Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 

Negociats

 • OBRES
  • 049/15 - Obres d'adequació interior de quatre habitatges situats als carrers Mare de Deu de Port, núm. 281, esc. D, 2n. 4a., Andrade, núm. 268, 2n. 2a., Telègraf, núm. 79, 1r. 2a. i Lima, núm. 16, entresòl 2a., de Barcelona. [+Informació]
  • 050/15 - Obres d'adequació interior de quatre habitatges situats a l'Avinguda Meridiana, núm. 633, 1r. 4a., carrer Mare de Deu de Lorda, núm. 78-80, àtic 2a., Avinguda Rasos de Peguera, núm. 57, 1r. 1a. i Avinguda Rasos de Peguera, núm. 94, 1r. 2a., de Barcelona. [+Informació]
  • 048/15- Obres de reparació a dins del pati de llums de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Alts Forns, núm. 84-86, de Barcelona. [+Informació]
  • 045/15- Obres d'arranjament de les façanes exteriors i lloses de balcons de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Guitert, 33-35, de Barcelona. [+Informació]
  • 029/15 - Obres de reforma i reparació de la instal·lació d'aprofitament solar de la promoció del carrer Quito núm. 18, de Barcelona. [+Informació]
  • 040/12 - Obres d'acabament de la descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció de l'Avinguda Vallcarca 262-266, de Barcelona. [+Informació]
  • 014/12 - Obres de reparació i adequació dels patis posteriors del bloc, compost de cinc edificis situats al carrer Martorelles, núm. 20-38, de Barcelona. [+Informació]
  • 024/12 - Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (zona 6). [+Informació]
  • 023/12 -  Obres de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels edificis adscrits al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona (zona 4). [+Informació]
  • 005/12 - Obres de descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció del Passeig de la Vall d'Hebron 76-78, de Barcelona. [+Informació]
  • 061/11 - Obres de descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció del carrer Coll i Alentorn 11, de Barcelona. [+Informació]
  • 049/11 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de les finques situades al carrer Croia núm. 4 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona. [+Informació]
  • 048/11 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de les finques situades al carrer Jaume Huguet núm. 18 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona. [+Informació]
  • 050/11 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de les finques situades al carrer Albània núm. 6 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona. [+Informació]
  • 047/11 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de les finques situades al carrer Jaume Huguet núm. 14 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona. [+Informació]
  • 045/11 - Obres de descentralització del sistema de calefacció de l'aigua calenta sanitària (ACS) i d'aprofitament d'energia solar de la promoció de l'Avinguda Vallcarca 262-266, de Barcelona. [+Informació]
  • 042/11 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de les finques situades al carrer Albània núm. 4 (barri Besòs-Maresme) de Barcelona. [+Informació]
  • 041/11 - Obres d'implantació d'ascensor practicable amb embarcament únic, a l'edifici situat al carrer Jaume Huguet núm. 32 (barri Besòs-Maresme) de Barcelona. [+Informació]
  • 044/11 - Obres d'implantació d'ascensor practicable amb doble embarcament, a l'edifici situat al carrer Alfons V El Magnànim núm. 66 (barri Besòs-Maresme, bloc tipus 2), de Barcelona. [+Informació]
  • 043/11 - Obres d'implantació d'ascensor practicable amb doble embarcament, a l'edifici situat al carrer Alfons V El Magnànim núm. 64 (barri Besòs-Maresme, bloc tipus 2), de Barcelona. [+Informació]
  • 036/11 - Obres d'implantació d'ascensor practicable amb embarcament únic, a l'edifici situat al carrer Prada núm. 4 (barri Besòs-Maresme) de Barcelona. [+Informació]
  • 028/11- Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de les finques situades al carrer Rodes núm. 4 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona.[+Informació]
  • 029/11 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de les finques situades al carrer Jaume Huguet núm. 34 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona. [+Informació]
