del complex de Pere IV

El Patronat Municipal de l'Habitatge ha adjudicat les obres de construcció del complex de Pere IV a l'empresa Corsan-Corviam Construcción SA per un import de 7.384.026,14 €. El complex, entre els carrers Josep Pla núm. 172, Pere IV, núm. 455, Camí de l'Isidret, núm. 5 i Paraguai, núm. 2, està format per 83 habitatges per a gent gran i en dret de superfície, un casal de gent gran, un casal de barri i aparcaments.

Les obres d'aquest complex, que ha estat projectat per l'arquitecte Enric Massip-Bosch, començaran durant el mes de juliol, i es preveu que durin uns 26 mesos.

14/06/2013. Adjudicades les obres de dos edificis de la 3a fase de la remodelació del Bon Pastor

El Patronat Municipal de l'Habitatge ja ha adjudicat les obres de construcció dels edificis F1 i E2 que formen part de la tercera fase de la remodelació del Bon Pastor. L'empresa Construccions Rubau, SA serà l'encarregada de construir l'edifici F1, situat al carrer Biosca, núm. 15, i format per 61 habitatges, 6 locals comercials i dues plants soterrades d'aparcament. L'import total de la licitació ha estat de 5.995.424, 60 €.

Les obres del segon edifici, anomenat E2, , situat al carrer d'Alfarràs, núm. 30-38/Passeig Mollerussa, núm 18-20, i format per 60 habitatges, locals comercials i una planta soterrada d'aparcament, han estat adjudicades a l'empresa Ferrovial Agromán, SA per un import de 5.941.210 €. Les obres d'aquests 121 habitatges començaran durant el mes de juliol i duraran uns 24 mesos.

03/06/2013. Editat el Xifres d'Habitatge corresponent al 2n semestre de 2012

El Xifres d'Habitatge corresponent al segon semestre del 2012, que acaba de publicar el Patronat Municipal de l'Habitatge, posa de manifest els canvis significatius que s'estan produint des de l'esclat de la crisi en el mercat de l'habitatge. Així, pel que fa a la demanda, es constata que el lloguer guanya terreny a la compra, que hi ha un descens generalitzat de la construcció en l'àmbit residencial, i que els preus mantenen un descens intens i continuat.

Respecte al comportament de la demanda, es constata que es consolida un canvi en la demanda d'habitatge a la ciutat. Els contractes de lloguer han augmentat un 7,1% en el darrer any i acumulen un increment del 71% des del 2006. Per la seva banda, les operacions de compravenda, tot i haver crescut un 20,8% en el 2012 (sobretot per l'efecte de la fi dels beneficis fiscals), acumulen un descens del 55% des del començament de la crisi.

Pel que fa a la construcció, es constata que continua el descens de l'activitat. S'han concedit un 29% menys de llicències que l'any anterior, i respecte als habitatges finalitzats, s'han acabat un 41,4% menys que al 2011. L'estoc d'habitatges d'obra nova sense vendre ha disminuït. L'any 2011, un 30,6% dels habitatges de les promocions estaven en venda, l'any 2012 aquesta proporció ha estat del 24,3%.

Pel que fa als preus, en el 2012 la compravenda d'obra nova marca la major caiguda interanual des del començament de la crisi (entre un 10,1% i un 12,1%, segons la font), i acumula entre un 27% i un 35% de descens des del primer semestre de 2007, quan va marcar el màxim. Per la seva banda, el preu mitjà de segona mà també ha disminuït considerablement (entre un 9,4% i un 11,4%), i consolida d'aquesta manera un descens acumulat entre el 26% i el 36% des del primer semestre de 2007, quan també va marcar el seu màxim. Finalment, en el mercat de lloguer el preu mitjà ha disminuït un 4,7% en el 2012, amb un descens acumulat del 14,7% des del segon semestre del 2008, quan va assolir el seu màxim.

Respecte a les polítiques públiques, les llicències d'habitatges protegits (162) han disminuït i representen el 11,1% sobre el total de llicències. Per contra, s'han acabat 1.036 habitatges protegits, i el seu pes sobre el total es situa en el 96,2% del total d'habitatges acabats de la ciutat. Tanmateix, cal tenir present que el pes dels protegits és en bona part fruit de la poca activitat constructiva en general i d'uns valors absoluts força reduïts.

L'informe també recull que durant el 2012, es van adjudicar 1.341 habitatges protegits d'obra nova, 460 en segones adjudicacions i 177 per a emergències socials. De l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge destaca l'augment del 86,4% dels habitatges lliurats i el continu increment del parc d'habitatge públic gestionat, que al 2012 es situa en 6.378 immobles.

La publicació fa una anàlisi d'aquests indicadors per districtes. Entre aquests, cal destacar que a Sarrià-Sant Gervasi és on més elevats estan els preus dels habitatges tant en obra nova (7.429 €/m2), com en lloguer (12,10 €/m2/mes), mentre que el preu més elevat d'habitatges de segona mà aquest semestre està encapçalat per Les Corts (4.137 €/m2). En el cas de l'obra nova, cal tenir present, de nou, que la baixa activitat constructiva fa que el preu mitjà oscil·li molt en funció de les característiques concretes de les poques promocions que es finalitzen.

Per contra, Nou Barris és el districte on es troben els preus mitjans més baixos (3.080 €/m2, 2.097 €/m2 i 9,12 €/m2/mes, respectivament). A l'Eixample és on més contractes de lloguer s'han realitzat. El preu mitjà en aquest segment es troba normalment per sota de la mitjana de Barcelona (10,66 a l'Eixample i 10,70 a la ciutat en el segon semestre de 2012), degut en bona part a la major superfície mitjana dels habitatges. Val a dir, que des de l'inici de la crisi (2n semestre 2007), s'acumula un increment del 62% en nombre de contractes.

Pel que fa al tema del semestre, la publicació ha dedicat aquestes pàgines al nou servei que ofereixen les Oficines d'Habitatge de Barcelona de mediació entre propietari i llogater, principal causa dels desnonaments a la ciutat (85% dels casos davant el 15% d'execucions hipotecàries).

L'objectiu del servei, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, és trobar una solució satisfactòria per fer front als deutes futurs o presents en el pagament de rendes de lloguer. En concret, la mediació ha donat com a resultat que en el 52% dels casos resolts s'ha arribat a un acord que permet al llogater continuar vivint al mateix habitatge, normalment amb una reducció del lloguer.

Des de la posta en marxa d'aquest nou servei, a l'octubre de 2012 fins el 28/02/2013 les Oficines han iniciat un total de 97 expedients de mediació relacionades amb la dificultat de 3 www.bcn.cat/media pagament del lloguer. D'aquests, han finalitzat 52, amb un 56% d'acord favorable que ha permès el manteniment de l'habitatge.

Veure Xifres núm.31

15/02/2013. Lliurament de 34 habitatges dotacionals a l'illa d'equipaments de l'antiga caserna de Navas

L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat avui les claus de 34 habitatges dotacionals de lloguer ubicats en l'antiga caserna de Navas, al districte de Sant Andreu. Els habitatges han estat executats pel Patronat Municipal de l'Habitatge i han estat projectats per l'equip de Nogué Onzain Arquitectes.

Aquests pisos tenen una superfície aproximada d'uns 40 m2 i tenen plaça d'aparcament vinculada i compten amb un lloguer d'entre 375 i 406 euros. En total, el complex inclou 76 habitatges amb serveis per a gent gran, 46 habitatges dotacionals en règim de lloguer i 6 dotacionals en règim de lloguer per a persones amb vulnerabilitat econòmica o social. A més, també es troba el Centre d'Allotjament Familiar Temporal per a famílies desnonades amb 25 habitatges amb estances comunes que estan a disposició de les famílies que pateixen una situació d'exclusió residencial. D'altra banda, també compta amb una escola bressol municipal, un centre cívic, un aparcament de dues plantes amb 204 places per a cotxes i 44 per a motos i una plaça amb àrea d'esbarjo.

L'antiga caserna militar de Navas estava situada entre els carrers d'Indústria i Navas de Tolosa. Aquestes instal·lacions de la Guàrdia Civil es van construir l'any 1944, es van anar desocupant progressivament des de l'any 2001 i es van enderrocar el 2007. La posada en marxa d'aquest complex d'equipaments ha donat resposta a les històriques demandes veïnals amb la dotació de més serveis i equipaments al barri de Navas.

L'illa d'equipaments consta de dos blocs de planta baixa i 6 plantes i planta baixa i 7 plantes alineats als carrers Navas de Tolosa i Indústria, punt de connexió entre el carrer i l'espai lliure interior d'illa. L'accés als nuclis d'escala i els espais comuns es preveu des de l'interior d'illa per als habitatges per a gent gran i pels equipaments, i pel xamfrà per als habitatges dotacionals. Al passatge Dr. Torent, l'edifici adopta una alçada de planta baixa i 3 plantes pis, adaptant-se a la volumetria dels edificis existents.

05/12/2012. Editat el Xifres d'Habitatge del primer semestre de 2012

Ja estan disponibles les dades de l'últim número de la publicació Xifres d'Habitatge corresponent al primer semestre de 2012. Aquest document de periodicitat semestral i elaborat pel Patronat Municipal de l'Habitatge, presenta dades sobre la construcció i el mercat immobiliari a la ciutat de Barcelona, i sobre els indicadors del Pla d'Habitatge de Barcelona.

Els resultats que es desprenen d'aquest número posen de manifest un canvi de les característiques de la demanda d'habitatge. Mentre que la compravenda d'habitatges s'ha reduït de manera considerable en els últims anys -de 12.294 transaccions en el primer semestre del 2006 ha passat a 4.302 en el primer semestre de 2012-, el lloguer experimenta un fort increment i dels 12.000 contractes semestrals abans de l'esclat de la crisi, passa a gairebé 20.000 en el primer semestre de 2012.

Dins d'aquesta tendència, en el primer semestre de 2012 s'aprecia una certa estabilització, i tant els contractes de compravenda com els de lloguer porten tres i dos semestres, consecutius, respectivament, amb un nombre d'operacions semblants (al voltant de 4.000 la compravenda i quasi 20.000 el lloguer). Pel que fa als preus, en el 2012 ha continuat el descens en tots dos segments (entre el 5,3% i 9% en obra nova, entre el 5% i 5,4% en segona mà).

