Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 
Inici |  

Adjudicacions

 • OBRES
  • 041/16 - Obres de rehabilitació cromàtica i millora de l'eficiència energètica de la promoció d'habitatges del Passeig de Santa Coloma núm. 55-71, de Barcelona. [+Informació]
  • 005/16 - Obres de substitució de pilars decoratius malmesos dels balcons de plaça Mig de Can Clos 1-6 i 7-10, de Barcelona. [+Informació]
  • 040/15 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de l'edifici situat al carrer Càller núm. 6 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 026/15- Obres de rehabilitació cromàtica i millora de l'eficiència energètica de la promoció d'habitatges del Passeig de Santa Coloma núm. 55-71, de Barcelona. [+Informació]
  • 025/15 - Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (zona 4). [+Informació]
  • 016/15- Obres de construcció d'un edifici de 44 habitatges per a gent gran i un aparcament situats al carrer Vista Bella núm. 7-9 (Quatre Camins), de Barcelona. [+Informació]
  • 037/14 - Obres de construcció d'un edifici de 26 habitatges i dues plantes soterrades d'aparcament situats al carrer Parcerisa núm. 4-6 (sector 1 de Can Batlló UP-8), de Barcelona. [+Informació]  [Modificació]
  • 015/14 - Obres de construcció d'un edifici de 26 habitatges i dues plantes soterrades d'aparcament situats al carrer Constitució núm. 29-35 (sector 1 de Can Batlló UP-4), de Barcelona. [+Informació]
  • 021/13- Obres d'arranjament interior dels habitatges i espais comunitaris de l'edifici situat al carrer Cristóbal de Moura núm. 248 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 037/12 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de l'edifici situat al carrer Càller núm. 2 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 026/12 - Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al PMH (zona 1). [+Informació]
  • 027/12- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al PMH (zona 2). [+Informació]
  • 028/12- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al PMH (zona 3). [+Informació]
  • 029/12- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al PMH (zona 4). [+Informació]
  • 030/12- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al PMH (zona 5). [+Informació]    
  • 031/12 - Obres de rehabilitació dels habitatges de l'edifici situat al carrer Alfons V el Magnànim núm. 2 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 013/12 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de l'edifici situat al carrer Oristany núm. 2 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 046/11 - Obres de descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció del carrer Gomis 108-112, de Barcelona. [+Informació]
  • 022/11 - Obres de millora de l'edifici del carrer Tiana 12-22, fase II (plantes tipus), de Barcelona. [+Informació]
  • 008/11- Obres de descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció del passeig de Santa Coloma 55-71 (escales D, E, F, G i H), de Barcelona. [+Informació]
  • 048/10 -  Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de l'edifici situat al carrer Alfons V el Magnànim núm. 2 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 003/11- Obres d'implantació d'ascensors practicables, als edificis situats al carrer Muret núm. 4 i 6 (barri Besòs-Maresme, bloc tipus 2), de Barcelona. [+Informació]
  • 053/10 - Redacció del projecte de deconstrucció i posterior execució dels treballs d'enderroc en l'àmbit de la tercera fase de remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 051/10 - Obres d'implantació d'ascensor practicable de doble embarcament, als edificis situats al carrer Alfons V el Magnànim núm. 62 i 68 (barri Besòs-Maresme, bloc tipus 2), de Barcelona. [+Informació]
  • 035/10 - Obres de descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció del passeig de Santa Coloma 55-71 (escales A, B i C), de Barcelona. [+Informació]
  • 001/10 - Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 1. [+Informació]
  • 002/10- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 2. [+Informació]
  • 003/10- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 3. [+Informació]
  • 004/10- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 4. [+Informació]
  • 005/10- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 5. [+Informació]
  • 006/10- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 6. [+Informació]
  • 007/10- Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 7. [+Informació]
  • 034/09 - Obres de les obres d'arranjament de coberta, terrats, cambres comptadors i façanes de l'edifici situat al carrer de Sant Isidre 1-3, de Barcelona.[+Informació]
  • 019/09- Obres d'arrenjament puntual de patologies a pilars ornamentals i revestiments de balcons de les zones comuns de quatre edificis d'habitatges a la plaça del mig de Can Clos núm 1-6 i 7-9 i carrer Marbre núm. 1-5 i 2-14 al barri de Can Clos (Sants-Montjuïc), de Barcelona.[+Informació]
