Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 

Licitacions

 • OBRES
  • 054/15- Obres de construcció d'un edifici de 49 habitatges, 15 allotjaments i un aparcament, situat al carrer Ali Bei núm.100-102, de Barcelona. [+Informació]
  • 020/14 - Obres de construcció d'un edifici de 47 habitatges, 20 allotjaments i aparcament, situats al carrer Tànger núm. 38b/Àlaba núm. 132, de Barcelona. [+Informació]
  • 020/14 -Obres de construcció d'un edifici de 105 habitatges, un casal per la gent gran i, sense adequació interior, un CAP i un centre de salut mental, situat a l'illa definida pels carrers Badajoz/Bolívia/Ciutat de Granada, de Barcelona. [+Informació]    [Acte públic d'obertura del sobre núm. 3]
  • 036/13 - Obres de construcció d'un edifici de 46 habitatges i una planta soterrada d'aparcament situats al carrer Biosca núm. 31-39 (edifici F2) del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 002/13- Obres de construcció d'un edifici de 60 habitatges, locals comercials i una planta soterrània d'aparcament situats al carrer d'Alfarràs núm. 30-38/Passeig de Mollerussa núm. 18-20 (edifici E2) del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]   [Correcció d'errada]
  • 004/13 - Obres de construcció d'un edifici de 83 habitatges, 2 equipaments dues plantes soterrades d'aparcament situats als carrers Josep Plà núm. 172/Pere IV núm. 455-457/Camí de Ca l'Isidret núm. 5/Paraguai núm. 2, de Barcelona. [+Informació]   [Correcció d'errada]
  • 003/13 - Obres de construcció d'un edifici de 61 habitatges, 6 locals comercials i dues plantes soterrades d'aparcament situats al carrer Biosca núm. 15 (edifici F1) del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]   [Correcció d'errada]
  • 040/11 - Obres de construcció d'un edifici de 83 habitatges, 2 equipaments i dues plantes soterrànies d'aparcament situats al carrer Josep Pla núm. 180, de Barcelona. [+Informació][Renúncia]
  • 037/11 - Obres de construcció d'un edifici de 40 habitatges, 4 locals comercials i dues plantes soterrànies d'aparcament situats al carrer Biosca núm. 25 (edifici F2) del barri del Bon Pastor, de Barcelona.[+Informació][Renúncia]
  • 039/11 - Obres de construcció d'un edifici de 60 habitatges, locals comercials i una planta soterrània d'aparcament situats al carrer d'Alfarràs núm. 22 (edifici E2) del barri del Bon Pastor, de Barcelona.[+Informació][Renúncia]
  • 038/11 - Obres de construcció d'un edifici de 61 habitatges, 6 locals comercials i dues plantes soterrànies d'aparcament situats al carrer Biosca núm. 15 (edifici F1) del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació][Renúncia]
  • 045/10 - Obres de construcció d'un edifici de 150 habitatges, local comercial i dues plantes soterrànies d'aparcament al carrer Doctor Aiguader núm. 15-19 (Rodalies), de Barcelona. [+Informació]
  • 041/09 - Obres de construcció d'un edifici de 160 habitatges, locals comercials i 217 places d'aparcament a l'Avinguda de l'Estatut de Catalunya núm. 57 (Can Cortada), a Barcelona.[+Informació]    [Correcció d'errada]
  • 039/09 - Obres de construcció d'un edifici de 32 habitatges per a gent gran, un local per a equipament i quatre plantes soterrani al carrer Còrsega núm. 363, de Barcelona.[+Informació]
  • 027/08   - Obres de construcció d'un edifici de 132 habitatges, locals comercials i places d'aparcament situat a l'Avinguda de l'Estatut de Catalunya, núm. 1, de Barcelona. [+Informació]
  • 001/09 - Obres de construcció d'un edifici de 95 habitatges, locals comercials i 84 places d'aparcament situat al carrer Roc Boronat núm. 102-104, de Barcelona. [+Informació]
  • 004/09 - Obres de construcció d'un edifici de 77 habitatges, un local per a equipament i dues plantes soterrani d'aparcament a la Via Favència núm. 348, de Barcelona. [+Informació]
  • 024/09 - Obres de construcció d'un edifici de 154 habitatges, (76 per a gent gran i 78 per a joves), equipaments i dues plantes soterrani d'aparcament als carrers Navàs de Tolosa núm. 312 i Indústria núm. 344-346, de Barcelona.[+Informació]
 • CONCURSOS
  • 042/16 - Contracte que ha de servir de base per a la redacció del Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) de l'Illa Glòries i dels contractes per a la redacció de projectes i posterior direcció de les obres de quatre promocions d'habitatges de les peces "A", "B", "C" i "D" definides pel propi PEMU de l'Illa Glòries, de Barcelona. [+Informació]   [Llistat i termini "Moment 2"]    [Finalistes i termini entrega]   [Acte obertura de lemes finalistes]  [Propostes]
  • 047/15- Contracte que ha de servir de base per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de cinc promocions d'habitatges als carrers Ulldecona, 68-70, S'Agaró s/n (bloc H), Escolapi Càncer, 10 (illa F), Lluis Borrassà, 23-25 i Maresme, 87-91/Puigcerdà, 100-102, de Barcelona. [+Informació]   [Seleccionats]   [Propostes]
  • 021/14 - Contracte que ha de servir de base per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de les promocions d'habitatges dels edificis G1, G2, H1, H3 i I1 de la 4a. fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]  [Seleccionats]  [Correcció d'errada]