  • 035/11 - Obres d'implantació d'ascensor practicable amb embarcament únic, a l'edifici situat al carrer Muret núm. 8 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona.[+Informació]
  • 030/11- Obres de recuperació dels estucs originals de les finques dels carrers Fusina núm. 1, Comerç núm. 54-56-58 i Rec núm. 25-27-29, de Barcelona. [+Informació]
  • 023/11- Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de la finca situada al carrer Epir núm. 4 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona. [+Informació]
  • 061/10 - Obres de rehabilitació de mitgera a la finca del carrer Carretes núm. 56, de Barcelona. [+Informació]
  • 002/11 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de les finques situades al carrer Jaume Huguet núm. 16 i 20 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona. [+Informació]
  • 050/10 - Obres d'implantació d'ascensor practicable, a l'edifici situat al carrer Prada núm. 6 (barri Besòs-Maresme, bloc tipus 2), de Barcelona. [+Informació]
  • 043/10 - Redacció del projecte de deconstrucció i posterior execució dels treballs d'enderroc de 10 habitatges al barri del Bon Pastor (zona 1), de Barcelona.[+Informació]
  • 044/10 - Redacció del projecte de deconstrucció i posterior execució dels treballs d'enderroc de 9 habitatges al barri del Bon Pastor (zona 2), de Barcelona. [+Informació]
  • 042/10 - Obres de millora de l'edifici del carrer Tiana 12-22, fase 1 (planta baixa i plaça privada), de Barcelona. [+Informació]
  • 052/10 - Obres d'implantació d'ascensor practicable amb embarcament únic, a l'edifici situat al carrer Pau núm. 10 (barri Besòs-Maresme, bloc tipus 2), de Barcelona.[+Informació]
  • 054/10 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de la finca situada al carrer Constantinoble núm. 4 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona. [+Informació]
  • 055/10 - Obres d'implantació d'ascensor practicable amb doble embarcament, a l'edifici situat al carrer Narbona núm. 4 (barri Besòs-Maresme, bloc tipus 2), de Barcelona.[+Informació]
  • 049/10 - Obres de reparació de lesions existents en elements estructurals, cobertes i façanes de la finca situada al carrer Epir núm. 2 (barri Besòs-Maresme), de Barcelona.[+Informació]
  • 036/10 - Treballs menors de manteniment a diversos edificis de propietat municipal administrats pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.[+Informació]
  • 028/10 - Obres d'arranjament de façanes exteriors, llosanes de balcons, terrats i badalots als carrers Fusina núm. 1, Comerç núm. 54-56-58 i Rec núm. 25-27-29, de Barcelona. [+Informació]
  • 031/10 - Obres complementaries d'instal·lació de calefacció, aigua calenta sanitària, energia solar i instal·lacions d'alarma a la promoció de 96 apartaments amb serveis per a gent gran al carrer Reina Amàlia núm. 33 i carrer Lleialtat 7, de Barcelona.  [+Informació]
  • 012/10 - Obres d'acondicionament per millora de les condicions de protecció contra incendis i de la problemàtica social per vandalisme de l'edifici del carrer Om núm. 3-15 i Arc del Teatre núm. 48-52, de Barcelona. [+Informació]
  • 047/09 - Obres complementaries d'instal·lació de calefacció, gas natural i energia solar a la promoció de 31 habitatges, dos locals i aparcaments al carrer Reina Amàlia núm. 33 bis, de Barcelona. [+Informació]
  • 040/09 - Obres de descentralització del sistema de calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) de la promoció del carrer Tiana núm. 12-22, de Barcelona. [+Informació]
  • 029/09 - Obres de reforma interior de dos habitatges en edifici plurifamiliar (pral. 1a. i 2a.) al carrer dels Escudellers núm. 53, de Barcelona.[+Informació]
  • 022/09 -Obres pel sanejament i pintat de les fusteries i baranes de balcons dels edificis que formen l'illa delimitada pels carrers Giralt El Pellicer, Gombau i l'avinguda de Francesc Cambó, de Barcelona.[+Informació]
  • 28/08- Obres de reparació puntual de patologies de les zones comuns de 4 edificis d'habitatges al carrer Campins, 15, 17 i 19 i passeig Santa Coloma, 112, al barri de Baró de Viver de Barcelona.[+Informació]
  • 29/08- Obres de reforma d'un local destinat a oficina d'atenció al públic situat a la plaça Vicenç Martorell, 1, de Barcelona.[+Informació]
