Ajuntament de Barcelona
Patronat Municipal de l'Habitatge
  A+ | A- | Castellano
 
 
 
Inici |  
 

COM PUC COMPRAR?

 • Residir o treballar de manera continuada al municipi de Barcelona o a qualsevol dels altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial al municipi on resideixis:
  • Registre de Sol·licitants d'HPO de Barcelona
  • Registre de Sol·licitants d'HPO de la Generalitat de Catalunya
 • Acreditar (sumant les caselles de la declaració de la renda corresponents a la base imposable general i de l'estalvi - 380 i 395 de la declaració de la renda de l'any 2015 -), uns ingressos mínims i màxims de la unitat familiar segons la promoció d'habitatges que triï.
 • No ser titular d'un habitatge lliure, excepte que se li hagi privat del seu ús per causes no imputables a la persona interessada. En cap cas hi podran accedir els titulars d'un habitatge o d'un dret sobre un habitatge que tingui un valor cadastral superior al 40% del preu de l'habitatge que es vol adquirir. Aquest percentatge es pot elevar fins al 60% en els supòsits que estableix l'article 5 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012.
 • Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent
 • Consultar l'oferta d'habitatge en dret de superfície
 • A partir del dia 3 d'abril de 2017, es modifiquen l'apartat de requisits i procediment, únicament en quant al telèfon d'informació.
 • Emplenar la sol·licitud adreçada a nom del Patronat Municipal de l'Habitatge. Important: totes les sol·licituds hauran de ser presentades davant del registre d'entrada de qualsevol dels punts de Registre de l'Ajuntament de Barcelona que podeu consultar en el link següent:  Punts de l'Ajuntament de Barcelona

Llistat de promocions disponibles:

Vila Olímpica Mediterrània : Atès el nombre de sol·licituds presentades per a l'adquisició de l'habitatge que hi ha vacant, el termini de presentació de peticions finalitza el dia 2 de maig de 2017.


 
 
 
© 2006 Patronat Municipal de l'Habitatge. Tots els drets reservats | pmhb@pmhb.cat | Mapa web