Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 

Sud-Oest del Besòs

El 23 de maig de 2007 es van signar dos convenis per millorar les condicions dels habitatges al barri. Per una banda, cal destacar el conveni que van signar l'Ajuntament de Barcelona, el Patronat Municipal de l'Habitatge i l'Associació de Veïns per a reparar patologies estructurals al barri. El conveni recollia els acords per a la realització de reparacions en diversos edificis construïts en el seu moment amb ciment aluminós i que presentaven problemes estructurals.

Segons aquest conveni, l'Ajuntament de Barcelona, a través del PMHB i per encàrrec de les diferents comunitats de propietaris, duria a terme les obres de rehabilitació, que s'iniciarien un cop signats els convenis amb les diferents comunitats de propietaris. El resultat és que entre els anys 2007-2013 es van reparar 288 habitatges i el procés encara continua. Aquestes actuacions han completat les que el Patronat ja va realitzar en gairebé el 60% del total del parc d'habitatges del barri entre els anys 1997 i 2003.

Per altra banda, s'han fet actuacions per a la instal.lació d'ascensors arrel del conveni que l'Ajuntament de Barcelona i el Patronat Municipal de l'Habitatge van signar amb l'Associació de Veïns per col.laborar amb la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en la millora de l'accessibilitat i eliminació de les barrerres arquitectòniques.

En aquest conveni s'establia que el PMHB executaria les obres i assumiria l'assessorament tècnic pel que fa a l'estudi de tipologies dels edificis i les seves possibles solucions, així com la redacció d'estudis i projectes d'obres, i la gestió de les subvencions de la Generalitat. En total, entre els anys 2011 i 2013 es van instal.lar ascensors a 11 comunitats.

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web