 • SERVEIS
  • 052/18 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer Lluis Borrassà, núm. 23-25, de Barcelona. [+Informació]
  • 051/18 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer Escolapi Càncer, núm. 10 (Sector 1 Torre Baró - Illa F), de Barcelona. [+Informació]
  • 050/18 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer S'Agarò, s/n (UA3 Trinitat Nova - bloc H), de Barcelona. [+Informació]
  • 049/18 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer Ulldecona, núm. 68-70 (sector 10 P 24) de la Marina del Prat Vermell, de Barcelona. [+Informació] 
  • 053/18 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada als carrers Maresme, núm. 87-91/Puigcerdà, núm. 100-102 (22@), de Barcelona. [+Informació]
  • 002/18 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici G2 (4a. Fase), de Barcelona.  [+Informació]
  • 006/18 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada a la Via Augusta núm. 401-403, de Barcelona. [+Informació]
  • 005/18 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici I1 (4a. Fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 004/18 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici H3 (4a. Fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 003/18 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici H1 (4a. Fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 001/18 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al barri del Bon Pastor edifici G1 (4a. Fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 044/17 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges per a gent gran, equipaments i aparcaments situada al carrer Viladomat núm. 142, de Barcelona. [+Informació]
  • 045/17 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges per a lloguer social, equipaments i aparcaments situada al carrer Comte Borrell núm. 159, de Barcelona. [+Informació]
  • 068/16 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al carrer Parellada, 7-13 (Can Fabra), de Barcelona. [+Informació]
  • 069/16 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada a la plaça Dolors Piera, 6 i plaça d'Isabel Vila, 2 (Sancho d'Àvila 2a. Fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 058/16 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al barri del bon pastor edifici I1 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 057/16 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al barri del bon pastor edifici H3 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 056/16 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al barri del bon pastor edifici H1 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 055/16 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al barri del bon pastor edifici G2 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 054/16 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al barri del bon pastor edifici G1 (4a. fase), de Barcelona. [+Informació]
  • 014/16 - Serveis de punt d'atenció a les persones afectades per la 3a fase de reallotjament dels veïns del barri del Bon Pastor, de Barcelona.[+Informació]
  • 006/16 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al carrer Ali Bei núm. 100-102, de Barcelona. [+Informació]
  • 052/15 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges dotacionals situada al carrer Comte Borrell núm. 159, de Barcelona. [+Informació]
  • 053/15 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges dotacionals situada a la Via Augusta núm. 401-403, de Barcelona. [+Informació]
  • 051/15 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges dotacionals situada al carrer Viladomat núm. 142, de Barcelona. [+Informació]
  • 044/15 - Assegurança decennal de danys a l'edificació de la promoció d'un edifici amb 44 habitatges i 15 places d'aparcament situats al carrer Vista Bella núm. 7-9 (Quatre Camins), de Barcelona. [+Informació]
  • 043/15- Assegurança decennal de danys a l'edificació de la promoció d'un edifici amb 26 habitatges, local i 31 places d'aparcament situats al carrer Parcerisa núm. 4-6 (Can Batlló UP-8), de Barcelona. [+Informació]