En el mercat de lloguer , la caiguda de preus no ha estat tan pronunciada (-3,7%). De nou, cal remarcar l'especifitat de la ciutat de Barcelona. Tot i el descens de les transaccions de compravenda d'obra nova des de l'esclat de la crisi, en el primer semestre del 2012 tan sols un 25,4% dels habitatges de les promocions estaven sense vendre.

L'informe també recull que durant el primer semestre de 2012, es van adjudicar 1.100 habitatges (813 habitatges protegits d'obra nova, 198 en segones adjudicacions i 89 per a emergències socials). També es destaca l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge que, en el primer semestre, tenia 464 habitatges en construcció i licitació, i 664 més en estudi i redacció.

Respecte a rehabilitació, es van atorgar 154 llicències d'obres majors i 3.169 de menors, i 144 habitatges van rebre algun ajut públic.

La publicació fa una anàlisi d'aquests indicadors per districtes. Entre aquests, cal destacar que a Sarrià-Sant Gervasi és on més elevats estan els preus dels habitatges (7.333 €/m2 en obra nova, i 12,46 €/m2/mes en lloguer) i, per contra, Nou Barris és el districte on es troben els preus mitjans més baixos (2.797 €/m2 en obra nova, 2.259 €/m2 en segona mà i 9,84 €/m2/mes en lloguer). A l'Eixample és on més contractes de lloguer s'han realitzat (4.590). Sant Andreu és l'únic districte (juntament amb Ciutat Vella) on ha augmentat el preu mitjà de l'habitatge d'obra nova, en concret un 3,9%. La poca oferta fa que les característiques particulars de les promocions influeixin molt en el resultat, més que la tendència general del mercat.

Pel que fa al tema del semestre, la publicació ha dedicat aquestes pàgines a la seguretat i garantia que donen els habitatges en dret de superfície en aquests moments d'inestabilitat laboral i crisi econòmica.

01/12/2012. L'Ajuntament lliura els habitatges per a gent gran de Navas de Tolosa

L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha lliurat avui les claus dels habitatges per a gent gran de la promoció de Navas de Tolosa després d'inaugurar l'illa d'equipaments situada als terrenys de l'antiga caserna de Navas, al districte de Sant Andreu.

Durant l'acte, l'alcalde ha explicat que "des de l'Ajuntament "volem posar les persones per davant de tot i estem treballant pel benestar de les persones i la qualitat de vida als barris" i ha destacat que "espais com aquest serveixen per crear convivència, tot i les dificultats que travessem".

El complex de Navas,d e 3.000 m2, està format per 76 habitatges per a gent gran, habitatges dotacionals en règim de lloguer, aparcament de dues plantes, una escola bressol, un centre cívic i una plaça amb área d'esbarjo. L'edifici d'habitatges per a gent gran consta de dos blocs de PB+6 plantes i PB+7 plantes pis alineats als carrers Navs de Tolosa i Indústria. Els pisos tenen entre 41 i 46 m2 útils i disposen de diferents elements comuns. A la planta baixa de la promoció s'hi ubica una sala d'estar i una sala polivalent amb vistes a la plaça interior d'illa, mentre que la planta tercera compta amb una bugaderia comunitària oberta a una terrassa-solàrium. A la cobrta s'hi han ubicat jardineres que es destinaran a horts urbans.

El projecte ha estat executat pel Patronat Municipal de l'Habitatge i projectat per l'equip de Nogué Onzain Arquitectes.

Veure dossier

19/10/2012. Endesa premia la sostenibilitat dels habitatges en dret de superfície de Roc Boronat, 108

La promoció de 95 habitatges en dret de superfície que el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha construït al carrer Roc Boronat, 108, al districte de Sant Martí, ha obtingut el Gran Premi a la Promoció Immobiliària més Sostenible 2012. Aquest guardó forma part de la 6a Edició dels Premis Endesa a la Promoció Més Sostenible 2012, que es van lliurar ahir en un sopar a la Fundació Antoni Tàpies en el marc de la fira immobiliària Barcelona Meeting Point que aquests dies té lloc a Barcelona.

Amb aquests premis, Endesa vol reconèixer i fomentar la construcció sostenible en el mercat immobiliari de l'àrea mediterrània i reconèixer, al mateix temps, les empreses promotores i constructores que treballen en aquesta direcció. En aquesta nova edició, es van inscriure 77 projectes de tot l'estat espanyol que optaven a quatre categories diferents: Gran Premi a la Promoció Immobiliària més Sostenible, Premi a la Promoció Residencial més Sostenible, Premi a la Promoció No Residencial més sostenible i Premi a la Rehabilitació Immobiliària més Sostenible.

En el cas de l'edifici de Roc Boronat, projectada per l'equip de SaAS (Joan Sabaté, Horacio Espeche, Neus Ayza), el jurat dels premis ha destacat "el disseny de la pell de l'edifici que millora el seu aïllament i estanquitat, aconseguint una reducció important de la demanda energética", el que suposa "un excel.lent comportament energètic de l'edifici".

L'edifici de l'Ajuntament guardonat és el primer edifici plurifamiliar acabat a Barcelona que obté una lletra A en qualificació energètica, segons l'Institut Català de l'Energia (ICAEN). Aquesta alta qualificació s'ha aconseguit gràcies a la reducció de la demanda energètica i l'ús dels sistemes d'alta eficiència per a satisfer la demanda. L'edifici està connectat a la xarxa de Districlima per subministrar calor per a l'escalfament de l'aigua calenta sanitària i la calefacció. Es tracta també del primer edifici d'habitatges al 22 @ que es connecta a la xarxa de Districlima. El sistema, que permetrà un 20% d'estalvi en el consum elèctric i una reducció del 50% d'emissions de CO2, es basa en l'aprofitament de vapor residual de la revalorització energètica de residus urbans. L'edifici té un consum energètic anual de 93.758, 40 kWh i una emissió de CO2 de 24.090,70 kg, segons les dades obtingudes pel programa Calener VYP per a condicions normals de funcionament i ocupació.

A més de la connexió a Districlima, l'edifici incorpora altres sistemes que milloren la seva eficiència energètica, com ara un aïllament superior als establerts per normativa, façanes ventilades, obertures amb protecció solar, mecanismes economitzadors a aixetes i cisternes, instal.lació per a electrodomèstics bitèrmics, detectors de presència, ascensors de baix consum, etc. Els 95 habitatges de què consta es distribueixen en tres escales diferents, en àrees de PB+6 plantes, PB+5 plantes i PB+2 plantes, i amb una distribució d'entre 4 i 9 habitatges per planta. En l'escala A n'hi ha 51 habitatges (9 de tres dormitoris, 37 de dos dormitoris i 5 d'1 dormitori); en l'escala B n'hi ha 22 habitatges (15 de tres dormitoris, 5 de dos dormitoris i 1 de dos dormitoris); en l'escala C n'hi ha també 22 habitatges (10 de tres dormitoris, 6 de dos dormitoris i 6 d'un dormitori). Els habitatges tenen una superfície d'entre 45 m2 i 78 m2. A la planta baixa hi ha un accés únic comú, una zona ajardinada, on s'han plantat arbres i diferents espècies de plantes, com ara clívia, llentiscle, heura.

L'obra té una superfície total de 12.414 m2 i un pressupost de 10.877.132 €.

07/09/2012. El Patronat rep una delegació del Ministerio de la Vivienda xinès

El gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge, Xavier González, ha rebut avui una delegació formada pel màxim representant de la divisió de Seguretat d'Habitatge del departament d'Habitatges Urbans i Construcció Nacional de la Xina i per directius de les oficines d'Habitatge i construcció de la província de Ji Lin (amb 27 milions d'habitants) i Hu Bei (amb 63 milions d'habitants). La delegació estava interessada a conèixer les polítiques d'habitatge públic a Barcelona, quines són les fonts de finançament per als nous projectes i quins són els programes concrets que es destinen als col.lectius amb menys capacitat econòmica.

Després d'explicar les funcions que té el Patronat com a promotor públic de l'Ajuntament de Barcelona i com a administrador d'habitatge protegit, Xavier González ha exposat com es financien les obres que construeix el Patronat i quins són els ajuts estatals amb què compten els promotors públics.

04/07/2012. Promotors i constructors de Rússia s'interessen per l'habitatge social del Patronat Municipal de l'Habitatge

Rússia ha escollit Barcelona per empapar-se dels models urbanístics i de construcció d'habitatges que s'estan desenvolupant a Europa. Representants d'empreses promotores i constructores d'arreu de Rússia visiten avui el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) amb l'objectiu de conèixer de prop com funciona el promotor d'habitatges de l'Ajuntament de Barcelona i aprofundir en temes com ara l'administració i gestió del parc públic d'habitatges, l'impuls de noves tipologies de vivendes, l'aplicació de tecnologies per a l'estalvi energètic, etc.

El grup, format per 15 persones, participa d'un curs de formació de dues setmanes que el govern rus financia sobre els models urbanístics i de construcció d'habitatges a Europa. El programa del curs contempla visites a associacions de promotors i a despatxos d'arquitectes i preveu visitar actuacions emblemàtiques a nivell urbanístic i de planificació d'habitatge realitzades a la ciutat. En aquest sentit, el grup es traslladarà al barri del Bon Pastor, on el PMHB està duent a terme la remodelació de les antigues cases barates, una actuació que suposarà la creació d'un nou barri format per uns 1000 nous habitatges construïts amb criteris de sostenibilitat i d'eficiència energètica. La remodelació d'aquest barri del districte de Sant Andreu desperta un gran interès entre els responsables de les empreses promotores russes que hi participen aquests dies del curs, ja que pot servir d'exemple per algunes actuacions que han de desenvolupar en el seu país en un moment de creixement i expansió.

A més dels temes d'administració i gestió d'habitatges, els punts d'interès dels directius russos que avui visiten el PMHB es centren en altres temes més relacionats amb la construcció, com ara la normativa a les edificacions, les mesures per perfeccionar la direcció d'obres, etc. El curs ha estat organitzat per l'empresa MTPS Managers Training Programme in Spain, un grup de formadors especialitzats en portar a Catalunya i Espanya grups de països de l´Est.