  • 032/13- Contracte que ha de servir de base per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de les promocions d'habitatges dotacionals, al carrer Viladomat núm. 142, Comte Borrell núm. 159 i a la Via Augusta núm. 401-403, de Barcelona. [+Informació][Seleccionats]
  • 001/12 - Contracte que ha de servir de base per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de la promoció d'habitatges dotacionals i equipaments, al Passeig Valldaura núm. 271-289/Argullós, de Barcelona.  [+Informació]   [Renúncia]
  • 051/11 - Contracte que ha de servir de base per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de les promocions d'habitatges dotacionals, al carrer Tànger núm. 38b-40-42/Àlaba núm. 132-138 i al carrer Ali Bei núm. 100-102, de Barcelona. [+Informació]     [Seleccionats]
  • 008/10 - Contracte que ha de servir de base per a la redacció de projecte i posterior direcció de les promocions d'habitatges, a l'Avinguda Vallcarca (2a. fase - AA6) situada al carrer Gustau Bécquer núm. 17-23, al carrer Infanta Isabel núm. 9-11 (Quatre Camins) i a l'Avinguda Vallcarca núm. 93-95 (2a. fase - AA3), de Barcelona. [+Informació]   [Seleccionats]
  • 030/09- Contracte que ha de servir de base per a la redacció de projecte i posterior direcció de la promoció d'habitatges, local comercial i aparcaments a la 3a. fase de la remodelació del barri del Bon Pastor (edifici E2) de Barcelona. [+Informació]    [Seleccionats] 
  • 032/09- Contracte que ha de servir de base per a la redacció de projecte i posterior direcció de la promoció d'habitatges, local comercial i aparcaments a la 3a. fase de la remodelació del barri del Bon Pastor (edifici F2) de Barcelona. [+Informació]    [Seleccionats]
  • 031/09- Contracte que ha de servir de base per a la redacció de projecte i posterior direcció de la promoció d'habitatges, local comercial i aparcaments a la 3a. fase de la remodelació del barri del Bon Pastor (edifici F1) de Barcelona. [+Informació]    [Seleccionats]
 • SERVEIS
  • 013/16 - Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici I1 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 012/16 - Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici H3 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 011/16 - Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici G2 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 027/14 - Serveis per a la direcció d'execució de les obres de construcció d'un edifici de 105 habitatges, un casal per la gent gran i, sense adequació interior, un CAP i un centre de salut mental, situat a l'illa definida pels carrers Badajoz/Bolívia/Ciutat de Granada, de Barcelona. [+Informació]    [acte públic d'obertura del sobre núm 3]
  • 015/12 - Serveis per a les tasques de coordinació en matèria de Seguretat i Salut i de coordinació d'activitats empresarials corresponents a les obres de manteniment de les instal·lacions i dels edificis del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 016/12 - Serveis de manteniment de les instal·lacions solars per a la producció d'aigua calenta sanitària dels edificis d'habitatges del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 033/11 - Serveis de neteja de les dependencies de la seu del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, al carrer Doctor Aiguader núm. 24 i 36 de Barcelona. [+Informació]   [acte públic d'obertura del sobre núm. 3]
  • 004/11 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Biosca, edifici F1 al barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]   [Acte públic d'obertura del sobre núm. 3]
  • 006/11-  Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Parellada núm. 7-13 (Can Fabra), de Barcelona. [+Informació]   [Renúncia]    [acte públic obertura sobre núm. 3]
  • 005/11 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Alfarràs, edifici E2 al barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]    [acte públic d'obertura del sobre núm. 3]
  • 007/11 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Josep Pla núm. 180, de Barcelona. [+Informació]   [acte públic d'obertura del sobre núm. 3]
  • 033/10 - Serveis per al control tècnic sobre els materials de les obres promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge.[+Informació]   [Acte públic d'obertura del sobre núm. 3]
  • 034/10 - Serveis relatius a les tasques de coordinació en matèria de seguretat i salut i de coordinació d'activitats empresarials corresponents a les obres promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge. [+Informació]   [Acte públic obertura sobre núm. 3]
  • 032/10 - Serveis per al control tècnic sobre els fonaments, l'estructura, els tancaments, les cobertes i les instal·lacions de les obres promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge. [+Informació]   [Acte públic obertura sobre núm. 3]