  • 042/15 - Assegurança decennal de danys a l'edificació de la promoció d'un edifici amb 26 habitatges i 40 places d'aparcament situats al carrer Constitució núm. 31-35 (Can Batlló UP-4), de Barcelona. [+Informació]
  • 041/15 - Assegurança decennal de danys a l'edificació de la promoció d'un edifici amb 105 habitatges i tres locals d'equipaments, situat a l'illa definida pels carrers Badajoz/Bolívia/Ciutat de Granada de Barcelona. [+Informació]
  • 039/15- Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Ali Bei núm. 100-102, de Barcelona. [+Informació]
  • 038/15- Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la rehabilitació cromàtica i millora de l'eficiència energètica a la promoció d'habitatges del Passeig de Santa Coloma núm. 55-71, de Barcelona. [+Informació]
  • 036/15- Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al carrer Tànger núm. 38b/Àlaba núm. 132, de Barcelona. [+Informació]
  • 027/15 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Tànger núm. 38b/Àlaba núm. 132-138, de Barcelona. [+Informació]
  • 017/15 - Serveis per a la redacció d'una modificació del projecte executiu per a adequar la promoció d'habitatges socials al nou programa d'equipaments situats a la nau de l'antiga fàbrica Fabra i Coats al carrer Parellada núm. 7-13 (Can Fabra), de Barcelona. [+Informació]
  • 018/15 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, d'obres de la promoció d'habitatges situat al carrer Vista Bella núm. 7-9 (Quatre Camins), de Barcelona. [+Informació]
  • 015/15 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Parellada núm. 7-13 (Can Fabra), de Barcelona. [+Informació]
  • 001/15 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, d'obres de la promoció de 26 habitatges i dues plantes soterrades d'aparcament situats al carrer Parcerisa núm. 4-6 (sector 1 de Can Batlló UP-8), de Barcelona. [+Informació]
  • 035/14 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres, programa de control de qualitat i supervisió del projecte executiu de la promoció d'habitatges al carrer Infanta Isabel núm. 9-11 (Quatre Camins), de Barcelona. [+Informació]
  • 034/14 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer Ali Bei núm. 100-102, de Barcelona. [+Informació]
  • 031/14 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció de 105 habitatges, un casal per la gent gran i, sense adequació interior, un cap i un centre de salut mental, situat a l'illa definida pels carrers Badajoz/Bolívia/Ciutat de Granada, de Barcelona. [+Informació]
  • 019/14 - Assegurança decennal de danys a l'edificació de la promoció d'un edifici amb 46 habitatges i una planta soterrada d'aparcament situats al carrer Biosca núm. 31-39 (edifici F2) del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 032/14- Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer Infanta Isabel, núm. 9-11 (Quatre Camins), de Barcelona. [+Informació]
  • 033/14 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer Tànger núm. 38b/Àlaba núm. 132, de Barcelona. [+Informació]
  • 017/14 - Serveis de reforç a la comercialització de forma directa d'habitatges del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 001/14- Serveis per a la direcció d'obres de la promoció d'habitatges al carrer Constitució núm. 29-35 (sector 1 de Can Batlló UP-4), de Barcelona. [+Informació]
  • 040/13 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres, programa de control de qualitat i supervisió del projecte executiu de la promoció d'habitatges al carrer Parcerisa núm. 4-6 (sector 1 de Can Batlló UP-8), de Barcelona. [+Informació]
  • 039/13 - Assegurança de garantia decennal de danys a l'edificació de tota la promoció d'un edifici amb 83 habitatges, locals i 61 places d'aparcament, situat al carrer Pere IV núm. 455-457 i camí de Ca l'Isidret núm. 5, de Barcelona. [+Informació]
  • 037/13 - Assegurança de garantia decennal de danys a l'edificació de tota la promoció d'un edifici amb 60 habitatges, locals comercials i 67 places d'aparcament, situat al carrer Alfarràs núm. 30, 32, 34, 36 i 38 i passeig Mollerussa núm. 18-20 (edifici E2 de la tercera fase de la remodelació del barri del Bon Pastor), de Barcelona. [+Informació]