18/06/2012. Comença el programa Aparcaquí per llogar places d'aparcament

El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) ha posat en marxa el programa Aparcaquí per mobilitzar les places d'aparcament que hi ha a les seves noves promocions. Les primeres places que s'ofertaran seran les situades a les promocions del carrer Còrsega, 363 (la Cibeles) i a Av. República Argentina, 102 (Hospital Militar). En total, seran 92 places d'aparcament que es posaran a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

La promoció de la Cibeles, al districte de Gràcia, està formada per 32 habitatges amb serveis per a gent gran i disposa de 44 places d'aparcament distribuïdes en tres plantes soterrànies. La promoció de l'Avinguda República Argentina, 102, està composta per 42 habitatges, i disposa de 48 places de pàrquing en dues plantes soterrànies.

L'objectiu del programa Aparcaquí és mobilitzar les places d'aparcament que no estan vinculades als habitatges, és a dir, les places que no s'adjudiquen juntament amb el pis. Per a més informació consultar aquest enllaç .

24/05/2012. L'Ajuntament lliura els primers habitatges en dret de superfície al 22 @

El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Vives, va lliurar ahir les claus dels primers habitatges en dret de superfície situats al 22 @. Amb aquest edifici, que es troba al carrer Roc Boronat, 108, el districte de Sant Martí estrena 95 nous habitatges en dret de superfície, promoguts pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB). Es tracta del primer edifici plurifamiliar acabat a Barcelona que ha obtingut la màxima qualificació energètica, segons l'Institut Català de l'Energia (ICAEN). La promoció ha estat projectada per l'equip de SaAS (Joan Sabaté, Horacio Espeche, Neus Ayza).

Els 95 habitatges es distribueixen en tres escales diferents: 51 habitatges (escala A); 22 habitatges (escala B); i 22 habitatges (escala C). Els habitatges tenen una superfície d'entre 45 m2 i 78 m2, i en la seva majoria tenen dos i tres dormitoris.

Aquesta promoció és el primer edifici plurifamiliar acabat a Barcelona que obté una lletra A en qualificació energètica. Aquesta alta qualificació s'ha aconseguit gràcies a la reducció de la demanda energètica i l'ús dels sistemes d'alta eficiència per a satisfer la demanda. L'edifici està connectat a la xarxa de Districlima per subministrar calor per a l'escalfament de l'aigua calenta sanitària i la calefacció. Es tracta del primer edifici d'habitatges al 22 @ que es connecta a la xarxa de Districlima.

Aquesta és la 4a promoció d'habitatges en dret de superfície promoguda pel Patronat Municipal de l'Habitatge que es lliura a la ciutat de Barcelona. Les primeres que es van adjudicar van ser les del C/ Reina Amàlia (31 habitatges), C/ Tapioles, 79 (20 habitatges) i C/ Fluvià 94 (72 habitatges). Així, Barcelona compta ja, en obra nova, amb un parc de 218 habitatges en dret de superfície en funcionament.

Dossier.

08/05/2012. Editat el Xifres d'Habitatge del segon semestre de 2011

Ja estan disponibles les dades de l'últim número de la publicació Xifres d'Habitatge corresponent al segon semestre de 2011. Aquest document de periodicitat semestral i elaborat pel Patronat Municipal de l'Habitatge, presenta dades sobre la construcció i el mercat immobiliari a la ciutat de Barcelona, i sobre els indicadors del Pla d'Habitatge de Barcelona.

Els resultats que es desprenen d'aquest número posen de manifest que després de quatre anys de caigudes continuades en la construcció d'habitatges a la ciutat de Barcelona, s'observa una certa estabilització. Respecte al comportament del mercat immobiliari, val a dir que les operacions en el mercat de compravenda es situen en el punt més baix des de l'esclat de la crisi financera l'estiu del 2007. Així, el nombre de transaccions immobiliàries ha estat un 37,1% menys que l'any anterior, malgrat les mesures d'estímul de la demanda (recuperació de la desgravació a la compra d'habitatges i IVA reduït per a la compra d'habitatge nou) i que en el 2011 ha continuat el descens de preus tant en obra nova com en segona mà.

Pel que fa als preus, en el 2011 ha continuat el descens en tots dos segments (entre el 7,4% i 10% en obra nova, entre el 8,1% i 11,3% en segona mà). En canvi, en el mercat de lloguer els preus s'han moderat en el 2011 i tan sols enregistren una lleugera caiguda mitjana de l'1,9%.

Les llicències d'habitatges protegits (734) s'han mantingut estables i representen el 35,5% sobre el total de llicències. Per altra banda, s'han acabat 1.154 habitatges protegits, i el seu pes sobre el total es situa en el 62,8%.

L'informe també recull que durant el 2011, es van adjudicar 1.002 habitatges protegits d'obra nova, 406 en segones adjudicacions i 138 per a emergències socials. També es destaca l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge que, a finals de l'exercici, tenia 1.044 habitatges en construcció i licitació, i 550 més en estudi i redacció. Respecte a rehabilitació, es van atorgar 405 llicències d'obres majors i 2.550 de menors, i 18.506 habitatges van rebre algun ajut públic.

La publicació fa una anàlisi d'aquests indicadors per districtes. Entre aquests, cal destacar que a Sarrià-Sant Gervasi és on més elevats estan els preus dels habitatges (7.642 €/m2 en obra nova, 4.535 €/m2 en segona mà, 12,80 €/m2/mes en lloguer) i, per contra, Nou Barris és el districte on es troben els preus mitjans més baixos (3.461 €/m2, 2.511 €/m2 i 10,33 €/m2/mes, respectivament). A l'Eixample és on més contractes de lloguer s'han realitzat. El preu mitjà en aquest segment es troba normalment per sota de la mitjana de Barcelona, degut en bona part a la major superfície mitjana dels habitatges.

Pel que fa al tema del semestre, la publicació ha dedicat aquestes pàgines al Pla Empenta, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, per a la regeneració de sòl i d'habitatge amb un model basat en una ciutat de barris productius i autosuficients.

02/05/2012. El Patronat Municipal de l'Habitatge posa a la venda 23 locals comercials mitjançant subhasta pública

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha iniciat el procés per a l'adjudicació, mitjançant subhasta pública, de 23 locals comercials situats als baixos de diferents promocions d'habitatges. Els locals es troben localitzats a diferents districtes de la ciutat i tenen superfícies que oscil.len entre els 19 m2 i més de 330 m2). La subhasta es durà a terme a les oficines del Patronat Municipal de l'Habitatge (Cr. Dr. Aiguader, 34) el proper dia 15 de maig a les 10.00 hores. Els licitadors poden conèixer abans de la subhasta la ubicació exacta dels locals mitjançant visites concertades pel Patronat. Els preus dels locals oscil.len entre 30.000 i 400.000 euros.

més informació

19/03/2012. Gràcia estrena 32 habitatges amb serveis per a gent gran

L'Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va lliurar dissabte passat les claus dels 32 habitatges amb serveis per a gent gran, que el Patronat Municipal de l'Habitatge ha promogut al carrer de Còrsega, 363, al solar on hi havia l'emblemàtica sala de ball Cibeles, al districte de Gràcia. Es tracta del primer edifici d'habitatges dotacionals per a gent gran que estrena el districte.

L'edifici destaca per la seva innovació en eficiència energètica, ja que utilitza l'energia solar tèrmica per cobrir el 60% de la demanda total d'energia, sumant l'aigua calenta sanitària, la calefacció i la refrigeració de l'edifici. Recentment va obtenir la màxima qualificació energètica, sent el segon edifici d'habitatges a Barcelona que obté una A, després del del carrer de Roc Boronat, promogut també pel Patronat Municipal de l'Habitatge. A més, l'edifici del carrer Còrsega va estar guardonat amb el premi Endesa a la Promoció Residencial més sostenible 2011.

Amb aquests nous habitatges al districte de Gràcia, Barcelona ja disposa d'un parc de 1.053 habitatges amb serveis per a gent gran en funcionament. Els adjudicataris són persones més grans de 65 anys autònomes que no tenen habitatge en propietat o en tenen un amb problemes d'accessibilitat, que s'havien inscrit al Registre de Sol·licitants i que havien complert els requisits, com ara acreditar residència continuada a Barcelona els darrers dos anys i tenir uns ingressos anuals ponderats inferiors o iguals a 2,3392 vegades l'IRSC.

Dossier

15/02/2012. El Patronat exposa el projecte high combi de la Cibeles a promotors públics de Catalunya

Més de seixanta tècnics procedents de les empreses que formen part de l'associació de promotors públics AVS Catalunya van participar ahir en la jornada "Sistemes d'estalvi energètic. Projecte europeu High Combi a l'edifici de 32 habitatges per a gent gran del C/ Còrsega, 363" L'objectiu de la jornada, convocada per l'AVS i organitzada pel Patronat Municipal de l'Habitatge, era divulgar l'experiència en millora energètica en aquest edifici per a gent gran que el Patronat ha promogut en el solar on abans hi havia l'emblemàtica sala de ball Cibeles.

L'edifici consta de quatre plantes soterrànies, planta baixa i altell i cinc plantes superiors. L'immoble té 32 habitatges amb serveis per a gent gran, situats entre la 2a i la 5a planta, el CAP, que ocuparà una de les plantes soterrànies, planta baixa i altell i primera planta, i 44 aparcaments en tres de les quatre plantes soterrànies. La superfície total construïda és de 6.356,07 m2.

Un dels fets més destacables d'aquest edifici és que forma part del projecte d'investigació europeu High Combi, que permet utilitzar l'energia solar per cobrir el 60% de la demanda total tèrmica de l'edifici, sumant l'aigua calenta sanitària, la calefacció i la refrigeració de l'edifici. El sistema està basat en l'ús de dues tecnologies: els sistemas solars combinats i els sistemes de refrigeració solar. D'aquesta manera, es podrà utilitzar l'energia solar per calefacció (a l'hivern) i per refrigeració (a l'estiu). En el projecte High Combi han participat diversos països europeus (Àustria, Itàlia, Grècia i Espanya).

Durant la jornada de l'AVS Catalunya, l'arquitecte Jaume Valor, de l'equip d'Exe Arquitectura, va explicar les solucions arquitectòniques que s'havien adoptat a l'hora de dissenyar l'edifici, mentre que Daniel González, de la consultoria energètica Aiguasol, va explicar els sistemes energètics que s'hi han aplicat. L'edifici Cibeles ha obtingut una lletra A en certificació energética i recentment va guanyar el Premi Endesa a la Promoció Residencial més Sostenible 2011.

