Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 
Inici |  

Promoció d'habitatges

El Patronat administra al voltant de 6.300 habitatges de lloguer distribuïts en diferents districtes de la ciutat. Alguns d'aquests habitatges estan temporalment buits per diferents qüestions, és a dir, que estan pendents de ser adjudicats de nou a una altra unitat familiar perquè l'anterior hi ha renunciat. Per ser adjudicats de nou, aquests habitatges són adequats o rehabilitats, el Registre de Sol.licitants ha de proposar un adjudicatari, cal gestionar la signatura del contracte. Aquest procés marca el termini per a la seva adjudicació.

Els habitatges que el Patronat Municipal de l'Habitatge té en rotació estan per sota del 3%, un percentatge que ens situa a la part baixa de la mitja d'altres ciutats espanyoles de més de 500.000 habitants, on la rotació és d'entre un 3% i un 5%.

Durant l'any 2015 es van adjudicar, 551 habitatges (239 corresponents a obra nova i 312 a habitatges recuperats).

En aquest apartat pots consultar les diferents tipologies que ha promogut i promou el Patronat:

Per consultar els projectes d'arquitectura de les promocions que el Patronat té en construcció o en projecte, cliqueu aquí

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web