  • 038/13 - Assegurança de garantia decennal de danys a l'edificació de tota la promoció d'un edifici amb 61 habitatges, locals comercials i 113 places d'aparcament, situat als carrers Biosca núm. 17, 19, 21, 23 i 25, Bellmunt núm. 2 i Claramunt núm. 51 (edifici F1 de la tercera fase de la remodelació del barri del Bon Pastor), de Barcelona. [+Informació]
  • 034/13 - Serveis per a la redacció del projecte d'adaptació d'un local a superfície alimentaria amb el seu corresponent aparcament a la promoció de l'avinguda de l'estatut de Catalunya núm. 57 (Can Cortada), de Barcelona. [+Informació]
  • 024/13 - Serveis de reforç a la comercialització de forma directa d'habitatges del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 020/13 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer a l'Avinguda de Vallcarca, núm. 93-95 (2a. fase AA3), de Barcelona. [+Informació]
  • 005/13 - Serveis per a la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció de 83 habitatges, 2 equipaments dues plantes soterrades d'aparcament situats als carrers Josep Plà núm. 172/Pere IV núm. 455-457/Camí de Ca l'Isidret núm. 5/Paraguai núm. 2, de Barcelona. [+Informació]
  • 042/12 - Assegurança decennal de danys a l'edificació de la promoció d'un edifici amb 150 habitatges, locals comercials i places d'aparcament al carrer Doctor Aiguader núm. 15, 17 i 19 (Rodalies) de Barcelona. [+Informació]
  • 038/12 - Serveis auxiliars de control d'accessos i atenció centraleta telefònica de les dependències del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona ubicades al carrer Doctor Aiguader núm. 24 i 36. [+Informació]
  • 003/12 - Serveis és la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al carrer de Biosca, edifici F1 de la 3a. fase de remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 004/12 - Serveis és la direcció facultativa, d'arquitecte, de les obres de la promoció d'habitatges situada al carrer de Biosca, edifici F2 de la 3a. fase de remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 046/10 - Serveis és la direcció d'arquitecte per a la construcció d'un edifici de 150 habitatges, local comercial i dues plantes soterrànies d'aparcament al carrer Doctor Aiguader núm. 15-19 (Rodalies), de Barcelona.[+Informació]
  • 034/11 -  Assegurança decennal de danys a l'edificació de la promoció d'un edifici amb 77 habitatges, locals comercials i places d'aparcament, situat al carrer Via Favencia, núm. 350-356 i 360, de Barcelona. [+Informació]
  • 024/11 -    L'assegurança de garantia decennal de danys a l'edificació de tota la promoció d'un edifici amb 154 habitatges, locals comercials i places d'aparcament, situat als carrers Navas de Tolosa, núm. 310-312, Pge. Doctor Torrent núm. 1 i Industria núm. 346, de Barcelona. [+Informació]
  • 060/10 - Assegurança de garantia decennal de danys a l'edificació de la promoció d'un edifici amb 132 habitatges, locals comercials i 131 places d'aparcament, situat a l'avinguda de l'Estatut de Catalunya, núm. 1, de Barcelona. [+Informació]
  • 047/10 - Serveis per a la redacció del projecte executiu per a la construcció d'habitatges, casal per a gent gran, centre de barri i aparcaments al carrer Josep Pla núm. 180, de Barcelona.[+Informació]
  • 056/10 - Serveis per a la direcció d'execució d'obres i programa de control de qualitat de la promoció d'habitatges al carrer Constitució núm. 29-35 (sector 1 de Can Batlló UP-4), de Barcelona.[+Informació]
  • 057/10 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer de Biosca, edifici E2 de la 3a. fase de remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 059/10 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer de Biosca, edifici F2 de la 3a. fase de remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 058/10 - Serveis per a la redacció del projecte executiu i realització del modelatge en 3d i maqueta de la promoció d'habitatges situada al carrer de Biosca, edifici F1 de la 3a. fase de remodelació del barri del Bon Pastor, de Barcelona. [+Informació]
  • 041/10 - Serveis per a la redacció de projecte i posterior direcció de les obres de les reparacions estructurals i millora de l'aïllament tèrmic dels edificis B15, B16 i B17 del barri de Canyelles, de Barcelona. [+Informació]
  • 040/10 - Actualització del cens d'habitatges de lloguer del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. [+Informació]