14/02/2012. Els arquitectes de Torre Júlia, guardonats amb el Premi Ciutat de Barcelona 2011

L'Alcalde de Barcelona Xavier Trias va lliurar ahir el Premis Ciutat de Barcelona 2011 en Arquitectura i Urbanisme als arquitectes Ricard Galiana, Sergi Pons i Pau Vidal, autors de l'edifici que el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha promogut a Via Favència, 348, al districte de Nou Barris. En l'acte de lliurament, els arquitectes guardonats van voler compartir el premi amb el Patronat Municipal de l'Habitatge per "la seva confiança i valentia" cap al treball realitzat en aquesta promoció de 17 plantes d'alçada i que inclou 77 habitatges amb serveis per a gent gran, un local per a un equipament i dues plantes soterrani d'aparcament.

El jurat dels premis Ciutat de Barcelona, format per diferents experts en el món de l'Arquitectura i Urbanisme (Carme Pinós, Llàtzer Moix, Josep Bohigas, Albert Ferré i Fernando Marzà) va acordar donar el premi a la Torre Júlia, "per la seva recerca en un tipus d'habitatges per a gent gran en alçada i el seu treball al convertir els espais de comunicació en àmbits de relació i en elements de composició arquitectònica". L'edifici té 17 plantes, la majoria de les quals consta de sis habitatges per replà, dos ascensors i un muntacàrreges. Els habitatges tenen uns 40 m2 de superfície, i incorporen un dormitori, una sala d'estar-menjador-cuina i bany. A més, estan adaptats a les necessitats de la gent gran (banys equipats amb una dutxa arran de paviment, alarma centralitzada al bany i el dormitori, cuines equipades amb plaques elèctriques, endolls a una alçada còmoda, etc). La promoció té també diferents sales polivalents i serveis complementaris, com ara consergeria i teleassistència.

Els premis Ciutat de Barcelona distingeixen els millors artistes, projectes i col.lectius vinculats a Barcelona. En l'edició 2011, es van lliurar una vintena de premis en reconeixement a la tasca realitzada durant el darrer any per creadors, artistes, investigadors i altres col·lectius.

06/02/2012. L'edifici Cibeles, del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, obté la certificació energètica A en obra acabada

La promoció de 32 habitatges amb serveis per a gent gran i un CAP que el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha construït al solar de l'antiga sala de ball Cibeles, al carrer Còrsega, 363, al districte de Gràcia, és el segon edifici plurifamiliar acabat de Barcelona que obté la màxima qualificació energètica, segons dades de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

L'edifici ha estat projectat per l'equip d'Exe Arquitectura, i el disseny dels sistemes energètics que incorpora per la consultoria energètica Aiguasol. L'obra forma part del projecte d'investigació europeu High Combi, que permet utilitzar l'energia solar per cobrir el 60% de la demanda total tèrmica de l'edifici, sumant l'aigua calenta sanitària, la calefacció i la refrigeració de l'edifici. El sistema està basat en l'ús de dues tecnologies: els sistemes solars combinats i els sistemes de refrigeració solar. D'aquesta manera, es podrà utilitzar l'energia solar per calefacció, a l'hivern, i per refrigeració, a l'estiu. Aquest sistema permet aconseguir un alt nivell d'eficiència energètica. Un altre dels punts importants de l'edifici Cibeles és l'optimització de demandes energètiques. En aquest cas, s'han plantejat diverses opcions de millora com ara l'increment dels aïllaments, les façanes vidriades ventilades i la instal·lació de recuperadors de calor.

La promoció consta de quatre plantes soterrànies, planta baixa i altell i cinc plantes superiors. L'immoble té 32 habitatges amb serveis per a gent gran, situats entre la 2a i la 5a planta, el CAP, que ocupa una de les plantes soterrànies, planta baixa i altell i primera planta, i 44 aparcaments en tres de les quatre plantes soterrànies. La superfície total construïda és de 6.356,07 m2. Recentment, la Cibeles va obtenir el Premi a la Promoció Residencial més Sostenible 2011 dins de la 5a Edició dels Premis Endesa, en el marc de la fira immobiliària Barcelona Meeting Point. Aquests premis tenen com a objectiu promoure i fomentar la construcció sostenible en l'àrea mediterrània i reconèixer, al mateix temps, les empreses promotores i constructores que treballen en aquesta direcció.

Altres certificacions energètiques

La certificació A de la Cibeles, que té una validesa de deu anys, és la segona qualificació més alta que obté un edifici plurifamiliar acabat a Barcelona. La primera A va ser també per un edifici que el Patronat Municipal de l'Habitatge ha promogut al carrer Roc Boronat, al districte de Sant Martí, i que està format per 95 habitatges en dret de superfície. Aquestes dues qualificacions es sumen a la B que ha obtingut la promoció de 77 habitatges amb serveis per a gent gran a Via Favència, 348, on s'incorporarà un motor de cogeneració per produir energia. Aquest últim edifici, anomenat també Torre Júlia, ha estat guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2011 en la categoria d'Arquitectura i Urbanisme.

L'Ajuntament, a través de la tinença d'Hàbitat Urbà, s'ha marcat com un dels seus objectius prioritaris promoure l'eficiència energètica en els edificis que promou a través del Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB). El Patronat, com a operador municipal encarregat de promoure, construir, administrar i mantenir l'habitatge públic i social, ja ha mostrat els darrers anys una voluntat permanent d'innovació tècnica i energètica amb una clara sensibilitat ambiental. Una mostra d'aquesta actitud ambiental i innovadora és l'alta qualificació energètica que han obtingut algunes de les promocions que impulsa el PMHB en la fase de projecte.

03/02/2012. La promoció de 77 habitatges per a gent gran a Via Favència guanya el premi d'Arquitectura i Urbanisme Ciutat de Barcelona 2011

La promoció de 77 habitatges amb serveis per a gent gran que el Patronat Municipal de l'Habitatge ha promogut a Via Favència, 348, al districte de Nou Barris, ha guanyat el premi Ciutat de Barcelona 2011 en la modalitat Arquitectura i Urbanisme. L'obra, projectada i dirigida pels arquitectes Ricard Galiana, Sergi Pons i Pau Vidal, té 17 plantes d'alçada i inclou un local per a un equipament i dues plantes soterrani d'aparcament. 

La també anomenada Torre Júlia, de 8.400 m2 de superfície i un pressupost total de 8.000.000 euros, forma part de la urbanització d'un dels solars residuals resultats de la construcció de la Ronda de Barcelona. Els passadissos amples amb vistes a la ciutat, les escales recorrent l'exterior, els dobles espais i la coberta assolellada configuren, segons els arquitectes, "un edifici pensat perquè la gent gran tingui la possibilitat de socialitzar i gaudir de les activitats en comunitat". "Les escales exteriors sectoritzades i els passadissos -descriuen els arquitectes- s'han concebut com a carrers per a passejar". En l'edifici destaca també la coberta, un espai comunitari enjardinat des d'on es pot gaudir d'unes vistes extraordinàries de la ciutat.

La majoria de les plantes consten de sis habitatges per replà, dos ascensors i un muntacàrregues. Els habitatges tenen uns 40 m2 de superfície, i incorporen un dormitori, una sala d'estar-menjador-cuina i bany. A més, estan adaptats a les necessitats de la gent gran (banys equipats amb una dutxa arran de paviment, alarma centralitzada al bany i el dormitori, cuines equipades amb plaques elèctriques, endolls a una alçada còmoda, etc). La promoció té també diferents sales polivalents i serveis complementaris, com ara consergeria i teleassistència.

Els destinataris d'aquests habitatges són persones de més de 65 anys autònomes, que compleixen amb els requisits establerts i que s'han inscrit al Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.

El jurat dels premis Ciutat de Barcelona, format per diferents experts en el món de l'Arquitectura i Urbanisme (Carme Pinós, Llàtzer Moix, Josep Bohigas, Albert Ferré i Fernando Marzà) va acordar donar el premi a la Torre Júlia, "per la seva recerca en un tipus d'habitatges per a gent gran en alçada i el seu treball al convertir els espais de comunicació en àmbits de relació i en elements de composició arquitectònica".

01/02/2012. Concurs de projectes per a 90 habitatges per a gent gran a l'Illa autosuficient de Valldaura

El Patronat Municipal de l'Habitatge ha obert el concurs per a la selecció de la proposta que ha de servir de base per a la redacció del projecte i posterior direcció de les obres d'una promoció d'habitatges dotacionals a l'illa autosuficient de Valldaura, al districte de Nou Barris.

L'illa, espai de propietat municipal de 12.633 m2 situat entre el passeig de Valldaura, l'avinguda Rio de Janeiro i l'avinguda Meridiana, constarà de 90 habitatges amb serveis per a gent gran, amb una superfície construïda total de 7.000 m2 aproximadament; d'equipaments (un casal de joves que ocuparà 1.000 m2 i altres per definir que ocuparan 2.000 m2 de superfície), i de 70 places d'aparcament en una única planta d'uns 2.000 m2 construïts. En total, seran 12.000 m2 construïts que tindran un pressupost d'obra aproximat de 10.800.000 €. El termini per rebre les ofertes dels equips d'arquitectes finalitza el proper 28 de febrer.

El programa d'illes autosuficientes és una proposta impulsada per Hàbitat Urbà per generar un nou model de construcció i rehabilitació d'edificis i illes a Barcelona. El programa preveu aplicar principis d'autosuficiència energètica en àrees de nova edificació amb la incorporació d'elements com ara les cobertes solars, usos mixtos, reciclatge d'aigua i utilització de vehicles elèctrics.

23/01/2012. La promoció d'habitatges de Roc Boronat es converteix en el primer edifici acabat de Barcelona que obté la qualificació energètica "A"

La promoció d'habitatges en dret de superfície situada al carrer Roc Boronat, 104, al districte de Sant Martí, és el primer edifici plurifamiliar acabat de Barcelona que obté la màxima qualificació energètica, segons l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), la qualificació "A", segell que certifica que s'ha assolit el nivell màxim d'eficiència energètica i la mínima emissió de CO2.

L'edifici, promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) i projectat pels arquitectes J. Sabaté i H. Espeche, està format per 95 habitatges en dret de superfície i estarà connectat a la xarxa de Districlima per subministrar calor per a l'escalfament de l'aigua sanitària i la calefacció.

