Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 
 
 
Inici |  

Accedir a un habitatge

La persona o persones que desitgin accedir a un habitatge amb protecció oficial de Barcelona i compleixin amb els requisits que estableix la normativa, han d'estar inscrites en el Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona

La persona sol.licitant es pot inscriure en les diferentes tipologies dels habitatges, que d'acord a les seves característiques, pugui escollir:

  • Habitatges de venda
  • Habitatges en dret de superfície  
  • Habitatges de lloguer  
  • Habitatges de lloguer amb opció a compra
  • Habitatges dotacionals en lloguer per a la gent gran
  • Habitatges dotacionals en lloguer per a gent jove

Com inscriure's en el Registre

La sol.licitud es formalitzarà en el model oficial de sol.licitud, mitjançant els següents canals:

  • Per internet, a través de la pàgina web del Registre (www.bcn.cat/habitatge )
  • Trucant al telèfon d'informació 010
  • En qualsevol Oficina de l'Habitatge de la ciutat de Barcelona, prèvia sol.licitud de cita trucant al telèfon 010 o a través de la web.

* No hi ha terminis per a la inscripció en el Registre, ni tampoc es té en compte l'antiguitat ni l'ordre d'inscripció a l'hora d'adjudicar habitatges, fet pel qual, la sol.licitud es podrà presentar en qualsevol moment i mitjançant qualsevol dels canals esmentats.

 
 
 
© 2006 Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Tots els drets reservats | imhab@imhab.cat | Mapa web