Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 
Inici |  

Enllaços

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Oficina de l'Habitatge. L'Oficina va ser creada per l'Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla de l'Habitatge 2004-2010. Informa dels aspectes generals sobre l'habitatge públic, com ara els operadors que promouen habitatge assequible, ajuts, etc. www.bcn.es/habitatge

Ajuntament de Barcelona. En aquest web trobareu notícies de la ciutat, agenda, telèfons d'interès i tota la informació relativa a les diferents àrees de l'Ajuntament de Barcelona. www.bcn.es

Urbanisme. Aquí trobareu informació dels nous projectes urbanístics, del Pla de l'Habitatge, de la normativa, etc. www.bcn.es/urbanisme

Institut del Paisatge Urbà. Informació sobre les actuacions de protecció i millora del paisatge urbà, sobre campanyes municipals, ordenances... www.bcn.es/paisatgeurba

Foment Ciutat Vella. Empresa mixta que té per objectiu regenerar i revitalitzar el nucli històric de la ciutat de Barcelona. www.fomentciutatvella.net

COL·LEGIS PROFESSIONALS

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Medi Ambient i Habitatge. El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya gestiona tots els temes relacionats amb l'habitatge. http://www.mediambient.gencat.cat

Incasol. L'Institut Català del Sòl és un organisme autònom del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu se centra en la creació de sòl urbanitzat per a ús residencial, industrial i de serveis, la promoció pública d'habitatge, la rehabilitació de nuclis antics i la restauració de monuments, i la realització d'obres per encàrrec d'altres departaments i ens de la Generalitat. www.incasol.cat

Adigsa. Gestiona els habitatges socials públics de la Generalitat de Catalunya. www.adigsa.cat

ALTRES

AVS. Web de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo. www.a-v-s.org

Regesa. Regesa, Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió és propietat del Consell Comarcal del Barcelonès. La seva tasca se centra en la promoció de l'habitatge protegit, la rehabilitació d'habitatges i la gestió urbanística. www.regesa.es

Ministerio de la Vivienda. Web del Ministeri d'Habitatge. www.mviv.es

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web