El sistema, que permetrà un 20% d'estalvi en el consum elèctric i una reducció del 50% d'emissions de CO2, es basa en l'aprofitament de vapor residual de la revalorització energètica de residus urbans i la producció de fred mitjançant màquines d'absorció, refredades per aigua de mar. L'edifici té un consum energètic anual de 93.758,40 kWh i una emissió de Co2 de 24.090,70 kg, segons les dades obtingudes pel programa Calener VYP per a condicions normals de funcionament i ocupació.

A més de la connexió a Districlima, l'edifici incorpora altres sistemes que milloren la seva eficiència energètica, com ara un aïllament superior als establerts per normativa, façanes ventilades, obertures amb protecció solar, mecanismes economitzadors a aixetes i cisternes, instal·lació per a electrodomèstics bitèrmics, detectors de presència, ascensors de baix consum, etc..

La qualificació que ha obtingut l'edifici de Roc Boronat té una validesa per 10 anys.

» Promoure l'eficiència energètic dels edificis, una prioritat del govern municipal

L'Ajuntament, a través de la tinença d'Habitat Urbà, s'ha marcat com un dels seus objectius prioritaris promoure l'eficiència energètica en els edificis que promou a través del Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB). El Patronat, com a operador municipal encarregat de promoure, construir, administrar i mantenir l'habitatge públic i social, ja ha mostrat els darrers anys una voluntat permanent d'innovació tècnica i energètica amb una clara sensibilitat ambiental. Una mostra d'aquesta actitud ambiental i innovadora és l'alta qualificació energètica que han obtingut algunes de les promocions que impulsa el PMHB en la fase de projecte:

· Una A en la promoció de 32 habitatges amb serveis per a gent gran al carrer de Còrsega, on s'ha participat en el projecte europeu High Combi per cobrir el 60% de la demanda solar tèrmica.

· Una B en els 154 habitatges dotacionals al complex del carrer de Las Navas de Tolosa, on s'introduirà la trigeneració.

· Una B en els 77 habitatges amb serveis per a gent gran a Via Favència, 348, on s'incorporarà un motor de cogeneració per produir energia.

15/12/2011. Editat el Xifres d'Habitatge corresponent al 1r semestre de 2011

Ja estan disponibles les dades de l'últim número de la publicació Xifres d'Habitatge corresponent al primer semestre de 2011. Aquest document de periodicitat semestral i elaborat pel Patronat Municipal de l'Habitatge, presenta dades sobre la construcció i el mercat immobiliari a la ciutat de Barcelona, i sobre els indicadors del Pla d'Habitatge de Barcelona.

Els resultats que es desprenen d'aquest número posen de manifest que, en l'àmbit de la construcció, han augmentat les llicències d'obra respecte al semestre anterior (+55%). En aquest creixement, té un pes molt important l'habitatge protegit, ja que representa el 36,9% del total. Respecte al comportament del mercat immobiliari, les transaccions han caigut un 31,6%, fet que confirma que el creixement en la compravenda d'habitatges durant el 2010 es va produir pels canvis fiscals (augment de l'IVA el mes de juliol i reducció l'1 de gener de 2011 de les deduccions a la compra d'un pis).

Pel que fa als preus, en el primer semestre del 2011 van continuar caient (3,1% en obra nova, entre el 4,8 i 5,6% en segona mà i un 2,3% en el de lloguer).

L'informe també recull que en el primer semestre de 2011, es van adjudicar 645 habitatges protegits d'obra nova, 209 en segones adjudicacions i 81 per a emergències socials. També es destaca l'activitat del Patronat Municipal de l'Habitatge que, a finals del semestre, tenia 800 habitatges en construcció i 974 projectes en estudi i redacció. Respecte a rehabilitació, es van atorgar 234 llicències d'obres majors i 1.323 de menors, i 8.996 habitatges van rebre algun ajut públic, dels quals 1.334 es van fer dins del programa d'ajuts d'instal.lació d'ascensors.

La publicació fa una anàlisi d'aquests indicadors per districtes. Sarrià-Sant Gervasi és on més elevats estan els preus dels habitatges (8.179 €/m2 en obra nova, 4.857 €/m2 en segona mà, 12,55 €/m2/mes en lloguer) i, per contra, Nou Barris és el districte on es troben els preus mitjans més baixos (3.511 €/m2, 2.674 €/m2 i 10,33 €/m2/mes, respectivament). A l'Eixample és on més contractes de lloguer s'han realitzat, amb molta diferència respecte als altres districtes.

Pel que fa al tema del semestre, la publicació ha dedicat aquestes pàgines al Premio Nacional de Vivienda 2010 atorgat pel Ministerio de Fomento al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

 Xifres 28

28/11/2011. L'Alcalde inaugura la promoció de 96 habitatges per a gent gran del C/ Reina Amàlia

L'Alcalde de Barcelona Xavier Trias ha lliurat avui les claus de la promoció de 96 habitatges amb serveis per a gent gran que el Patronat Municipal de l'Habitatge ha promogut al C/ Reina Amàlia, en ple barri del Raval. Aquests habitatges per a gent gran formen part d'un complex -projectat pels arquitectes Eduard Bru i Bistuer i Neus Lacomba i Mongé - que està format també per 31 habitatges en dret de superfície i dos equipaments que es van inaugurar al mes de març: el nou casal de gent gran Josep Trueta i el nou casal de barri Folch i Torres. El complex consta també de 85 aparcaments aproximadament.

La superfície útil del complex és de 11.546 m2 i el pressupost d'execució de l'obra és de 11.029.805 € + IVA. Els habitatges per a gent gran tenen entre 40 i 56 m2 i ocupen una superfície útil de 4.276 m2. Una de les característiques d'aquesta promoció és que la producció d'aigua calenta sanitària i la calefacció està centralitzada, i el control es fa a través d'un gestor energètic. En aquest cas, els usuaris pagaran una tarifa plana pel consum de l'aigua calenta i la calefacció. La centralització és una bona alternativa en els habitatges de gent gran en els quals no és recomanable, per raons de seguretat, fer instal·lacions individuals de gas.

La promoció d'habitatges que s'ha lliurat avui és la primera adreçada a aquest segment de població que s'ha adjudicat utilitzant el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona. Durant tot el matí, tècnics del Patronat han atès personalment els usuaris per explicar-los aspectes sobre el manteniment i ús de l'habitatge.

Aquesta promoció s'afegeix a les altres dues (Balboa/Pinzón, 12; i Sta. Caterina) que ja estan en funcionament a Ciutat Vella per a persones majors de 65 anys, assolint un parc de 236 habitatges d'aquestes característiques al districte. A nivell de ciutat, amb aquesta promoció, Barcelona compta ja amb un parc de 1.021 habitatges amb serveis per a gent gran en funcionament .

Amb els habitatges i equipaments del C/ Reina Amàlia, l'Ajuntament de Barcelona ha fet una ferma aposta per guanyar un espai de trobada per a veïns i entitats a l'entorn de la plaça Folch i Torres.

Dossier

18/11/2011. El Patronat lliura els habitatges en dret de superfície del carrer Reina Amàlia

El Patronat Municipal de l'Habitatge va començar a lliurar ahir els 31 habitatges en dret de superfície del C/Reina Amàlia, al districte de Ciutat Vella. Els habitatges tenen una superfície útil d'entre 57 i 82 m2 i formen part d'un complex, que ha estat projectat per l'equip d'arquitectes Bru Lacomba Setoain, i on també hi ha 96 habitatges per a gent gran i dos equipaments (casal de gent gran i casal de barri).

El dret de superfície és un nou règim de tinença que va impulsar l'Ajuntament de Barcelona per facilitar l'accés a un habitatge protegit. Amb aquesta nova fórmula, l'Ajuntament de Barcelona transmet a l'adjudicatari de l'habitatge el dret de superfície i, per tant, la propietat d'aquest, mentre que l'Administració reté la propietat del sòl. La transmissió és per a un període de 75 anys i, transcorreguts aquests, l'habitatge retorna al propietari del sòl.

28/10/2011. El Patronat Municipal de l'Habitatge obre el concurs de projectes per a dues promocions d'habitatges dotacionals als carrers Tànger i Ali Bei

El Patronat Municipal de l'Habitatge ha obert el concurs per a la selecció de la proposta que ha de servir de base per a la redacció del projecte i posterior direcció de les obres de les promocions d'habitatges dotacionals als carrers Tànger núm 38b-42 / Àlaba núm. 132-138, al districte de Sant Martí, i al carrer Ali Bei, 100-102, a l'Eixample.

La promoció del carrer Tànger tindrà una superfície construïda total aproximada de 7.000 m2 i constarà de planta baixa i 5 plantes pis. Uns 1.000 m2 de l'edifici es destinaran a l'allotjament de col·lectius vulnerables i/o específics. Aquestes unitats, podrien tenir una superfície d'entre 15 i 40 m2 útils i, excepcionalment, es podria arribar fins als 90 m2 per a col.lectius més amplis. La resta de superfície es destinaria a la construcció d'uns 60 habitatges dotacionals majoritàriament de dues habitacions. El pressupost del contracte, que inclou la redacció del projecte bàsic i la de l'estudi de seguretat i salut, és de 162.171, 11 € amb IVA inclòs.

La promoció del carrer Ali Bei, entre els carrers de Sardenya i Marina, també tindrà planta baixa i 5 plantes i tindrà una superfície construïda total de 6.400 m2. D'aquests, uns 1.000 m2 es destinaran a col.lectius vulnerables i/o específics, mentre que uns 3.500 m2 es destinarien a la construcció de de 45-50 habitatges dotacionals majoritàriament de dues habitacions. El pressupost del contracte és de 141.901,81 €.

Aquestes dues promocions seran les primeres que es destinaran a acollir col·lectius vulnerables i/o específics. En aquest grup, entrarien sectors socials amb pocs recursos (per sota d'1,5 vegades l'IPREM per al lloguer d'habitatge), joves de fins a 35 anys, persones majors de 65 anys, dones víctimes de la violència de gènere, persones amb discapacitat i altres col.lectius en risc d'exclusió social.

El termini per presentar els projectes per a les dues promocions finalitza el proper 29 de novembre. En el projecte seleccionat, es valoraran aspectes com la qualitat arquitectònica de la proposta, la racionalitat funcional i el rendiment de superfícies útils/construïdes, la capacitat de fer ciutat, l'aplicació de mesures energètiques, etc.

