Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 
Inici |  

Presentació


El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) és un dels organismes més representatius de la història contemporània de l'Ajuntament de Barcelona. Fundat l'any 1927 amb la finalitat de promoure habitatges per atendre les persones que no podien accedir a un habitatge digne en condicions de mercat, el PMHB es caracteritza per la qualitat de les seves promocions.

Disposar d'un habitatge digne és un dret bàsic imprescindible per accedir a la resta de drets. Actualment, però, el parc públic disponible és incapaç de donar resposta a la creixent demanda d'habitatge accessible. El PMHB administra al voltant 6.500 pisos, molts d'ells propis i d'altres pertanyents a altres administracions, que s'adjudiquen entre les persones que compleixen determinats requisits econòmics i socials. En total, l'1,5% d'habitatge disponible és habitatge accessible front el 15% dels ciutats de l'entorn europeu.

Per aquest motiu, des de la Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ens proposem incrementar el parc públic gestionat pel PMHB tant a través de la recuperació de pisos buits propietat de grans tenidors, com mitjançant la construcció de noves promocions en règim de lloguer públic.

El repte del PMHB, però, no és només el d'incorporar més pisos. Les noves maneres de viure ens obliguen a repensar tant la tipologia dels habitatges des d'una perspectiva sensible a la igualtat de gènere i a les diferents necessitats que es donen al llarg de la vida, com la relació de l'habitatge amb el seu entorn i amb la sostenibilitat ambiental de la ciutat.

Som conscients que la ciutat de Barcelona i el propi PMHB tenen ja una llarga trajectòria en matèria d'innovació arquitectònica i social. El teixit social està disposat a col·laborar per fer possible que futurs canvis i experiències es portin endavant.

Josep Maria Montaner

Regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web