  • 030/10 - Serveis auxiliars de control d'accessos i atenció centraleta telefònica de les dependències del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona ubicades al carrer Doctor Aiguader núm. 24 i 26-36, de Barcelona.[+Informació]
  • 009/10 - Serveis per a la redacció del projecte executiu per a la construcció de 105 habitatges, casal per a gent gran, cap i aparcament a l'illa definida entre els carrers Badajoz/Bolívia/Ciutat de Granada, de Barcelona.[+Informació]
  • 056/09 - Serveis relatius al control tècnic sobre els materials de l'obra de construcció d'un edifici de 160 habitatges, locals comercials i una planta soterrani d'aparcament a l'Avinguda de l'Estatut de Catalunya núm. 57 (Can Cortada), de Barcelona. [+Informació]
  • 014/10 -  Serveis per a la direcció d'arquitecte de les obres de construcció d'un edifici de 160 habitatges, locals comercials i 217 places d'aparcament a l'Avinguda de l'Estatut de Catalunya núm. 57 (Can Cortada), de Barcelona. [+Informació] 
  • 010/10 - Serveis per a la redacció del projecte executiu per a la construcció de 81 habitatges per a gent jove situats a l'antiga fàbrica Fabra i Coats (Can Fabra) en la nau del carrer Parellada núm. 7, de Barcelona. [+Informació]
  • 011/10 - Serveis per a la redacció del projecte executiu de la promoció de 26 d'habitatges situada al carrer Constitució 29-35 (UP-4) del sector 1 de Can Batlló, de Barcelona. [+Informació]
  • 049/09 - Serveis relatius al control tècnic sobre els materials de l'obra del carrer Navas de Tolosa núm. 312 i Industria núm. 344-346, de Barcelona. [+Informació]
  • 048/09 - Serveis per a la direcció d'arquitecte de les obres de construcció de la promoció d'habitatges situat al carrer Còrsega 363 (antiga Sala Cibeles), de Barcelona. [+Informació]
  • 038/09 - Projecte i direcció de les obres de les reparacions estructurals i millora de l'aïllament tèrmic dels edificis C11, C12, C13, C14 i C15 del barri de Canyelles de Barcelona. [+Informació]  
  • 033/09 - Serveis per a la redacció del projecte executiu per a la construcció de 40 habitatges per a gent gran, 65 places d'aparcament i un equipament, situats al carrer Còrsega 363 (antiga Sala Cibeles), de Barcelona.[+Informació]
  • 035/09 - La direcció de les obres per a la construcció de 154 habitatges (76 per a gent gran i 78 per a joves), equipaments i dues plantes soterrani d'aparcament als carrers Navas de Tolosa núm. 312 i Indústria núm. 344-346, de Barcelona.[+Informació]
  • 30/08- Serveis per a la direcció facultativa d'arquitecte de les obres de construcció de 132 habitatges, locals comercials i 131 places d'aparcament situats a l'avinguda de l'Estatut de Catalunya, núm 1 (La Clota), Barcelona. [+Informació]
  • 034/08- Serveis per a la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic de la promoció d'habitatges situada carrer Constitució 29-35 (UP-4) del sector 1 de Can Batlló a Barcelona [+Informació]
  • 031/08- Serveis per a la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic per a la construcció de 40 habitatges per a gent gran, 65 places d'aparcament i un equipament, situats al carrer Còrsega 363 (antiga sala Cibeles), de Barcelona. [+Informació]
  • 032/08- Serveis per a la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic per a la construcció de 105 habitatges, casal per a gent gran, cap i aparcament a l'illa definida entre els carrers Badajoz/Bolívia/Ciutat de Granada, de Barcelona. [+Informació]
  • 033/08- Serveis per a la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic per a la construcció de 81 habitatges per a gent jove situats a l'antiga fàbrica Fabra i Coats (Can Fabra) en la nau del carrer Parellada núm. 7-13, de Barcelona. [+Informació]
  • 035/08- Serveis per a la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic de la promoció d'habitatges situada al carrer Parcerisa 4-6 (UP-8) del sector 1 de Can Batlló, de Barcelona. [+Informació]
  • 002/09- Serveis per a la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic per a la construcció d'habitatges, casal per a gent gran, centre de barri i aparcaments al carrer Josep Pla núm. 180, de Barcelona. [+Informació]

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web