21/10/2011. L'Ajuntament obté el Premi Endesa a la Promoció Residencial més Sostenible amb un edifici d'habitatges per a gent gran on hi havia l'antiga sala Cibeles

La promoció de 32 habitatges amb serveis per a gent gran i un CAP que el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha construït al solar de l'antiga sala de ball Cibeles, al carrer Còrsega, 363, ha obtingut el Premi a la Promoció Residencial més Sostenible 2011. Aquest guardó forma part de la 5a Edició dels Premis Endesa a la Promoció Més Sostenible 2011, que es van lliurar ahir en un sopar al Museu Nacional d'Art de Catalunya en el marc de la fira immobiliària Barcelona Meeting Point que aquests dies té lloc a Barcelona.

Amb aquests premis, Endesa vol reconèixer i fomentar la construcció sostenible en el mercat immobiliari de l'àrea mediterrània i reconèixer, al mateix temps, les empreses promotores i constructores que treballen en aquesta direcció. En aquesta nova edició, es van inscriure 76 projectes de tot l'estat espanyol que optaven a quatre categories diferents: Gran Premi a la Promoció Immobiliària més Sostenible, Premi a la Promoció Residencial més Sostenible, Premi a la Promoció No Residencial més sostenible 2011 i Premi a la Rehabilitació Immobiliària més Sostenible 2011.

Habitatges sostenibles per a gent gran

L'edifici de l'Ajuntament que ha estat guardonat consta de quatre plantes soterrànies, planta baixa i altell i cinc plantes superiors. L'immoble té 32 habitatges amb serveis per a gent gra, situats entre la 2a i la 5a planta, el CAP, que ocuparà una de les plantes soterrànies, planta baixa i altell i primera planta, i 44 aparcaments en tres de les quatre plantes soterrànies. La superfície total construïda és de 6.356,07 m2.

La promoció de la Cibeles és un dels edificis més innovadors a nivell energètic i és un dels primers projectes a Barcelona amb una lletra A en qualificació energètica. L'edifici ha estat projectat per l'equip d'Exe Arquitectura, i el disseny dels sistemes energètics que incorpora per la consultoria energètica Aiguasol. L'obra forma part del projecte d'investigació europeu High Combi, que permet utilitzar l'energia solar per cobrir el 60% de la demanda total tèrmica de l'edifici, sumant l'aigua calenta sanitària, la calefacció i la refrigeració de l'edifici. El sistema està basat en l'ús de dues tecnologies: els sistemes solars combinats i els sistemes de refrigeració solar. D'aquesta manera, es podrà utilitzar l'energia solar per calefacció (a l'hivern) i per refrigeració (a l'estiu).

Un altre dels punts importants de l'edifici Cibeles és l'optimització de demandes energètiques. En aquest cas, s'han plantejat diverses opcions de millora com ara l'increment dels aïllaments, les façanes vidriades ventilades i la instal·lació de recuperadors de calor.

75 candidatures més

El projecte del Patronat guardonat amb pels Premis Endesa ha competit amb 75 candidatures més, 26 promocions més respecte a les que es van presentar en la passada edició dels premis. Per a l'organització dels Premis i l'avaluació de les candidatures es va contar amb l'experiència i els coneixements de l'Associació per al Desenvolupament de la Casa Bioclimàtica. El jurat, presidit pel Dr. Arquitecte Luis Miquel, ha estat format per quinze professionals de prestigi de l'àmbit de la construcció i comunicació sostenible. Distribució de les candidatures per categoria Distribució de les candidatures per comunitat autònoma.

09/09/2011. L'activitat del Patronat va centrar el discurs de l'acte de lliurament del Premio Nacional de Vivienda 2010

El director d'Habitatge, Antoni Sorolla, va recollir ahir a Madrid el Premio Nacional de Vivienda 2010 atorgat al Patronat de mans de la Secretària de Vivenda i Actuacions Urbanes, Beatriz Corredor. En el seu discurs, Sorolla va manifestar que malgrat les dificultats de finançament i la reducció d'ajuts a l'habitatge, el Patronat continua amb la seva activitat. En aquest sentit, va enumerar alguns dels projectes que es licitaran properament i va destacar el fet que el Patronat té uns 1.000 habitatges en construcció. Sorolla va destacar que tot això és possible gràcies als actius del nostre organisme: suport econòmic, un "extraordinari equip humà", capacitat d'innovació i sensibilitat social.

Sorolla va finalitzar el seu discurs reconeixent que aquest guardó és "un extraordinari estímul" per a continuar treballant. "El vull compartir amb tots els nostres treballadors i amb totes les empreses públiques que també es dediquen a fer habitatge protegit", va concloure .

La Secretària de Vivenda i Actuacions Urbanes, Beatriz Corredor, va lliurar a Sorolla un diploma signat pel Ministre de Fomento, José Blanco, i una escultura realitzada per l'arquitecte Juan Navarro Baldeweg. A més del Patronat, també van ser premiats Lluís Clotet amb el Premi Nacional d'Arquitectura, i el projecte educatiu Terra del Col.legi Oficial d'Arquitectes de Galícia, amb el Premi d'Urbanisme. Corredor va destacar dels tres guardonats el seu compromís amb la societat en un temps tan difícil.

Altres notícies:


08/09/2011. El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona recull avui el Premio Nacional de Vivienda 2010 en reconeixement a la seva llarga trajectòria

El Patronat Municipal de l'Habitatge recull avui el Premio Nacional de Vivienda dins dels Premis Nacionals d'Arquitectura, Habitatge i Urbanisme 2010 atorgats pel Ministeri de Foment, a través de la Secretaria d'Estat d'Habitatge i Actuacions Urbanes. A l'acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc a la Secretaria d'Estat de Vivenda (Pg. Castellana, 112. Madrid), a les 20.00 h, assistirà el director d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Sorolla.

El Premi valora que el Patronat, en la seva llarga trajectòria de més de 80 anys com a organisme de l'Ajuntament de Barcelona, hagi adaptat "els seus objectius de promoció pública d'habitatge a les necessitats canviants de la societat", promovent una arquitectura de qualitat amb preus assequibles per tal que els ciutadans amb menys recursos puguin accedir a un dels seus habitatges.

El jurat va estimar que les iniciatives que ha impulsat el Patronat han inspirat polítiques públiques, amb mesures com la promoció de noves tipologies d'habitatge i la utilització del dret de superfície. També va valorar la seva defensa per projectes que respecten el medi ambient i que fomenten la inclusió social dels ciutadans.

Juntament amb el Patronat Municipal de l'Habitatge, també es lliuraran els guardons d' Arquitectura a l'arquitecte català Lluís Clotet Ballús, i el d'Urbanisme al projecte educatiu desenvolupat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia Proxecto Terra.

El passat mes de març, el Col·legi d'Arquitectes de Barcelona (COAC) va voler celebrar amb un solemne acte on també va assistir la secretària d'estat d'Habitatge i Actuacions Urbanes, Beatriz Corredor, que dos premis nacionals relacionats amb el món de l'habitatge i de l'arquitectura hagin estat per un organisme i un arquitecte català.

El Patronat Municipal de l'Habitatge és actualment un dels principals promotors públics a Barcelona i el principal administrador del parc públic d'habitatges socials de la ciutat. A finals del 2010, administrava més de 8.000 habitatges i comptava amb prop de 1.000 habitatges en procés de construcció i licitació. En la seva llarga trajectòria, la seva activitat s'ha anat adaptant a necessitats concretes i a realitats socials diferents, amb la introducció de noves tipologies d'habitatge per a col·lectius específics (dotacionals), però també amb l'impuls de noves fórmules per a facilitar l'accés a un habitatge protegit, com els habitatges en dret de superfície. Aquesta activitat destaca per una actitud ambiental que aposta per un tipus de construcció basada en criteris sostenibles i d'eficiència energètica. L'objectiu és innovar per a ser més respectuosos amb el medi ambient i promoure l'estalvi d'energia, però també per donar més qualitat de vida als usuaris. En definitiva, l'activitat del Patronat destaca per la promoció d'una arquitectura de qualitat integradora en la ciutat i que té com a prioritat a les persones.

05/08/2011. Oberts els concursos d'obres dels 161 habitatges de la 3a fase de la remodelació de les cases barates del Bon Pastor

El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) ha obert tres concursos per a l'execució de les obres dels edificis E2, F2 i F1, que formen part de la tercera fase de la remodelació del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu. La tercera fase de la remodelació del Bon Pastor consta de 161 habitatges, 16 locals i 294 places d'aparcament.

Els tres concursos que ha obert el PMHB fan referència a tres edificis: el bloc E2, format per 60 habitatges, i amb un pressupost de licitació d'uns 10.143.663 €; el bloc F1, de 61 habitatges, i amb un pressupost de licitació d'uns 9.230.750 €; i el bloc F2, de 40 habitatges i amb un pressupost de licitació de 8.304.700 €. Els habitatges són de 2, 3 i 4 dormitoris i tenen unes superfícies útils d'entre 55 a 90 m2.

El bloc E2 situat al carrer Alfarràs, núm. 22, ha estat dirigit per l'equip d'arquitectes Lalinde/Labarquilla; el bloc F1, situat al carrer Biosca, núm. 15, ha estat dirigit per l'equip de Pascual-Ausió; i el bloc F2, al carrer Biosca núm. 25, ha estat dirigit per l'equip de Valls i Musquera.

El termini per presentar les ofertes per a la realització de les obres dels tres edificis finalitza el proper 20 de setembre.

La remodelació del Bon Pastor és, en matèria d'habitatge, una de les actuacions més importants que es realitzaran a Barcelona en els propers anys, ja que suposarà la substitució de 784 cases barates per 915 nous habitatges, construïts amb criteris sostenibles i d'estalvi energètic, així com la creació de noves zones verdes.

La remodelació consta de 5 fases, dues de les quals ja s'han executat. La primera, que preveia la construcció de 152 habitatges, va finalitzar l'any 2006, i la segona, que consta de 190 nous habitatges, al 2010. Ara fa just un any que l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Vivenda (AVS Catalunya) va reconèixer l'actuació desenvolupada pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la remodelació del Bon Pastor atorgant el premi a la millor actuació integrada, que distingeix una actuació residencial realitzada amb l'esforç i participació de diferents actors des d'una perspectiva global.