  • 029/10 - Serveis de manteniment de les instal·lacions solars per a la producció d'aigua calenta sanitària dels edificis d'habitatges del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]   [Acte públic obertura sobre núm. 3]
  • 044/09 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges a l'Avinguda de l'Estatut de Catalunya núm. 57 (Can Cortada), de Barcelona. [+Informació]   [Acte públic obertura sobre núm. 3]
  • 037/09 - Serveis per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de les reparacions estructurals i millora de l'aïllament tèrmic dels edificis A11, A12, A13, A14, A15 I A16 del barri Canyelles de Barcelona.[+Informació]

Licitacions

 • OBRES
  • 041/16 - Obres de rehabilitació cromàtica i millora de l'eficiència energètica de la promoció d'habitatges del Passeig de Santa Coloma núm. 55-71, de Barcelona. [+Informació]
  • 005/16 - Obres de substitució de pilars decoratius malmesos dels balcons de plaça Mig de Can Clos 1-6 i 7-10, de Barcelona. [+Informació]
  • 040/15 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de l'edifici situat al carrer Càller núm. 6 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 026/15 - Obres de rehabilitació cromàtica i millora de l'eficiència energètica de la promoció d'habitatges del Passeig de Santa Coloma núm. 55-71, de Barcelona. [+Informació]
  • 025/15 - Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al PMH (zona 4). [+Informació]
  • 016/15 - Obres de construcció d'un edifici de 44 habitatges per a gent gran i un aparcament situats al carrer Vista Bella núm. 7-9 (Quatre Camins), de Barcelona. [+Informació]
  • 037/14 - Obres de construcció d'un edifici de 26 habitatges i dues plantes soterrades d'aparcament situats al carrer Parcerisa núm. 4-6 (sector 1 de Can Batlló UP-8), de Barcelona.[+Informació]
  • 015/14 : Obres de construcció d'un edifici de 26 habitatges i dues plantes soterrades d'aparcament situats al carrer Constitució núm. 29-35 (sector 1 de Can Batlló UP-4), de Barcelona.[+Informació]
  • 021/13: Obres d'arranjament interior dels habitatges i espais comunitaris de l'edifici situat al carrer Cristóbal de Moura núm. 248 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 037/12 : Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de l'edifici situat al carrer Càller núm. 2 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 031/12 : Obres de rehabilitació dels habitatges de l'edifici situat al carrer Alfons V el Magnànim núm. 2 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 030/12 : Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 5. [+Informació]
  • 029/12: Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 4. [+Informació]
  • 028/12 : Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 3. [+Informació]
  • 027/12 :  Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 2. [+Informació]
  • 026/12 : Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 1. [+Informació]
  • 013/12 : Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de l'edifici situat al carrer Oristany núm. 2 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 046/11 : Obres de descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció del carrer Gomis 108-112, de Barcelona. [+Informació]
  • 022/11 :Obres de millora de l'edifici del carrer Tiana 12-22, fase II (plantes tipus), de Barcelona. [+Informació]
  • 008/11 : Obres de descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció del passeig de Santa Coloma 55-71 (escales D, E, F, G i H), de Barcelona. [+Informació]
  • 003/11 : O bres d'implantació d'ascensor practicable de doble embarcament, als edificis situats al carrer Muret núm. 4 i 6 (barri Besòs-Maresme, bloc tipus 2), de Barcelona.[+Informació]
  • 051/10 : Obres d'implantació d'ascensor practicable de doble embarcament, als edificis situats al carrer Alfons V el Magnànim núm. 62 i 68 (barri Besòs-Maresme, bloc tipus 2), de Barcelona. [+Informació]
  • 053/10 : Redacció del projecte de deconstrucció i posterior execució dels treballs d'enderroc en l'àmbit de la tercera fase de remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 048/10 : Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de l'edifici situat al carrer Alfons V el Magnànim núm. 2 del barri del S.O. del Besòs, de Barcelona. [+Informació]
  • 035/10: Obres de descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció del passeig de Santa Coloma 55-71 (escales A, B i C), de Barcelona.[+Informació]
  • 001/10 : Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 1.[+Informació]
  • 002/10 : Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 2.[+Informació]
  • 003/10 : Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 3.[+Informació]
  • 004/10: Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 4. [+Informació]
  • 005/10 :Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 5. [+Informació]
  • 006/10 :Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 6. [+Informació]
  • 007/10 :Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona zona 7. [+Informació]     [Correcció errada]