 • SERVEIS  
  • 010/16 - Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici H1 (4a. Fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 009/16 - Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici G1 (4a. Fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 008/16 - Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al carrer Viladomat núm. 142, de Barcelona. [+Informació]
  • 007/16 - Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al carrer Comte Borrell núm. 159, de Barcelona. [+Informació]
  • 004/16 - Serveis relatius al trasllat del mobiliari i dels efectes personals de les famílies que han de ser reallotjades als habitatges de la 3a fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 055/15- Serveis de reforç a la comercialització de forma directa d'habitatges del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 046/15- Serveis de revisió dels cens d'habitatges i locals de lloguer gestionats pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 039/15 - Serveis de neteja de les dependències de la seu del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, al carrer Doctor Aiguader núm. 24 i 36 de Barcelona. [+Informació]
  • 024/15 - Serveis per a les tasques de coordinació en matèria de seguretat i salut i de coordinació d'activitats empresarials corresponents a les obres promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 022/15 - Serveis relatius al control tècnic sobre els fonaments, l'estructura, els tancaments, les cobertes i les instal·lacions de les obres promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 023/15 - Serveis relatius al control tècnic sobre els materials de les obres promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 036/14 - Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 033/13 - Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 019/13 - Serveis per a la direcció de les obres de 60 habitatges, locals comercials i una planta soterrada d'aparcament situats al carrer d'Alfarràs núm. 30-38/Passeig de Mollerussa núm. 18-20 (edifici E2) al barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 034/12 - Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 027/11 - Serveis per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de les reparacions estructurals i millora de l'aïllament tèrmic dels edificis compresos entre el D1 i el D14 del barri Canyelles de Barcelona. [+Informació]
  • 031/11 - Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 062/10 - Serveis és la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Biosca, edifici F2 al barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 039/10 - Serveis pel trasllat del mobiliari i efectes personals de les famílies que han de ser reallotjades als habitatges de la 2a fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 013/10 -Serveis per a les tasques de coordinació en matèria de Seguretat i Salut i de coordinació d'activitats empresarials corresponents a les obres de manteniment de les instal·lacions i dels edificis del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 042/09 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Còrsega núm. 363, de Barcelona.[+Informació]
  • 036/09 - Serveis per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de les reparacions estructurals i millora de l'aïllament tèrmic dels edificis E1, E2, E3, E4, E5 i E6 del barri de Canyelles a Barcelona. [+Informació]
  • 018/09 - Serveis per a la direcció facultativa d'arquitecte de les obres de construcció de 77 habitatges, un local per a equipament i dues plantes soterrani d'aparcament a la Via Favència núm. 348 de Barcelona. [+Informació]
  • 023/09 -  Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del patronat municipal de l'habitatge de Barcelona. [+Informació]
 • CONCURSOS
  • 016/14 - Serveis de redacció del projecte bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i programa de control de qualitat de la rehabilitació cromàtica i millora de l'eficiència energètica a la promoció d'habitatges del Passeig de Santa Coloma núm. 55-71, de Barcelona. [+Informació]
  • 008/10- Serveis de redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic i estudi de seguretat de les obres de construcció de promoció d'habitatges, a l'Avinguda Vallcarca núm. 93-95 (2a. fase AA3, de Barcelona. [+Informació]
  • 043/09- Concurs de projectes que ha de servir de base per a la redacció del PMU, projecte i posterior direcció de la promoció d'habitatges, escola bressol i casal de barri al carrer Saragossa núm. 29, de Barcelona. [+Informació]

Perfil de Contractant

AVÍS: A partir del dia 01.07.2016 les licitacions les trobareu a l'adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_PMHB/customProf

Us podeu descarregar les Instruccions Internes de Contractació .

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web