05/08/2011. Obert el concurs d'obres per a construir 83 habitatges protegits al carrer Josep Pla, 180

El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) ha obert el concurs per a l'execució de les obres de la promoció situada al carrer Josep Pla, 180, al districte de Sant Martí, i que constarà aproximadament de 29 habitatges per a gent gran i 54 habitatges en dret de superfície. A més dels habitatges, també es construiran dues plantes per a aparcament, un casal d'avis i un casal de barri.

Els habitatges per a gent gran tindran uns 40 m2 i comptaran amb espais i serveis comunitaris i serveis de suport social i personal. Els pisos s'adjudicaran en el seu moment en règim d'ús i habitació i hi podran optar les persones majors de 65 anys. Els habitatges en dret de superfície tindran una superfície d'entre 65 i 70 m2. El pressupost de licitació de les obres és de 13.644.124 €. El termini perquè les empreses puguin presentar les seves ofertes és fins al 20 de setembre.

El projecte d'habitatges del carrer Josep Pla, 180 és obra d'Enric Massip-Bosch, de l'estudi barceloní EMBA, autor també de la Torre Telefónica Diagonal ZeroZero. El volum de l'edifici constarà d'una part llarga de cinc plantes (PB+4), i una torre de base quadrangular de deu plantes (PB+9). Els 29 habitatges amb serveis per a gent gran ocupen uns 2.200 m2 i es reparteixen en 3 de les plantes de l'edifici de PB+4. Hi haurà 11 apartaments de gent gran per planta, amb una tipologia principal de 40 m2, d'una habitació doble, una sala-menjador i un bany complet.

Els 54 habitatges en dret de superfície ocupen uns 5.500 m2 i se situen en la torre de PB+9. N'hi haurà 6 pisos per planta, amb un únic nucli vertical d'accessos i 3 patis situats estratègicament per tal de dotar-los de les millors condicions d'il·luminació i ventilació creuada. El dret de superfície és un nou règim de tinença que ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona per facilitar l'accés a l'habitatge.

El Casal de gent gran, d'uns 900 m2 de superfície, estarà a la planta baixa; i el Casal de barri, d'uns 800 m2 de superfície, a la primera planta.

13/07/2011. Estudiants de Califòrnia estudien la remodelació del Bon Pastor

Un total de 26 estudiants de la universitat de Califòrnia a Davis, majoritàriament i de quatre universitats més a Califòrnia, estudiaran durant aquesta setmana i la que ve els detalls del projecte de remodelació del barri del Bon Pastor, on es preveu la substitució de 784 cases barates per prop de 1.000 nous habitatges. Els estudiants han assistit avui a una presentació en què la cap de projectes i obres del Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) ha explicat els orígens de la remodelació del Bon Pastor i les seves diferents fases. El grup s'ha desplaçat al barri per tal de veure in situ l'estat de les cases barates i les característiques dels nous habitatges.

L'objectiu de la visita dels estudiants a Barcelona és aprofundir en la història urbana de la ciutat i les polítiques socials en matèria d'habitatge, així com estudiar projectes de desenvolupament a diferents barris. És per això que durant uns dies del mes de juliol el grup d'estudiants es desplaçarà al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, per tal de recopilar informació sobre les actuacions que s'hi estan desenvolupant.

Els estudiants, que participen en el curs Habitatge i desenvolupament comunitari a Barcelona, previst entre el 26 de juny i el 22 de juliol, provenen de diferents estudis d'urbanisme, arquitectura del paisatge, sociologia, ciències polítiques, etc. i venen acompanyats del professor Robert Wiener, responsable de l'associació California Coalition for Rural Housing, integrada per diverses organitzacions que promouen habitatge social en àrees desfavorides, especialment en zones rurals.

La remodelació del Bon Pastor consta de 5 fases. La primera, que preveia la construcció de 152 habitatges, va finalitzar l'any 2006, i la segona, de 190 nous habitatges, a finals del 2010. Aquesta actuació de renovació urbana és una de les més importants que s'estan portant a terme a Barcelona, ja que suposarà la substitució de 784 Cases Barates per prop de 1.000 nous habitatges construïts amb criteris de sostenibilitat, d'estalvi energètic i respecte amb el medi ambient. Un dels aspectes que més destaca en aquest projecte és que ha estat un procés molt participatiu, ja que s'ha desenvolupat en tot moment amb la col·laboració dels veïns i veïnes del barri.

11/07/2011. Reina Amàlia, seleccionada en els premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme

El conjunt format per 127 habitatges protegits, equipaments, locals i 78 places d'aparcament al C/Reina Amàlia, 31-33, ha estat seleccionat en els premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme de l'edició d'enguany. El total d'obres considerades ha estat de 451, de les quals 34 han estat declarades com a finalistes i 58 han estat seleccionades. El conjunt de Reina Amàlia, projectat pels arquitectes Eduard Bru i Neus Lacomba, consta de 96 habitatges amb serveis per a gent gran i 31 habitatges en dret de superfície que han estat promoguts pel Patronat Municipal de l'Habitatge. També està format pel casal de gent gran Josep Trueta i el nou casal de barri Folch i Torres, gestionats per l'empresa municipal Foment de Ciutat Vella.

El districte de Ciutat Vella va inaugurar el passat 11 de març els dos equipaments situats al complex de Reina Amàlia. L'Ajuntament de Barcelona ha fet una ferma aposta per guanyar un espai de trobada per veïns i entitats a l'entorn de la plaça Folch i Torres, al barri del Raval, amb la construcció dels nous equipaments i habitatges. La construcció de la nova seu del casal de gent gran i del nou casal de barri ha estat una obra conjunta que gestiona l'empresa municipal Foment de Ciutat Vella.

La celebració i lliurament dels Premis FAD 2011 es farà el proper dijous, 14 de juliol. Aquest any, els premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme s'emmarquen dins del FADfest, un esdeveniment que per primera vegada uneix tots els premis del disseny.

08/07/2011. L'eficiència energètica en la promoció d'habitatge públic municipal es presenta en el Cub de Gel

El director d'Habitatge, Antoni Sorolla, participarà aquesta tarda en la inauguració de l'esdeveniment "Aposta del cub de gel" amb una presentació en què exposarà quins són els principals eixos en construcció sostenible i eficiència energètica que caracteritzen la promoció pública d'habitatges de l'Ajuntament de Barcelona.

L'Aposta de Cub de Gel és un esdeveniment que ja es va organitzar a Barcelona el passat mes de juny i que es repeteix el 8 i 22 de juliol amb unes jornades i una exposició al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La mostra més visual de l'esdeveniment serà un enorme cub de gel de 1.000 litres que es protegirà del calor en una caixa aïllada que no deixa passar l'aire i que ha estat construïda segons els criteris Passivhaus. El cub de gel estarà exposat davant del Col·legi d'Arquitectes.

L'esdeveniment ha estat organitzat per la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya; l'institut especialitzat en construcció d'edificis segons l'estàndard internacional Passivhaus, TBZ; el club de directius internacionals WJB; i l'empresa hispano-alemana Energiehaus, especialitzada en l'organització d'esdeveniments educatius sobre l'eficiència energètica.

Segons els organitzadors, s'ha demostrat que en els edificis construïts segons l'estàndard Passivhaus, l'aïllament tèrmic ajuda a aconseguir un alt confort tèrmic a l'estiu a l'interior dels edificis. A més, amb aquest tipus de construcció es redueixen els consums energètics d'aire condicionat així com la producció de gasos d'efecte hivernacle. L'estàndard Passivhaus, que es pot aplicar tant en obra nova com en rehabilitació, té un control solar a l'estiu molt rigurós i treballa amb una ventilació nocturna molt eficaç com a font de fred.

Entre les diferents presentacions en el dia de la inauguració de l'Aposta Cub de Gel, estarà la del director d'Habitatge, que explicarà algunes de les innovacions que s'estan aplicant per millorar l'eficiència energètica en les noves promocions d'habitatge.

L'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, com a operador municipal encarregat de promoure, construir, administrar i mantenir l'habitatge públic i social, ha expressat en els darrers anys una voluntat permanent d'innovació tècnica i energètica amb una clara sensibilitat ambiental. Una mostra d'aquesta actitud ambiental i innovadora és l'alta qualificació energètica que han obtingut algunes promocions: una A en la promoció de 32 habitatges amb serveis per a gent gran al carrer de Còrsega, on s'ha participat en el projecte europeu High Combi per cobrir el 60% de la demanda solar tèrmica; també una A als 95 habitatges en dret de superfície del carrer Roc Boronat, connectats al Districlima, i en els 80 habitatges dotacionals de Can Fabra, que incorporen geotèrmia; i una B en els habitatges per a joves i gent gran al complex del carrer de Las Navas de Tolosa, on s'introduirà la trigeneració; i als 77 habitatges amb serveis per a gent gran a Via Favència, on s'introduirà la cogeneració.

La inauguració de l'Aposta cub de gel tindrà lloc avui divendres 8 de juliol, a les 17.00 h, a la seu principal del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Pl. Nova, 5).

22/06/2011. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya atorga la medalla COAC al PMHB per la seva tasca continuada com a promotor d'habitatge protegit

El delegat d'Habitatge, Antoni Sorolla, va recollir ahir la medalla COAC que el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va atorgar al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (PMHB) "per la seva tasca continuada de promotor per a la construcció d'habitatge protegit a Barcelona, que ha mantingut malgrat la crisi immobiliària que va esclatar ara fa tres anys".

Amb aquest guardó, el Col·legi d'Arquitectes reconeix des de fa tres anys a persones o institucions que han destacat "per les seves aportacions al futur de l'arquitectura, com a activitat cabdal, innovadora, compromesa i necessària per a la societat".

Durant l'acte, es va destacar el fet que en el decurs dels més de 80 anys de la seva història, el PMHB "ha sabut adaptar-se per respondre a les canviants necessitats socials sense perdre mai de vista el seu principal objectiu: posar a l'abast dels ciutadans amb menys recursos habitatges assequibles sense renunciar a uns mínims de qualitat".

També van ser guardonats Josep Miarnau, president de Construmat Barcelona; Jordi Serret, director executiu d'ACC1Ó; Llàtzer Moix, periodista especialitzat en arquitectura; i Antoni Solanas, president de l'agrupació Arquitectura i Sostenibilitat.

Premio Nacional de Vivienda 2010

El PMHB va obtenir també recentment el Premio Nacional de la Vivienda dins dels Premis Nacionals d'Arquitectura, Habitatge i Urbanisme 2010 atorgats pel Ministeri de Foment, a través de la Secretaria d'Estat d'Habitatge i Actuacions Urbanes.

