Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 

Remodelació del Bon Pastor

Una de les grans remodelacions de barris que està portant a terme el Patronat Municipal de l'Habitatge és la del Bon Pastor, que es va iniciar la primavera de l'any 2004 i que suposarà la substitució de 784 cases barates per 1.000 nous habitatges, construïts amb criteris sostenibles i d'estalvi energètic, així com la creació de noves zones verdes.

La remodelació consta de 5 fases. La primera, que preveia la construcció de 152 habitatges, va finalitzar l'any 2006, i la segona, que constarà de 190 nous habitatges, i va finalitzar l'any 2010.

Antecedents

El projecte de Modificació del Pla General Metropolità en el sector del Bon Pastor va ser aprovat definitivament pel Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el maig de 2002. La proposta tenia per objectiu la remodelació del polígon de les Cases Barates del Bon Pastor, construït l'any 1929, i de l'entorn del carrer de la Sèquia-Madriguera, i preveia la substitució dels 784 habitatges actuals, que tenen unes mínimes condicions d'habitabilitat i una superfície que va dels 37 als 54 m². El 13 de novembre de 2003 l'Ajuntament de Barcelona, el Patronat Municipal de l'Habitatge, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor van signar el conveni regulador del procés de remodelació del sector de les Cases Barates. El text subscrit recollia els acords i compromisos als quals van arribar les dues administracions per materialitzar la transformació del barri amb la construcció de 1.000 habitatges nous.

L'ordenació dels espais públics en el nou barri s'emmarca dins del Pla de Futur del Bon Pastor i té com a objectius bàsics millorar la qualitat de vida dels habitants de les Cases Barates i potenciar la connexió d'aquest entorn amb el centre de Sant Andreu i La Sagrera.

La col·laboració mantinguda entre les administracions i l'associació de veïns i veïnes del barri, al llarg de tot el temps que ha durat el procés urbanístic, ha tingut com a resultat un barri on tothom ha pogut aportar el seu punt de vista particular sobre com han de ser els edificis i la urbanització de l'entorn. Un barri on tots i cadascun dels implicats podran trobar una oferta d'habitatge en règim de venda o lloguer, sempre d'acord amb els seus ingressos.

 

Primera fase de la remodelació

La primera fase de la remodelació del Bon Pastor consta de 4 edificis amb 152 habitatges distribuïts de la manera següent:

 • Edifici A: 49 habitatges, 1 local i 34 aparcaments
 • Edifici B: 55 habitatges, 1 local i 38 aparcaments
 • Edifici C: 28 habitatges i 16 aparcaments
 • Edifici D: 20 habitatges, 3 locals i 18 aparcaments
Les superfícies dels habitatges oscil·len entre els 55 i els 90 m² útils.

Veure vídeo de la primera fase

Segona fase de la remodelació

La segona fase de la remodelació del Bon Pastor consta de 4 edificis amb 190 habitatges distribuïts de la manera següent:

 • Edifici C1: 56 habitatges i 30 aparcaments
 • Edifici D1: 40 habitatges, 4 locals i 38 aparcaments
 • Edifici E1: 29 habitatges, de 4 a 7 locals i 33 aparcaments
 • Edifici D2: 65 habitatges i 91 aparcaments
Les superfícies dels habitatges oscil·len entre els 52 i els 90 m² útils.

Veure vídeo de la 1a i 2a fase

Tercera fase de la remodelació

La tercera fase de la remodelació del Bon Pastor consta de 3 edificis amb 167 habitatges distribuïts de la manera següent:

 • Edifici F1: 61 habitatges i 120 aparcaments
 • Edifici E2: 60 habitatges i 68 aparcaments
 • Edifici F2: 46 habitatges i 41 aparcaments
Les superfícies dels habitatges oscil·len entre els 60 i els 90 m² útils.

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web