  • 019/09 : Obres d'arranjament puntual de patologies a pilars ornamentals i revestiments de balcons de les zones comuns de quatre edificis d'habitatges a la plaça del Mig de Can Clos núm. 1-6 i 7-9 i carrer Marbre núm. 1-5 i 2-14 al barri de Can Clos (Sants-Montjuïc), de Barcelona. [+Informació]
  • 034/09: Obres d'arranjament de coberta, terrats, cambres comptadors i façanes de l'edifici situat al carrer de Sant Isidre 1-3, de Barcelona. [+Informació]
 • SERVEIS
  • 010/16 : Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici H1 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 009/16 : Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici G1 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 007/16: Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al carrer Comte Borrell núm. 159, de Barcelona. [+Informació]
  • 008/16 : Serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de la promoció d'habitatges situada al carrer Viladomat núm. 142, de Barcelona. [+Informació]
  • 004/16: Serveis relatius al trasllat del mobiliari i dels efectes personals de les famílies que han de ser reallotjades als habitatges de la 3a fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 046/15 : Serveis de revisió dels cens d'habitatges i locals de lloguer gestionats pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 055/15 : Serveis de reforç a la comercialització de forma directa d'habitatges del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 039/15 : Serveis de neteja de les dependencies de la seu del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, al carrer Doctor Aiguader núm. 24 i 36 de Barcelona. [+Informació]
  • 024/15 : Serveis per a les tasques de coordinació en matèria de seguretat i salut i de coordinació d'activitats empresarials corresponents a les obres promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 023/15 : Serveis relatius al control tècnic sobre els materials de les obres promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 022/15 : Serveis relatius al control tècnic sobre els fonaments, l'estructura, els tancaments, les cobertes i les instal·lacions de les obres promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 036/14 : Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 033/13 : Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 019/13 : Serveis per a la direcció de les obres de 60 habitatges, locals comercials i una planta soterrada d'aparcament situats al carrer d'Alfarràs núm. 30-38/Passeig de Mollerussa núm. 18-20 (edifici E2) al barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 034/12 :Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 031/11 : Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 027/11 : Serveis per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de les reparacions estructurals i millora de l'aïllament tèrmic dels edificis compresos entre el D1 i el D14 del barri Canyelles de Barcelona. [+Informació]
  • 001/11 : Gestió del subministrament energètic i manteniment de les instal·lacions de climatització i d'ACS solar de l'edifici ubicat al carrer Reina Amàlia núm. 33 i carrer Lleialtat núm. 7, de Barcelona. [+Informació]
  • 062/10 : Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Biosca, edifici F2 al barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 039/10 : Serveis pel trasllat del mobiliari i efectes personals de les famílies que han de ser reallotjades als habitatges de la 2a fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona.[+Informació]
  • 013/10 : Serveis per a les tasques de coordinació en matèria de Seguretat i Salut i de coordinació d'activitats empresarials corresponents a les obres de manteniment de les instal·lacions i dels edificis del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 042/09 : Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Còrsega núm. 363, de Barcelona. [+Informació]     [Correcció errada]
  • 018/09: Serveis per a la direcció facultativa d'arquitecte de les obres de construcció de 77 habitatges, un local per a equipament i dues plantes soterrani d'aparcament a la Via Favència núm. 348 de Barcelona. [+Informació]
  • 023/09: Serveis de vigilància i seguretat dels edificis de promoció del patronat municipal de l'habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 036/09 : Serveis per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de les reparacions estructurals i millora de l'aïllament tèrmic dels edificis E1, E2, E3, E4, E5 i E6 del barri Canyelles de Barcelona.[+Informació]
 • CONCURSOS
  • 016/14 : Concurs de projectes que ha de servir de base per a la proposta de rehabilitació cromàtica i millora de l'eficiència energètica i posterior direcció de les obres a la promoció d'habitatges del Passeig de Santa Coloma núm. 55-71, de Barcelona. [+Informació]   [Seleccionats]
  • 043/09 : Concurs de projectes que ha de servir de base per a la redacció del PMU, projecte i posterior direcció de la promoció d'habitatges, escola bressol i casal de barri al carrer Saragossa núm. 29, de Barcelona. [+Informació][Seleccionats]

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web