El Patronat Municipal de l'Habitatge és actualment un dels principals promotors públics a Barcelona i el principal administrador del parc públic d'habitatges socials de la ciutat. A finals de 2010, administrava un patrimoni de més de 8.000 habitatges i tenia 999 habitatges en execució. En la seva llarga trajectòria, la seva activitat s'ha anat adaptant a necessitats concretes i a realitats socials diferents, amb la introducció de noves tipologies d'habitatge per a col·lectius específics (dotacionals), però també amb l'impuls de noves fórmules per a facilitar l'accés a un habitatge protegit, com els habitatges en dret de superfície. L'activitat del Patronat destaca, al mateix temps, per una actitud ambiental que aposta per un tipus de construcció basada en criteris sostenibles i d'eficiència energètica.

09/05/2011. Participants en el projecte europeu High Combi exposen els seus programes a la seu del Patronat Municipal de l'Habitatge

Prop de 20 tècnics provinents dels quatre països que participen en el projecte europeu High Combi es reuniran avui i demà a les oficines del Patronat Municipal de l'Habitatge per posar en comú els sistemes solars tèrmics que han desenvolupat per a fabricar fred i calor en diferents instal·lacions. Espanya hi participa amb un projecte municipal situat a Barcelona: l'edifici de 32 habitatges amb serveis per a gent gran del C/ Còrsega, 363, obra promoguda pel Patronat Municipal de l'Habitatge al solar on hi havia l'antiga sala Cibeles.

El High Combi, és a dir "high solar fraction heating and cooling system with combination of innovative components and methods", o sistema de refrigeració i calefacció amb alta fracció solar amb combinació de mètodes i components innovadors, és un projecte internacional que forma part del 7è Programa marc de la Unió Europea, i en el qual participen Grècia, Àustria, Itàlia i Espanya. El projecte High Combi té com a objectiu explotar l'energia solar tèrmica com a portadora d'una gran part de la demanda energètica dels edificis, i aconseguir evitar més del doble de consum d'energia primària que els sistemes solars actuals. Mentre aquests estan obligats per llei a evitar aproximadament un 25% de consum d'energia primària, el High Combi n'evita el 60%.

El projecte de la Cibeles, que es troba en la seva fase final d'obra, ha estat dirigit per l'equip d'Exe Arquitectura, i el disseny dels sistemes energètics per la consultoria energètica Aiguasol. Està format per 32 habitatges amb serveis per a gent gran i un CAP, i incorpora un sistema que permet cobrir el 60% de la demanda total tèrmica sumant ACS, calefacció i refrigeració. El sistema, que permetrà utilitzar l'energia solar per calefacció (a l'hivern) i refrigeració (a l'estiu), es caracteritza per un alt nivell d'aprofitament energètic, mitjançant sistemes d'energies renovables combinats amb sistemes d'alta eficiència energètica, cosa que es tradueix en una disminució de les emissions de CO2. Aquest sistema, juntament amb altres solucions com la incorporació de façanes vidrades ventilades, recuperadors de calor, etc, ha fet que el projecte hagi obtingut la màxima qualificació energètica (una A).

A més de Barcelona, en el projecte High Combi hi participen ciutats d'altres països europeus que han incorporat sistemes solars per climatització i refrigeració: dues intal.lacions d'Àustria, amb 200 m2 i 100 m2 de superfície; el Centre d'Energies Renovables de Grècia, amb un total de 200 m2; i el parc de lleure Hidroscalo, de Milà, amb 120 m2.

02/05/2011. Editat el Xifres d'Habitatge corresponent al segon semestre de 2010

Ja estan disponibles les dades de l'últim número de la publicació Xifres d'Habitatge corresponent al segon semestre de 2010. Aquest document de periodicitat semestral i elaborat pel Patronat Municipal de l'Habitatge, presenta els indicadors de construcció i del mercat immobiliari a la ciutat de Barcelona.

Els resultats que es desprenen d'aquest número posen de manifest que, en l'àmbit de la construcció, han augmentat considerablement els visats (+46,1%). En aquest sentit, el sector públic és el que està mantenint bona part de la construcció. En el 2010, el 37,8% de les llicències corresponien a habitatge protegit. Pel que fa a les operacions de compravenda, aquestes s'han incrementat en un 31,3% respecte a l'any anterior. La majoria d'experts apunten a que aquesta recuperació es deu als canvis produïts en la fiscalitat (augment de l'IVA el mes de juliol i reducció de les deduccions per la compra d'un pis a partir de gener de 2011).

La situació econòmica i les dificultats financeres han reduït el nombre de transaccions de compravenda, i l'oferta i la població, que continua demandant habitatge, s'han traslladat en bona part cap al mercat de lloguer. Així, el nombre de contractes signats al 2010 ha estat un 14,6% més que en l'any anterior.

Pel que fa als preus, els descensos més importants s'han produït en els habitatges d'obra nova-entre el 3,7% i l'11,2%, segons la font- , mentre que en la segona mà han baixat entre el 0,3% i el 2,5%.

23/03/2011. Acte per informar sobre els habitatges i equipaments a Pere IV

El Districte de Sant Martí conjuntament amb el Patronat Municipal de l'Habitatge han organitzat avui un acte per informar als veïns de la zona dels equipaments que es construiran al solar comprès entre els carrers Josep Pla, Pere IV, Paraguai i Camí de Ca l'Isidret. El projecte és obra d'Enric Massip-Bosch, de l'estudi barceloní EMBA, autors també de la Torre Telefónica Diagonal ZeroZero, i preveu la construcció de 29 habitatges amb serveis per a gent gran, 54 habitatges en dret de superfície, un casal de gent gran i un casal de barri.

"Hem volgut donar valor a la promoció pública", ha explicat l'arquitecte, que ha avançat que l'edifici tindrà una arquitectura "contundent" però a la vegada "molt amable". El volum de l'edifici consta d'una part llarga de cinc plantes (PB+4), i una torre de base quadrangular de deu plantes (PB+9). Els 29 habitatges amb serveis per a gent gran ocupen uns 2.200 m2 i es reparteixen en 3 de les plantes de l'edifici de PB+4; els 54 habitatges en dret de superfície ocupen uns 5.500 m2 i se situen en la torre de PB+9; el Casal de gent gran, d'uns 900 m2 de superfície, estarà a la planta baixa; i el Casal de barri, d'uns 800 m2 de superfície, a la primera planta. Durant l'acte, el regidor del districte, Francesc Narváez, ha destacat la importància de la construcció del casal de gent gran, un equipament reivindicat històricament entre els veïns. Dossier

14/03/2011. El COAC celebra la concessió del Premio Nacional de Vivienda 2010 al Patronat Municipal de l'Habitatge

El Col·legi d'Arquitectes de Barcelona (COAC) ha volgut celebrar que dos premis nacionals relacionats amb el món de l'habitatge i de l'arquitectura hagin estat per un organisme i un arquitecte català. En concret, el Patronat Municipal de l'Habitatge va aconseguir el Premi Nacional d'Habitatge 2010, mentre que l'arquitecte Lluís Clotet va obtenir el Premio Nacional d'Arquitectura 2010, dins dels Premis Nacionals d'Arquitectura, Habitatge i Urbanisme que atorga el Ministeri de Foment.

A la presentació, la secretària d'estat d'Habitatge i Actuacions Urbanes, Beatriz Corredor, va destacar que en la seva trajectòria de més de 80 anys, el Patronat "ha sabut adaptar els seus objectius de promoció pública d'habitatge a les necessitats canviants de la societat promovent una arquitectura de qualitat amb preus assequibles per als ciutadans amb menys recursos" i va recordar algunes de les iniciatives que aquest organisme ha impulsat, com ara el dret de superfície, així com el seu compromís i responsabilitat mediambiental.

Per la seva banda, el president del Patronat, Ramon Garcia-Bragado, va reconèixer que "el Patronat que avui guanya el premi és un organisme molt dinàmic, una màquina que no ha deixat de treballar". Garcia-Bragado va destacar que el Patronat és el principal operador d'habitatge públic a la ciutat i va posar de relleu els avenços que aquest organisme ha fet en temes d'innovació en eficiència energètica i construcció sostenible. L'acte es va tancar amb la intervenció del degà del COAC, Lluís Comeron, que va agrair al Ministeri de Foment el fet d'haver reconegut els mèrits al Patronat i a l'arquitecte Lluís Clotet. En el cas del Patronat, va dir que és una manera de reconèixer "el compromís social de les persones que l'han dirigit i de les persones que hi treballen".

14/03/2011. Inaugurats els equipaments de la pl. Folch i Torres

El districte de Ciutat Vella va inaugurar divendres passat dos equipaments situats al complex de Reina Amàlia: el nou casal de gent gran Josep Trueta i el nou casal de barri Folch i Torres. El conjunt de Reina Amàlia consta també de 96 habitatges amb serveis per a gent gran i 31 habitatges en dret de superfície que han estat promoguts pel Patronat Municipal de l'Habitatge.

L'Ajuntament de Barcelona ha fet una ferma aposta per guanyar un espai de trobada per veïns i entitats a l'entorn de la plaça Folch i Torres, al barri del Raval, amb la construcció de nous equipaments i habitatges. La construcció de la nova seu del casal de gent gran i del nou casal de barri ha estat una obra conjunta que gestiona l'empresa municipal Foment de Ciutat Vella. La promoció d'habitatges protegits és una obra del Patronat Municipal de l'Habitatge i s'alça en l'espai que anteriorment ocupaven les piscines Folch i Torres.

A la planta baixa de l'edifici, el Districte ha traslladat el casal de gent gran Josep Trueta, situat fins ara al carrer Sant Pacià. El nou espai suposa una millora de les propostes de tallers, sortides, xerrades, espectacles i altres activitats que ja s'oferien a l'antic edifici. Per la seva banda, el casal de barri, oferirà activitats, tallers i espais polivalents per a tots els veïns i veïnes del Raval que fins ara no comptaven amb un centre similar. Pel que fa als habitatges, encara es troben en tràmits d'adjudicació. A l'acte d'inauguració dels equipaments van assistir el quart tinent d'alcalde, Ramon Garcia-Bragado, i la regidora del districte de Ciutat Vella, Assumpta Escarp. Dossier

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web